Μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες, η ηλεκτρονική απάτη

Έρευνες - Μελέτες

11 Ιανουαρίου 2017

Δυσκολίες στη διαχείριση της ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως τράπεζες και οργανισμοί πληρωμών. Έρευνα των Kaspersky Lab και B2B International αποκάλυψε ότι πάνω από το ένα τρίτο (38%) των χρηματοοικονομικών οργανισμών παραδέχεται ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει μεταξύ μιας γνήσιας διαδικτυακής συναλλαγής ή μιας απάτης στο σύγχρονο, πολύπλοκο και άρτια συνδεδεμένο τεχνολογικό τοπίο.

Το 38% των χρηματοοικονομικών οργανισμών δεν μπορεί να διακρίνει μια επίθεση από μια κανονική δραστηριότητα του πελάτηΣύμφωνα με την έρευνα, το 41% των επιχειρήσεων έχει εφαρμόσει μια “εσωτερική” λύση ψηφιακής ασφάλειας (in-house cybersecurity solution), ενώ το 45% βασίζεται σε παρεχόμενες λύσεις τρίτου φορέα από την τράπεζα για να μετριάσει τους κινδύνους. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 46% των εταιρειών είτε έχει εφαρμόσει εν μέρει μόνο μια λύση ενάντια στην διαδικτυακή οικονομική απάτη, είτε δεν έχει εφαρμόσει απολύτως τίποτα. Μεταξύ των χρηματοοικονομικών οργανισμών, μόνο το 57% έχει, ήδη, εγκαταστήσει μια ειδική λύση ασφαλείας κατά των διαδικτυακών απειλών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, περίπου οι μισοί από τους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο τοπίο των ηλεκτρονικών πληρωμών, χρησιμοποιούν μη εξειδικευμένες λύσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, θεωρούνται αναξιόπιστες, ειδικά κατά των περιπτώσεων εξαπάτησης του συστήματος, καθώς παρουσιάζουν πολύ υψηλό ποσοστό λανθασμένων αποτελεσμάτων. 

Online συναλλαγές
Καθώς οι εταιρείες συνεχώς επενδύουν στις διαδικτυακές συναλλαγές, ανακαλύπτοντας περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης που τους παρέχει η ψηφιακή εποχή, η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και η προστασία από ψηφιακές απειλές αποτελούν προτεραιότητες ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, με τον αριθμό των online συναλλαγών συνεχώς να αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτρονική απάτη, όπως τονίζει το 50% των χρηματοοικονομικών εταιρειών, που συμμετείχαν στην έρευνα. Έχει, ως εκ τούτου, καταστεί σαφές ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις και τους πελάτες από τους συνεχώς εξελισσόμενους ψηφιακούς εγκληματίες. 

“Η εκρηκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τη μετατόπιση των επιχειρηματικών αναγκών, έχει εξαναγκάσει τις εταιρείες να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών τους διαδικασιών τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής ροής για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με προμηθευτές, πελάτες, κ.λπ.”, αναφέρει η μελέτη. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, όλων των ειδών, αποτελούν, πλέον, ένα παγκόσμιο δεδομένο, συνεπώς είναι απολύτως αδύνατο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις να αποφύγουν εντελώς οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Φραγή συναλλαγών
Η έρευνα επισημαίνει ότι η αναποτελεσματική χρήση των συστημάτων ασφαλείας μπορεί, επίσης, να οδηγήσει στη φραγή των συναλλαγών, ενώ η απόκλιση των πληρωμών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πελατών και τελικά κερδών. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η έρευνα, η ίδια η απάτη δεν είναι το αποκλειστικό πρόβλημα, καθώς τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των λανθασμένων συναγερμών στα συστήματα τους, ώστε να παρέχουν στους πελάτες τους την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

“Λαμβάνοντας υπόψη τον επιθετικό ανταγωνισμό στην αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του σήμερα και την ακραία αποδιοργάνωση από μη παραδοσιακούς παρόχους, μια αξιόπιστη σχέση, μεταξύ των πελατών και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κάθε εταιρείας”, αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας.

Υπογραμμίζουν δε ότι η αλληλεξάρτηση των ψηφιακών σχέσεων με τους υπόλοιπους παράγοντες της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημαίνει ότι, εάν κάποιος οργανισμός στην αξιακή αλυσίδα βιώσει κάποιο αρνητικό περιστατικό ψηφιακής ασφάλειας, η ζημία μπορεί γρήγορα να εξαπλωθεί και σε άλλους οργανισμούς της εν λόγω αλυσίδας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ