Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ...

announcements_cover
Δείτε περισσότερα