Το θηλυκό management παράγει μεγαλύτερη κερδοφορία EBITDA, λέει έρευνα της ICAP

Έρευνες - Μελέτες

15 Ιανουαρίου 2014Το επιχειρείν με άρωμα γυναίκας “γεννά” μεγαλύτερη κερδοφορία. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει, μεταξύ άλλων, έρευνα της Icap, η οποία διαπιστώνει ότι οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες παρουσιάζουν εμφανώς καλύτερες επιδόσεις στα οικονομικά τους αποτελέσματα, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας, αφού στο σύνολο των 22.500 επιχειρήσεων, το θηλυκό management πέτυχε περιθώριο EBITDA 10,6% έναντι 6,5% του συνόλου, ενώ από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 11% διοικούνται από γυναίκες, που πέτυχαν περιθώριο EBITDA 18,8% έναντι 10,5% του συνόλου. Ακόμα είναι αξιοπρόσεκτο ότι από τις γυναίκες CEOs του δείγματος, το 40% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 53% εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα και περισσότερες από 87% τοποθετούν την καριέρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Επιπλέον, η μελέτη υπογραμμίζει ότι το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών, που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη, παρουσίασε αξιόλογη αύξηση το 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος, καθώς ανήλθε σε 20,6% έναντι 18,8% το 2012.  

Ευρήματα
Σύμφωνα με την έρευνα, μία στις πέντε ελληνικές εταιρείες έχει γυναίκα στο “τιμόνι” και συγκεκριμένα 4.670 επιχειρήσεις σε σύνολο 22.500. Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες είναι, κυρίως, μικρομεσαίες (π.χ. 30% στις ΕΠΕ), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες εταιρείες (πάνω από 50 εκατ. τζίρο και 250 εργαζομένους) είναι μόλις 9%.

Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού) τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων, που διοικούνται από γυναίκες στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από €2 εκατ. (22,6%) και με προσωπικό μικρότερο από 10 άτομα (21,6%). Περαιτέρω, το 81% των γυναικών, που διοικούν εταιρείες, έχουν κάποια μετοχική σχέση, που σημαίνει ότι οι γυναίκες - στελέχη CEOs είναι αισθητά λιγότερες.

Επιδόσεις ανά περιοχή
Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών παρατηρείται στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (29,6%) και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (28,2%) και οι Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (22,3%).Στις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) το αντίστοιχο ποσοστό διείσδυσης των γυναικών (18,8%) κυμαίνεται χαμηλότερα από το γενικό μέσο όρο.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες παρατηρείται στα Ιόνια νησιά (24,9% επί των συνολικών εταιρειών του δείγματος), την Κρήτη (22,7%) και τη Μακεδονία (22,3%). Αντίθετα, η μικρότερη συμμετοχή καταγράφεται στην Ήπειρο (18,1%), τη Θεσσαλία (18,6%) και την Πελοπόννησο (19,7%). Σχετικά με τις εταιρείες που βρίσκονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας (η πλειοψηφία των οποίων έχει έδρα την Αττική), μία στις πέντε επιχειρήσεις (20%) διοικούνται από γυναίκες.

Το ποσοστό διείσδυσης των εταιρειών, που διοικούνται από γυναίκες, στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις με βάση τον ευρύτερο κλάδο δραστηριότητας τους (Βιομηχανία - Εμπόριο - Υπηρεσίες/Λοιποί κλάδοι) και κυμαίνεται από 19,0% (στον τομέα της βιομηχανίας) έως 20,6% (στον τομέα του εμπορίου). 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ