Στάσιμες οι προσδοκίες σε Πληροφορική - Ανάπτυξη Λογισμικού τον Οκτώβριο

Έρευνες - Μελέτες

04 Νοεμβρίου 2014

Από στάσιμος, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, έως πιο αδύναμος έναντι του Σεπτεμβρίου, ήταν τον Οκτώβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στους κλάδους της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Λογισμικού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 68,6 μονάδες τον Οκτώβριο (από 81,7 τον Σεπτέμβριο), στα ίδια σχεδόν επίπεδα έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (66,8 µον.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αποδυναμώθηκαν τον Οκτώβριο, µε το σχετικό ισοζύγιο να φθάνει στις -20 (από +7) μονάδες. Επιπλέον, πτώση 13 μονάδων κατέγραψαν τόσο οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα, όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση (ισοσκελισμένα ισοζύγια και στις δύο περιπτώσεις).

Υποχώρηση κατέγραψαν, ωστόσο, σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ Από τα υπόλοιπα στοιχεία, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι προβλέψεις για την απασχόληση έχασαν, επίσης, 13 µονάδες (στις -20 µον. ο δείκτης), ενώ ως προς τις τιμές, το ¼ των επιχειρήσεων ανέμενε μείωση τους και οι υπόλοιπες σταθερότητα. Τέλος, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι περιορίστηκε ήπια, στο 35%, το ποσοστό εκείνων, που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, µε το 30% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 23% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 7% τους υπόλοιπους παράγοντες ως τα βασικά επιχειρηματικά τους προσκόμματα.

Βελτίωση του συνολικού κλίματος
Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, για την πορεία του συνολικού οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δείχνουν γενική βελτίωση, καθώς και άνοδο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο, κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στις 102,2 μονάδες (µε αντιστροφή της μείωσης σε 99,3, που καταγράφηκε τον προηγούµενου μήνα). Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε σημαντικά υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούμενα έτη, από την έναρξη της κρίσης.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνεχιζόμενη σταθεροποίηση του κλίματος μπορεί να συνδεθεί µε τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ύφεσης και την αντίστοιχη αντιστροφή της αύξησης της ανεργίας, που καταγράφεται στα σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία. “Η εικόνα του δείκτη είναι συμβατή µε την πεποίθηση ότι πλέον η οικονομία εισέρχεται θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την αντιστροφή της μείωσης στην κατανάλωση”, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Οι αναλυτές σχολιάζουν δε ότι η άνοδος του Οκτωβρίου προήλθε από τη σχετική βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, εκτός των Υπηρεσιών, όπου κυριάρχησε η σταθερότητα. Σημαντική ήταν και η ανάκαμψη από την πλευρά της ζήτησης, µε την καταναλωτική εμπιστοσύνη να αναπληρώνει τη διόρθωση του προηγούµενου μήνα.

Ανά κλάδο
Αναλυτικότερα στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής και οι εκτιμήσεις για το επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης βελτιώθηκαν τον Οκτώβριο, αν και ο δείκτης των αποθεμάτων υποδηλώνει χαμηλότερη ρευστοποίηση.

Στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους εξασθένησαν ήπια, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, μεταβολές, όμως, που αντισταθμίστηκαν από τη βελτίωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν οριακά, οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις ήταν θετικές, µε το ισοζύγιο των αποθεμάτων να κινείται επίσης πτωτικά, υποδηλώνοντας τάσεις ρευστοποίησης.

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12µηνο υποχώρησαν ήπια τον Οκτώβριο, ενώ οι προθέσεις για αποταμίευση βελτιώθηκαν ελαφρά, όπως συμβαίνει και µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (1998-2006=100)

Πηγή: IOBE

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ