Αντοχές στην κρίση επιδεικνύουν οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ του κλάδου Τεχνολογίας για το 9μηνο του 2013, σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

03 Δεκεμβρίου 2013Την κατάλληλη “συνταγή”, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι της κρίσης, συνεχίζουν να αναζητούν οι εισηγμένες εταιρείες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2013 να δείχνουν ότι βρίσκονται κοντά στην εξεύρεσή της.

Οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ φαίνεται ότι κατάφεραν το εξεταζόμενο διάστημα να αποφύγουν τα χειρότερα, με τα οικονομικά τους αποτελέσματα να είναι ενδεικτικά του ότι το 2013 παραμένει –για πολλές εταιρείες του κλάδου- μεταβατική χρονιά σε επίπεδο ισολογισμών.


Συνολικά, ο κλάδος “είδε” το εννεάμηνο του 2013 κύκλο εργασιών μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με τις πωλήσεις να κατέρχονται σε 6,222 δις.ευρώ έναντι 6,466 δις.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σε επίπεδο κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της Beta Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του κλάδου πέτυχαν βελτίωση των επιδόσεών όπως κατά 5,2% σε σχέση με πέρσι.

Συνολικά, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των εισηγμένων του κλάδου ανήλθαν το εξεταζόμενο διάστημα σε 446.552 εκατ.ευρώ από 424.631 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στο μεταξύ, τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου επίσης υπέστησαν πιέσεις και περιορίστηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 κατά 6% έναντι του εννεαμήνου του 2012, διαμορφούμενα φέτος σε 1,466 δις.ευρώ έναντι 1,599 δις.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Να σημειωθεί ότι στους επιμέρους κλάδους της αγοράς των ΤΠΕ η Beta Χρηματιστηριακή περιλαμβάνει τους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Ειδών-Λύσεων Πληροφορικής, του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, καθώς και εταιρείες της αγοράς που ανήκουν στον τομέα Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, του Λιανικού Εμπορίου, και τα Τυχερά Παιχνίδια.

“Άντεξε” η Πληροφορική
Από τους επιμέρους κλάδους, που απαρτίζουν τον τομέα των ΤΠΕ, αυτός της Πληροφορικής φάνηκε να ισορροπεί, με τον κύκλο εργασιών των εισηγμένων του τομέα να ενισχύεται το φετινό εννεάμηνο κατά 6,7% και να διαμορφώνεται σε 1,257 δις.ευρώ έναντι 1,178 δις.ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.


Οι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής πέτυχαν να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, οι οποίες διαμορφώθηκαν φέτος σε 9,588 εκατ.ευρώ από 24,693 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2012.

Τα δε EBITDA των εισηγμένων εταιρειών της Πληροφορικής ενισχύθηκαν τους εννέα μήνες του 2013 κατά το ισχυρό ποσοστό του 34,1% και ανήλθαν την εξεταζόμενη περίοδο σε 156,587 εκατ.ευρώ.

Στον τομέα “Είδη-Λύσεις Πληροφορικής” η εικόνα ήταν επίσης –κατά το μάλλον ή ήττον- θετική, με τον κύκλο εργασιών να μειώνεται οριακά, κατά 1,5%, και τις πωλήσεις του εννεαμήνου να φθάνουν τα 224,837 εκατ.ευρώ. Σε επίπεδο EBITDA η βελτίωση ήταν σημαντική και ποσοστιαία έφθασε το 57%, με τις εισηγμένες του κλάδου να εμφανίζουν συνολικά EBITDA 12,199 εκατ.ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης. Πολύ σημαντική ήταν η βελτίωση και στα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, με το φετινό συνολικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 6,192 εκατ.ευρώ από 3,185 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2012 (η εν λόγω επίδοση απηχεί σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της εταιρείας Πλαίσιο Computers).

Απώλειες για τις τηλεπικοινωνίες
Αρνητική εικόνα εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2013 ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, αν και οι απώλειες κινήθηκαν σε ποσοστά που δείχνουν ότι ο τομέας αναζητά το σημείο σταθεροποίησης, το οποίο δεν δείχνει να είναι μακριά. Ο τζίρος των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου υποχώρησε κατά 9,2% και διαμορφώθηκε σε 3,656 δις.ευρώ, με τα ΕBITDA να υποχωρούν το φετινό εννεάμηνο κατά 10,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και να μειώνονται στο 1,220 δισ.ευρώ από 1,362 δις.ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012. Αν και η επιμέρους εικόνα ανά εταιρεία σαφώς και διαφέρει, το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών τηλεπικοινωνιών εμφάνισε το εξεταζόμενο διάστημα μείωση στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με τα εν λόγω κέρδη να διαμορφώνονται σε 458,462 εκατ.ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 9μηνο 2013, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 12/2013.

Το σύνολο των εισηγμένων
Σύμφωνα με την ανάλυση της Beta Χρηματιστηριακή, για το σύνολο των εισηγμένων του ελληνικού Χρηματιστηρίου, ο τουρισμός ήταν ο καταλύτης βελτίωσης του τρίτου τριμήνου, με την τουριστική βιομηχανία να βοηθά πολλούς επιμέρους κλάδους και εταιρίες είτε να περιορίσουν δραστικά όπως ζημιές όπως είτε να εμφανίσουν κερδοφορία.

Οι εισηγμένες εταιρίες, μετά από μια περίοδο εξαγωγικής μονοτονίας, κατάφεραν να αντλήσουν νέες δυνάμεις εσόδων από όπως αυξημένες αφίξεις τουριστών, αλλά και από όπως εξοικονομήσεις κόστους όπως οποίες έχουν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά, ο τζίρος των εισηγμένων διαμορφώθηκε στα 53,3 δις. ευρώ μειωμένος κατά 5,1% σε ετήσια βάση και 4,3% σε επίπεδο τριμήνου πολύ κοντά στον ανακοινωμένο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη ήταν μειωμένα κατά 18,9%, ωστόσο αν εξαιρεθούν τα διυλιστήρια και ο ΟΠΑΠ, λόγω των σημαντικών εκτάκτων εγγραφών που έχουν στα δύο πρώτα τρίμηνα όπως χρήσης και του φόρου μικτών κερδών 30%, οι απώλειες περιορίζονται 9,2%.

Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών, σύμφωνα με την ανάλυση της Beta Χρηματιστηριακή, παρουσίασε, μετά από εννέα τρίμηνα, βελτίωση, η οποία αποδίδεται και στη μη δημοσίευση αποτελεσμάτων από προβληματικές εταιρείες ή από την συνεχιζόμενη έξοδο εταιρειών από το ΧΑ λόγω χρεοκοπίας.


Ως αποτέλεσμα διατηρήθηκε ο πλειοψηφικός λόγος υπέρ των ζημιογόνων εταιριών στο 61:39 όταν στα προηγούμενα δύο τρίμηνα του έτους η σχέση ήταν 70:30.

Τέλος, το λειτουργικό περιθώριο αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη, καθώς –σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής- η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε ξαναφέρνει κοντά στο 10% τη λειτουργική απόδοση (9,8%), δίνοντας μια απόσταση ασφαλείας στην τελική γραμμή, με τις επιβαρύνσεις από τα χρηματοοικονομικά, όπως φόρους και όπως αποσβέσεις να παραμένουν σχετικά ψηλά.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 9μηνο 2013, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 12/2013.

Τι επηρέασε τα μεγέθη
Σύμφωνα με την BETA Χρηματιστηριακή, μία σειρά από παράγοντες επηρέσαν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στο σύνολο των εισηγμένων εταιρειών. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με:

  • την αυξημένη τουριστική κίνηση σε όλη την επικράτεια,
  • την παραμονή του ευρώ σε σχετικά υψηλά επίπεδα έναντι των άλλων νομισμάτων,
  • τη φορολογία των μικτών κερδών του ΟΠΑΠ με 30%,
  • τη μείωση του ρυθμού αύξησης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια,
  • τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε επίπεδο σταθερών εξόδων,
  • τα σημαντικά έκτακτα που παρατηρούνται σε Μυτιληναίο, ΔΕΗ και ΟΤΕ,
  • την παραμονή της εγχώριας ζήτησης στις κατασκευές σε χαμηλά επίπεδα.

Εκτιμήσεις για το μέλλον
Όπως διαπιστώνει η Beta Χρηματιστηριακή, στο τέταρτο τρίμηνο υπάρχουν κάποιες πρώτες θετικές αναγνώσεις, που έρχονται από τις πρόσφατες τηλεδιασκέψεις των εταιρειών. Τα επιτοκιακά περιθώρια πέφτουν, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα ξεκινήσουν τα έργα παραχωρήσεων και αυτοκινητοδρόμων ίσως και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, η κατανάλωση σε καύσιμα κίνησης έχει σταθεροποιηθεί, ενώ η αγορά πετρελαίου θέρμανσης έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζήτησης, στο λιανικό εμπόριο οι δύο επιπλέον Κυριακές θα αφήσουν μεγαλύτερο τζίρο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός έχει περιοριστεί σημαντικά. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και άλλες κινήσεις μείωσης κόστους μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, οι συνέργιες στις τράπεζες από την λειτουργική ολοκλήρωση των συγχωνευμένων ομίλων ενώ ο τουρισμός έχει δυναμική που μπορεί να δώσει ένα νωρίτερο ξεκίνημα αφίξεων στην επόμενη χρονιά.

“Αν σε αυτές τις θετικές παραμέτρους μπει και η συνθήκη της επιτυχούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμματισμένων αποκρατικοποιήσεων για το 2014 τότε η ανάκαμψη στα εταιρικά αποτελέσματα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από τις έως τώρα χαμηλές εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί για την ερχόμενη χρονιά” επισημαίνει η χρηματιστηριακή.


Η παρούσα αναφορά/ έκθεση εκπονήθηκε από την Beta Χρηματιστηριακή.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί/ ερμηνευθεί ως πρόταση πώλησης ή σύσταση αγοράς οποιουδήποτε επενδυτικού προϊόντος. Οι περιεχόμενες στην παρούσα πληροφορίες συλλέχθηκαν από ή βασίσθηκαν σε πηγές που κατά την άποψή µας τυγχάνουν αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση της ακρίβειας ή της πληρότητάς τους.

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως συστάσεις, αλλά ως αφετηρία βάσει της οποίας καθορίζεται η στρατηγική του επενδυτή, λαμβανομένων υπόψη και των συγκεκριμένων επενδυτικών του προτιμήσεων, την σχέση κινδύνου απόδοσης και τους χρονικούς περιορισμούς.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ