Το 34% των ελληνικών επιχειρήσεων, με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, χρησιμοποιεί τα social media, σύμφωνα με την Eurostat

Έρευνες - Μελέτες

17 Δεκεμβρίου 2013Αυξανόμενη βαίνει η διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, linked) στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς σήμερα περισσότερο από το ένα τρίτο - όσων εταιρειών απασχολούν 10 άτομα και περισσότερα - κάνει χρήση social media. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών, που έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως τμήμα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, ανέρχεται σε 34%, ελαφρά υψηλότερο έναντι του μέσου όρου της Ε.Ε. των 28. 

Όπως προκύπτει από έρευνα της Eurostat για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) από τις επιχειρήσεις της Ε.Ε., εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, έχει σημειωθεί μετατόπιση ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων από τις στατικές σελίδες, σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν λειτουργίες, όπως οι online παραγγελίες και οι συνδέσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Eurostat, στα 28 κράτη - μέλη της Ε.Ε., το 30% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο μόνο των 8% εξ αυτών έχει επίσημη πολιτική για τη χρήση τους. Αντίστοιχο ακριβώς, δηλαδή 8%, είναι και το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν επίσημη πολιτική για τη χρήση των social media. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 28% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν social networks, όπως το Facebook, με τη χώρα μας να συγκεντρώνει ακριβώς το ίδιο ποσοστό, το 11% σελίδες με περιεχόμενο multi-media, όπως το YouTube (16% στην Ελλάδα), το 10% blogs και micro blogs (11% στην Ελλάδα) και το 6% εργαλεία ανταλλαγής γνώσεων (7%) στην Ελλάδα. Από τα ίδια στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι η χώρα μας εμφανίζει μια υστέρηση σε σχέση με τα Κοινοτικά δεδομένα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα. Έτσι, ενώ το 73% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διατηρεί (στοιχεία 2013) μια ιστοσελίδα, γεγονός που συνιστά αύξηση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2010, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 61%.

Πρωταθλητές και ουραγοί
Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους, οι οποίες διαθέτουν ιστοσελίδα, εμφανίζει η Φινλανδία (94%), ενώ ακολουθούν οι: Δανία (92%), Σουηδία (89%), Αυστρία (86%), Γερμανία και Ολλανδία (84%). Τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται σε: Ρουμανία (42%), Βουλγαρία (47%), Λετονία (56%), Πορτογαλία (59%), Ελλάδα και Ουγγαρία (61%).

Μεγάλες αποκλίσεις διαπιστώνονται πανευρωπαϊκά και στη χρήση των social media. Το ποσοστό των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης κυμαίνεται στο 15% στη Λετονία, 16% στην Τσεχία, 19% στη Γαλλία, Πολωνία και Ρουμανία, έως το 55% στη Μάλτα, 50% στην Ολλανδία, 48% στην Ιρλανδία, 45% στη Σουηδία και 42% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων, που έχουν επίσημη πολιτική για τη χρήση των social media, παρατηρούνται σε Ιρλανδία (20%), Ολλανδία (18%), Κύπρο (17%) και Δανία (16%).

Επίσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά εταιρειών που χρησιμοποιούν blogs εντοπίζονται στην Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. 


Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ