34η μεταξύ 35 χωρών η Ελλάδα στην ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων

Έρευνες - Μελέτες

24 Νοεμβρίου 2016

Εάν η Ελλάδα μπορούσε να μειώσει τα ποσοστά των νέων ηλικίας 20-24 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στα γερμανικά επίπεδα, θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 7%-9%. Το δε συνολικό οικονομικό όφελος από την ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στην απασχόληση, εκπαίδευσης ή κατάρτιση - σε επίπεδο αντίστοιχο του γερμανικού - σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει το $1 τρις.

Η βελτίωση του δείκτη εξέλιξης των νέων - σε ηλικία - εργαζόμενων στις χώρες του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1 τρις δολ.Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των οικονομολόγων της PwC, που συγκρίνει τη συμμετοχή των νέων στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελβετία και η Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των πιο επιτυχημένων ευρωπαϊκών χωρών για το 2015 στο δείκτη εξέλιξης των νέων σε ηλικία εργαζόμενων. Στην ίδια λίστα ακολουθούν η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Δανία, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται μόλις στην προτελευταία θέση, έχοντας καλύτερες επιδόσεις μόνο έναντι της Ιταλίας. 

Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση της PwC για το Δείκτη Νέων Εργαζομένων, οι χώρες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη μπορούν να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις οικονομίες τους με δισεκατομμύρια δολάρια, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση και αξιοποίηση της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων. 

Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC - βαθμολογίες κρατών και διαχρονικές τάσεις

Ανεργία
Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις χώρες με τις κορυφαίες επιδόσεις στην ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων μπόρεσαν να διατηρήσουν χαμηλά την ανεργία των νέων παρ’ όλη την παγκόσμια ύφεση. Αυτή η αντοχή ήρθε ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκπαιδευτικών συστημάτων, που προάγουν την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των νέων που παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας.

Η έκθεση εκτιμά επίσης την πιθανή βελτίωση των οικονομιών των χωρών του ΟΟΣΑ στο μέλλον, εφόσον κατορθώσουν να μειώσουν τα ποσοστά των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στα γερμανικά επίπεδα, την κορυφαία χώρα της ΕΕ σύμφωνα με την ανάλυση.

Τα πιθανά οφέλη μπορούν να κυμανθούν από 0,1% μόλις του ΑΕΠ στην Ολλανδία, έως και περίπου 2%-3% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, με τα υψηλότερα πιθανά οφέλη να εκτιμώνται για την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα με περίπου 7%-9% του ΑΕΠ. 

Εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των οικονομιών του ΟΟΣΑ από την εξίσωση των δεικτών με τα γερμανικά ποσοστά για τις ηλικίες 20-24 

Η εκπαίδευση
“Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό. Για να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό αυτής της γενιάς, θα πρέπει οι εταιρείες να διασφαλίσουν την προσαρμογή των οργανισμών τους με σκοπό να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νέα και στη ηλικία και στο εργασιακό περιβάλλον, ταλέντα. Η επένδυση στις μαθητείες και την επαγγελματική κατάρτιση των νέων εργαζομένων θα επιτρέψει στις εταιρείες να αποκομίσουν τα οφέλη μέσω της αυξημένης καινοτομίας και παραγωγικότητας”, αναφέρει η PwC.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ