H πανδημία covid-19 και τα πέντε στάδια της ανάκαμψης

Μπορεί οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και της οικονομικής κρίσης, που αυτή πυροδότησε, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, συνολικά η πορεία προς την ανάκαμψη περνάει μέσα από πέντε στάδια. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια, η τεχνολογία έχει κομβικό ρόλο για την επίσπευση της επιστροφής στην ανάπτυξη.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η πορεία προς την ανάκαμψη περνάει μέσα από πέντε στάδια. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια, η τεχνολογία έχει κομβικό ρόλοΤο πρώτο στάδιο είναι αυτό της κρίσης, το δεύτερο της οικονομικής επιβράδυνσης, το τρίτο στάδιο της ύφεσης, το τέταρτο της επιστροφής στην ανάπτυξη, ενώ το πέμπτο στάδιο είναι της νέας κανονικότητας.

Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ 545 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, το 1/4 δήλωσε ότι βρισκόταν ακόμη στη φάση της κρίσης και λίγο περισσότερο από το 40% δήλωσε ότι βρισκόταν στο στάδιο της οικονομικής επιβράδυνσης.

Στάδιο 1: Η κρίση και η Επιχειρηματική συνέχεια
Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που προκαλεί ο COVID-19, οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο προσπαθούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ταμειακές ροές και την απαιτούμενη επιχειρηματική συνέχεια σε επίπεδο λειτουργίας. Σε αυτό το στάδιο, οι τεχνολογικές επενδύσεις των επιχειρήσεων επικεντρώνονται σε εκείνα τα εργαλεία, τα οποία θα τις βοηθήσουν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ο COVID-19, με κορυφαία αλλαγή αυτήν της εξ αποστάσεως εργασίας.

Έτσι, σε αυτή τη φάση οι επιχειρήσεις επενδύουν, κυρίως, σε εργαλεία, που επιτρέπουν την τηλε-εργασία: λύσεις τηλεδιάσκεψης, φορητοί υπολογιστές, VPN και ψηφιακή ασφάλεια. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο οι επενδύσεις στην τεχνολογία συνδέονται με την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών: πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογές για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στάδιο 2: Οικονομική Επιβράδυνση και Βελτιστοποίηση Κόστους
Οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν χρηματοδοτική βοήθεια για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, για τη διαχείριση των ταμειακών ροών και την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης. Σε αυτό το στάδιο, οι επενδύσεις τεχνολογίας θα επικεντρωθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους. Οι υπεύθυνοι σε κάθε φορέα/ επιχείρηση θα εστιάσουν στη βελτιστοποίηση των συστημάτων Πληροφορικής μέσω της μείωσης των μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών, στην επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, στις διαδικασίες που βασίζονται στο cloud και στις “pay-as-you-go” υπηρεσίες.

Στάδιο 3: Ύφεση και Ανθεκτικότητα των Επιχειρήσεων
Αυτό είναι αναμφισβήτητα το πιο κρίσιμο στάδιο του ταξιδιού προς τη νέα κανονικότητα στη μετά COVID-19 εποχή. Σε αυτήν τη φάση, οι οργανισμοί θα έχουν σταθεροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά τους και τα βραχυπρόθεσμα μοντέλα εργασίας. Θα δοθεί έμφαση στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Κομβικές διαδικασίες θα είναι η διαχείριση των κινδύνων, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, οι ψηφιακοί χώροι εργασίας και η ευελιξία. Σε αυτό το στάδιο, τα μεγάλα έργα τεχνολογίας είναι πιθανό να αρχίσουν να έρχονται στο προσκήνιο, καθώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων βάζουν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Στάδιο 4: Επιστροφή στην Ανάπτυξη με βασικό επιχειρηματικό μοχλό τις στοχευμένες επενδύσεις
Οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν στο σχεδιασμό τους για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ωστόσο, θα υπάρξουν αλλαγές λόγω της πανδημικής κρίσης. Σε αυτό το στάδιο, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να επενδύουν εκ νέου πιο “επιθετικά” σε λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία, αναζητώντας τους επιταχυντές της καινοτομίας, που θα βελτιώσουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και θα φέρουν την ψηφιακή ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα digital first” μοντέλα λειτουργίας θα είναι κομβικά σε αυτή τη φάση.

Στάδιο 5: Η νέα κανονικότητα και η επιχείρηση του μέλλοντος
Στο στάδιο αυτό, η ψηφιακή οικονομία λειτουργεί ως ο απόλυτος καταλύτης, καθώς στη νέα κανονικότητα η τεχνολογία θεωρείται ότι μπορεί να “ενεργοποιήσει τα πάντα”. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων κατευθύνουν την επιχειρηματική στρατηγική και τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας, τα ευφυή συστήματα, την καινοτομία, τις ψηφιακές υποδομές και τη συνδεσιμότητα. Επιχειρήσεις και οργανισμοί αναπτύσσουν ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους και να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση σε ένα ψηφιακό μέλλον, Διάγραμμα 3.Διάγραμμα 3. Η επιχείρηση του μέλλοντος και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 11/2020.

ΤΕΥΧΟΣ18
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αρνητικές επιπτώσεις στη παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες του λεγόμενου “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται τόσο το 2020, όσο και το 2021, οι δαπάνες για ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 • H πανδημία covid-19 και τα πέντε στάδια της ανάκαμψης

  Μπορεί οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και της οικονομικής κρίσης, που αυτή πυροδότησε, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, συνολικά η πορεία προς την ανάκαμψη περνάει μέσα από πέντε στάδια. 

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Περισσότερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες Πληροφορικής το 2020 θα είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ για το 2021, το ποσοστό αυτό μειώνεται μεν, αλλά στο διόλου ευκαταφρόνητο 24%.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Έτος σταθεροποίησης για την ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι το 2021. Το 2020 η αγορά θα έχει αρνητικό πρόσημο 4,4%, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται η σταθεροποίηση της, αν και με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η ελληνική αγορά Πληροφορικής δεν θα βγει αλώβητη από την πανδημία του COVID-19. Tο αναμενόμενο για φέτος αρνητικό πρόσημο του 7% κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου η πτώση της αγοράς Πληροφορικής θα είναι της τάξης του 6,8% και στις δύο χώρες.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Η βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών - και - στην Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο την περίοδο της πανδημίας, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία διεκπεραιώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας