1 στις 4 τράπεζες δυσκολεύεται να εξακριβώσει την ταυτότητα των πελατών της που κάνουν χρήση υπηρεσιών online banking

Έρευνες - Μελέτες

22 Μαΐου 2017

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Financial Institutions Security Risks, το 24% των τραπεζών, παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν δυσκολία με την ταυτοποίηση των πελατών τους όταν χρησιμοποιούν ψηφιακές και διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Περισσότερες από τις μισές τράπεζες (59%) προβλέπουν αύξηση των χρηματοπιστωτικών απωλειών λόγω παραβιάσεων τα επόμενα τρία χρόνια. Η επαλήθευση της ταυτότητας ενός χρήστη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής ψηφιακής ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως προειδοποιεί η Kaspersky Lab.

Με την άνοδο του online και mobile banking, οι καταναλωτές δεν πέφτουν θύματα μόνο χρηματοπιστωτικών απατών, αλλά αποτελούν επίσης κι ένα σημαντικό σημείο εισόδου για επιθέσεις στα ψηφιακά κανάλια των τραπεζών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2016 το 30% των τραπεζών αντιμετώπισε περιστατικά ασφάλειας που επηρέασαν τις τραπεζικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω Διαδικτύου - με απάτες phishing εναντίον των πελατών τους και χρησιμοποιώντας στοιχεία τους για δόλιες δραστηριότητες, ως ο κορυφαίος συντελεστής που οδηγεί στις επιθέσεις. 

Οι τράπεζες αντιλαμβάνονται πως χρειάζονται τεχνολογία ασφαλείας που δεν υπονομεύει την εμπειρία των καταναλωτών: το 38% από τους ερωτηθέντες οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι η ισορροπία ανάμεσα σε τεχνικές πρόληψης και στη διευκόλυνση των καταναλωτών είναι η βασική τους ανησυχία. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ