Το 2020, η λογική “no cloud” θα είναι τόσο σπάνια όσο το “no Internet” σήμερα

Έρευνες - Μελέτες

23 Ιουνίου 2016

Ως δομικό συστατικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκλαμβάνεται πλέον το Cloud, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι, σε ελάχιστα χρόνια, η πολιτική “no cloud” θα είναι τόσο σπάνια όσο η στρατηγική “no Internet” σήμερα. Θέλοντας να υπογραμμίσουν τη ζωτική σημασία, που αποκτά το Cloud για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, οι αναλυτές της Gartner εκτιμούν ότι αυτή η θεώρηση δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά θα αποτελεί πραγματικότητα, ήδη, από το 2020.

Πάνω από το 30% των νέων επενδύσεων λογισμικού των 100 μεγαλύτερων προμηθευτών θα μετατοπιστεί έως το 2019 από τη λογική “cloud-first”στη λογική “cloud-only”Στην ανάλυση της, η Gartner εκτιμά ότι η υφιστάμενη - ακόμη και σήμερα - απροθυμία πολλών επιχειρήσεων, ανά τον κόσμο, να μεταφέρουν βασικές λειτουργίες τους σε περιβάλλον Cloud θα μετεξελιχθεί σε μια στρατηγική “cloud-first” ή ακόμη και “cloud-only”. Μάλιστα, το 2019, περισσότερο από το 30% των νέων επενδύσεων λογισμικού των 100 μεγαλύτερων προμηθευτών θα έχει μετατοπιστεί από τη λογική “cloud-first” στη λογική “cloud-only”.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, η αγορά του IaaS (Infrastructure as a Service) διεύρυνε τα έσοδα της κατά περίπου 40% ετησίως από το 2011 και αναμένεται να συνεχίσει να μεγεθύνεται κατά - μέσο όρο - 25% έως το 2019. Μέχρι το 2020 δε, τα έσοδα για το IaaS και το PaaS (Platform as a Service) θα υπερβούν τα $55 δις, ξεπερνώντας ακόμη και την αγορά των servers.

Η Gartner εκτιμά ότι η πιο δημοφιλής μορφή Cloud θα είναι το hybrid, γεγονός το οποίο - όπως εξηγούν - προϋποθέτει ότι το public cloud θα αποτελέσει τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για το Cloud. 

Προοπτικές
“Το Cloud θα εξελίσσεται σταδιακά σε μια “προεπιλεγμένη επιλογή” για την ανάπτυξη λογισμικού”, επισημαίνουν οι αναλυτές της εταιρείας, σχολιάζοντας ότι ήδη σήμερα, ακόμη και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία στρατηγική για το Cloud, βρίσκονται σε στάδιο διερεύνηση των προοπτικών που τους ανοίγει το “σύννεφο”. Άλλωστε, όπως προσθέτουν, πολλές εφαρμογές - αιχμής, που προσφέρει το ΙΤ, θα είναι προσεχώς διαθέσιμες μόνο σε περιβάλλον cloud, αναγκάζοντας και τους πιο σκεπτικιστές να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους έναντι του cloud computing.

Βέβαια, σπεύδουν να προσθέσουν ότι η δυναμική της τεχνολογίας του Cloud δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα είναι κάποια στιγμή cloud-based, αφού εκτιμάται ότι η δυσπιστία και ο προβληματισμός από μια μερίδα των εταιρειών θα συνεχίσει να υφίσταται. 

Έξι φορές ταχύτερα
Η IDC έχει εκτιμήσει σε πρόσφατο report της, ότι η αγορά του public cloud θα “τρέξει” έως το 2019 με ρυθμό έξι φορές ταχύτερο από τη συνολική αγορά της Πληροφορικής. Σύμφωνα με την εταιρεία, ήδη σήμερα, περίπου τρεις στους πέντε Οργανισμούς (το 58%) σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κάνει χρήση λύσεων Cloud (public ή private) για τουλάχιστον μία ή δύο επιχειρησιακές εφαρμογές. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο έναντι του αντίστοιχου πριν από ένα χρόνο, όταν το 24% των Οργανισμών διεθνώς απαντούσε ότι έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία εφαρμογή Cloud.

Πάντως, αν και η υιοθέτηση του Cloud εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε διεθνές επίπεδο - σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας - μόνο το 5% των Οργανισμών παγκοσμίως απαντά με βεβαιότητα ότι έχει μια βελτιστοποιημένη στρατηγική για το Cloud. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ