Global Information Technology Report 2014: 10 θέσεις χάνει η Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

23 Απριλίου 2014

Μεγαλώνει η απόσταση, που χωρίζει την Ελλάδα από την παγκόσμια “αφρόκρεμα” της ψηφιακής οικονομίας, με τη χώρα μας να κατατάσσεται 74η θέση μεταξύ 148 κρατών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας - Networked Readiness Index (NRI). Σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, όπως αυτή αποτυπώνεται στο “The Global Information Technology Report 2014”, η Ελλάδα διολίσθησε δέκα θέσεις, σε σχέση με το 2013, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 3,95, όταν η προηγούμενη επίδοση της ήταν η 64η θέση μεταξύ 144 κρατών, με βαθμολογία 3,9.

 
Διάγραμμα 1. Η Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας 2014, Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2014  © 2014 World Economic Forum

Όπως προκύπτει από τη μελέτη “The Global Information Technology Report 2014”, που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΕΠΕ, η Ελλάδα, αν και έχασε θέσεις στην κατάταξη μεταξύ των πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδεδεμένων ψηφιακά χωρών, κατάφερε, ωστόσο, να βελτιώσει - έστω και ελαφρά - τη συνολική βαθμολογία της, εμφανίζοντας, μάλιστα, πρόοδο σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες.

Πάντως και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα, ώστε να “πλασαριστεί” καλύτερα στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, το 2014 τήρησε την παράδοση των τελευταίων ετών, που τη θέλει να χάνει έδαφος όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Από τα στοιχεία της μελέτης του World Economic Forum για τη διαχρονική πορεία της χώρας (2007-2014), τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτική, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως το 2007, όταν η Ελλάδα κατέλαβε την καλύτερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών με βαθμολογία 4.

 
Διάγραμμα 2. Ανάλυση του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας για την Ελλάδα, Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2014  © 2014 World Economic Forum.Έκτοτε, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα νέων τεχνολογιών, σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, εμφανίζουν μία στασιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγματα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και να την κατατάξουν στις ώριμες τεχνολογικά αγορές.

Οι χρονιές - σταθμοί, όπου η Ελλάδα προσπάθησε να κάνει τη διαφορά, ήταν επίσης το 2009, οπότε η χώρα μας απέσπασε την 55η θέση μεταξύ 134 κρατών (με βαθμολογία επίσης 4), το 2010, όταν κατάφερε να κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρατών (με βαθμολογία 3,8, αλλά και το 2012 (59η θέση μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9).

Αισιόδοξες επισημάνσεις
Οι αναλυτές του World Economic Forum, αν και παρατηρούν ότι η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, υπέστη μια αξιοσημείωτη πτώση, που της στέρησε δέκα θέσεις στη σχετική κατάταξη, υπογραμμίζουν ότι η χώρα μας εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή βελτίωση σε μια σειρά από επιμέρους δείκτες (σ. που συνδιαμορφώνουν το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας). Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται µε βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).

Η Ελλάδα, για το 2014, σε ό,τι αφορά το Περιβάλλον, κατατάσσεται στην 87η θέση (89η το 2013), στον άξονα Ετοιμότητα βρίσκεται στην 63η θέση (47η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδοση το 2013), ως προς τη Χρήση καταλαμβάνει την 68η θέση (67η το 2013) και ως προς τις Επιπτώσεις την 82η θέση (90η το 2013).

Επιπλέον, από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του NRI, προκύπτει ότι η Ελλάδα συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα των “Υποδομών ICT και Ψηφιακού Περιεχομένου, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των 148 κρατών, που θέτει στο μικροσκόπιο της η μελέτη, με βαθμολογία 5. Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τον αριθμό των διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης, καταλαμβάνοντας την 34η θέση στον κόσμο με βαθμολογία επίσης 5. Βελτίωση επιδόσεων εντοπίζουν οι αναλυτές του World Economic Forum και στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην 27η θέση της κατάταξης.

Καθυστερήσεις
Εξαιρετικά αναιμικές είναι, πάντως, στον αντίποδα, οι επιδόσεις της χώρας σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα, ασθμαίνοντας, καταλαμβάνει μόλις την 114η θέση. Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων (146η θέση), τις κυβερνητικές προμήθειες τεχνολογίας (141η θέση) και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (112η θέση). Επίσης, η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε τομείς, όπως η χρήση του διαδικτύου μεταξύ επιχειρήσεων - Β2Β (107η θέση), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (140η θέση) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (129η θέση).

Οι ηγέτιδες χώρες
Τα ηνία της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής από πλευράς ψηφιακής ετοιμότητας κρατούν οι προηγμένες βορειο-ευρωπαϊκές χώρες, οι “Ασιατικές Τίγρεις” και μερικές από τις πιο προηγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του World Economic Forum για το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για το 2014 δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις έναντι του 2013.

Έτσι, η Φινλανδία παραμένει στην 1η θέση διεθνώς, με βαθμολογία 6,04, όπως και η Σιγκαπούρη στη 2η (5,97), η Σουηδία στην 3η (5,93) η Ολλανδία στην 4η (5,79), η Νορβηγία στην 5η (5,70) και η Ελβετία στην 6η θέση με βαθμολογία 5,62.

Την πρώτη δεκάδα των κρατών με τις καλύτερες επιδόσεις στο δείκτη NRI συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, που βρέθηκαν στην 7η θέση (5,61), βελτιώνοντας κατά δύο κλίμακες την επίδοση τους σε σχέση με το 2013, το Χονγκ Κονγκ (5,60), που ανέβηκε έξι θέσεις και το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των πρωταθλητών (5,54), έχοντας, ωστόσο, χάσει δύο θέσεις σε σχέση με το 2013.

Να σημειωθεί ότι το World Economic Forum για τη συγκρότηση του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας αξιολογεί με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό), Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες), Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).Πρωτοπόρα η Ευρώπη
Η Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές του World Economic Forum, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, όπως παρατηρούν οι αναλυτές, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν την κατάταξη στο NRI, με έξι ευρωπαϊκές, Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, να βρίσκονται στο “top 10”.

Εξάλλου, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει το Ψηφιακό Θεματολόγιο, ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Πάντως, οι συντάκτες της μελέτης παρατηρούν ότι, παρά τις προσπάθειες αυτές, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών παραμένει, με τις χώρες της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να συνεχίζουν να υστερούν.


Πίνακας 1. Networked Readiness Index 2014 και συγκρίσεις με την περίοδο 2013, Βαθμολογία από 1 έως 7, , Δ/Δ: Δεν είναι διαθέσιμη, Πηγή: The Global Information Technology Report 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2014  © 2014 World Economic Forum

The Global Information Technology Report 2014, Ανάλυση για την Ελλάδα, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 4/2014 ©2014 World Economic Forum |  Σε Μορφή [PDF] 

Νατάσα Φραγκούλη
fragouli@sepe.gr

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ