Νομικά Νέα

Διαβίβαση καταγγελίας με δεδομένα υγείας σε τρίτο φορέα

22369894
Η ουγγρική εποπτική αρχή υπενθυμίζει πως η διαβίβαση συνιστά επεξεργασία και πρέπει να έχει νόμιμη βάση
Δείτε περισσότερα