Τα desktop PCs, οι πιο δημοφιλείς συσκευές στους χώρους εργασίας

Έρευνες - Μελέτες

30 Νοεμβρίου 2016

Μπορεί το mobile να αποκτά δυναμική ως τάση στους επαγγελματικούς χώρους, ωστόσο η χρήση των φορητών συσκευών από τους εργαζομένους των επιχειρήσεων είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τη Gartner, αν και το 80% των εργαζομένων, που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα, έλαβε μια επαγγελματική υπολογιστική συσκευή, τα desktops παραμένουν οι πιο δημοφιλείς μεταξύ αυτών.

Σύμφωνα με τη Gartner, η χρήση φορητών συσκευών στους εργασιακούς χώρους δεν είναι ακόμη “ώριμη” τάσηΌπως διαπιστώνει η έρευνα, περισσότερο από το ήμισυ των εργαζομένων, που πήραν μέρος στην έρευνα, κάνουν χρήση desktop PCs. Υπάρχει, πάντως, και ένα ποσοστό της τάξης του 36% των υπαλλήλων εταιρειών, που προτιμά τη χρήση laptop, συμπεριλαμβανομένων των convertible laptops.

Ειδικά η διείσδυση των convertible laptops ως επαγγελματικού εργαλείου για χρήση στους χώρους εργασίας, αν και παραμένει και αυτή χαμηλή, γνωρίζει σταδιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. 

Παρά τη μικρή - ακόμη - διείσδυση των φορητών συσκευών στους χώρους εργασίας, το μέλλον τους προδιαγράφεται από την έρευνα λαμπρό. Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Gartner εκτιμούν ότι την επόμενη τριετία η χρήση convertible laptops σε επαγγελματικούς χώρους θα ενισχυθεί, με την άνοδο να καθοδηγούν τα Windows 10, όπως εκτιμούν, καθώς το λειτουργικό της Microsoft αναμένεται να ανανεώσει την εμπειρία του χρήστη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εργοδοτών δίνει προς χρήση στους εργαζόμενους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολύ λιγότερο φορητές συσκευές, όπως smartphones. Για του λόγου το αληθές, η πλειοψηφία των smartphones που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας είναι συσκευές των ίδιων των εργαζομένων. Μόλις ένα ποσοστό 23% των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις κάνει χρήση εταιρικού smartphone. 

Εταιρικές συσκευές
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου 2016 σε δείγμα 9.592 εργαζομένων σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία, περίπου οι μισοί εργαζόμενοι, που χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς σκοπούς το smartphone τους στον χώρο εργασίας, κάνει χρήση δική του συσκευής.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό δικά τους ή και εταιρικά tablets στον χώρο εργασίας, καθώς μόλις το 21% των υπαλλήλων δήλωσε ότι κάνει χρήση tablet στην εργασία - δικό του ή εταιρικό.

“Στην εποχή του Mobility, προκαλεί εντύπωση η μικρή ακόμη διείσδυση των φορητών συσκευών στους χώρους εργασίας, είτε πρόκειται για εταιρικά laptops, tablets, smartphones ή για φορητές συσκευές, που ανήκουν στον ίδιο τον εργαζόμενων”, αναφέρουν οι αναλυτές της Gartner. Σχολιάζουν δε ότι τα οφέλη από τη χρήση των φορητών συσκευών στους χώρους εργασίας θα οδηγούσε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε απόσβεση του κόστους κτήσης τους. 

Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εταιρικές υπολογιστικές συσκευές, τα ποσοστά ικανοποίησης είναι υψηλά. Συγκεκριμένα, περίπου το 80% των εργαζομένων που έλαβαν εταιρική συσκευή, δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από την απόκτησή της. Τα ποσοστά ικανοποίησης, μάλιστα, είναι πιο υψηλά στην περίπτωση των tablets και των smartphones και λιγότερο σε ό,τι αφορά στα desktop και τα laptops.

“Η χρήση προσωπικών συσκευών στον χώρο εργασίας δεν είναι κάτι νέο, αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η τάση αυτή έχει γίνει το νέο πρότυπο στον εργασιακό χώρο. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μια προσωπική συσκευή ή συσκευές για τις ανάγκες της εργασίας τους”, αναφέρει η μελέτη. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ