Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΑΕΚ ΤΗΣ ΔΥΠΑ 2021-2023 - Β’ ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΠ 2014 ...

announcements_cover
Δείτε περισσότερα