Νομικά Νέα

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986: Διευκρινίσεις για την υποβολή και τη

22393670
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας από τις δημόσιες υπηρεσίες
Δείτε περισσότερα