Νομικά Νέα

Περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Κεντρική και Νότια

22394022
Απόρριψη αιτήσεων ακύρωσης - Οι μελέτες των ΑΕΠΟ είναι πλήρεις και τεκμηριωμένες ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων
Δείτε περισσότερα