Η επανάσταση του fintech: Από το πλαστικό στο ψηφιακό χρήμα

Έρευνα & Επιστήμες

13 Ιουνίου 2018

Μια πραγματική επανάσταση παραγωγής νέων καινοτόμων ιδεών αλλάζει τον τρόπο πληρωμών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αλλά και το μεγαλύτερο μέρος...

Δείτε περισσότερα: tanea.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ