Νομικά Νέα

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή πρόκλησης

22454331
Μέτρα για την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος με αφορμή τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων των σχετικών διατάξεων και τις πολλές πυρκαγιές που κατά 95% οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα
Δείτε περισσότερα