Νομικά Νέα

Επιβολή προστίμου από την ΑΠΔΠΧ με διαφορετική μέθοδο επιμέτρησης από

22333781
Η επιμέτρηση προστίμου αποτελεί όλως εξειδικευμένη και εξατομικευμένη κρίση, το κύρος της οποίας δεν συναρτάται προς την επιβολή κυρώσεων σε άλλα πρόσωπα, έστω και για παρόμοιες παραβάσεις
Δείτε περισσότερα