Στην καινοτομία αναζητούν διέξοδο από την κρίση οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Το 30% ανέπτυξε καινοτομική δραστηριότητα την τελευταία πενταετία

Έρευνες - Μελέτες

19 Δεκεμβρίου 2013Στροφή προς την καινοτομία, ως μια υγιή διέξοδο από την κρίση, κάνουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα της ποιοτικής διαφοροποίησης της στρατηγικής των εταιρειών είναι ότι σήμερα το ποσοστό των καινοτόμων ΜμΕ έχει φθάσει πλέον στο 30% του τομέα ΜμΕ, από 20% πριν από το 2008. Περαιτέρω, τα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες καλύπτουν το 11% του κύκλου εργασιών του τομέα των ΜμΕ στην Ελλάδα, από 7% πριν από το 2008. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην καινοτομία, από κοινού με τη σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, αποτελούν τις δύο ισχυρές δυναμικές, που αναπτύσσονται σήμερα στον τομέα των ΜμΕ. Τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, υπογραμμίζουν την οικονομική βαρύτητα της καινοτομίας, η οποία φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική υγεία των ΜμΕ.

Για του λόγου το αληθές, οι καινοτόμες ΜμΕ είναι πιο δυναμικές, με το 40% αυτών να έχουν στόχο ανάπτυξης (έναντι 23% για τις μη καινοτόμες). Επιπρόσθετα, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση, με το 70% να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας (έναντι 60% για τις μη καινοτόμες). Εξάλλου, οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο βαθμό εξωστρέφειας, με το 48% να είναι εξωστρεφείς (έναντι 31% για τις μη καινοτόμες), ενώ τα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες καλύπτουν το 37% του κύκλου εργασιών των καινοτόμων ΜμΕ. 

Καινοτομική δραστηριότητα
Βάσει των στοιχείων από την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας, το 30% των ελληνικών ΜμΕ ανέπτυξε καινοτομική δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία. Μάλιστα, για τις μισές από αυτές (15% των ΜμΕ), η καινοτομία αποτελεί πάγια στρατηγική τους, καθώς ξεκίνησαν να είναι καινοτόμες πριν την κρίση, συνεχίζουν την τελευταία πενταετία και σκοπεύουν να συνεχίσουν και την επόμενη διετία. Στον αντίποδα, σχεδόν οι μισές ελληνικές ΜμΕ δεν ασχολούνται με την καινοτομία (τώρα ή μελλοντικά). Σημειώνεται ότι ένα μικρό ποσοστό αυτών (3% των ΜμΕ) καινοτομούσε πριν το 2008, αλλά σταμάτησε πιθανόν λόγω της κρίσης. 

Ένα ποσοστό 11% των ΜμΕ σκοπεύει να ξεκινήσει την καινοτομική δραστηριότητα την επόμενη διετία, ενώ ένα ισοδύναμο 11% σκοπεύει να σταματήσει την επόμενη διετία. Το υπόλοιπο 16% των ΜμΕ δηλώνει αβεβαιότητα για τις μελλοντικές του κινήσεις (από αυτές το 38% καινοτομεί τώρα). Συνεπώς, το 26% των ελληνικών ΜμΕ σχεδιάζει να καινοτομήσει την επόμενη διετία – ποσοστό, ωστόσο, που στην πράξη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, υποθέτοντας ότι κάποιοι από αυτούς, που είναι αβέβαιοι (16%) τελικά θα καινοτομήσουν. Η τάση για καινοτομία σχετίζεται θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς αφορά το 20% των μικρότερων ΜμΕ έναντι 32% των μεγαλύτερων ΜμΕ. 

Πρωτοπόρος η βιομηχανία
Παράλληλα, σε επίπεδο δραστηριότητας, ξεχωρίζει ο κλάδος βιομηχανίας (καινοτομεί 39% των βιομηχανικών επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς χημικών και βαριάς βιομηχανίας (μέταλλα, ορυκτά, εξοπλισμός). Η μελέτη αξιολογεί, ως πολύ ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι η καινοτομική δραστηριότητα των ΜμΕ εμφανίζεται αυξημένη κατά την τελευταία πενταετία συγκριτικά με την περίοδο πριν την κρίση (καινοτομεί το 30% των ΜμΕ, έναντι 19% πριν το 2008). Η τάση ήταν ανοδική ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων – με εντονότερη αύξηση να εμφανίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ο κλάδος του εμπορίου.  

Ωστόσο, είναι πιθανή η μείωση καινοτομικής δραστηριότητας των ΜμΕ κατά την επόμενη διετία, καθώς σκοπεύει να εισάγει κάποια μορφή καινοτομίας το 26% των ΜμΕ (½ των καινοτόμων και 17% των μη καινοτόμων κατά την τρέχουσα περίοδο), έναντι 30% την τελευταία πενταετία. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πτώση προκύπτει λόγω αβεβαιότητας αρκετών ΜμΕ για τις μελλοντικές τους κινήσεις σχετικά με την καινοτομία.

 

Νατάσα Φραγκούλη 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ