Επιχειρήσεις

Alpha Trust Ανδρομέδα: 51 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος

22361264
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανήλθε στο 39,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.
Δείτε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περισσότερα