Μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στις ανερχόμενες εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας έναντι των παραδοσιακών εκπροσώπων του κλάδου

Έρευνες - Μελέτες

22 Νοεμβρίου 2013Σαφέστατη ψήφο εμπιστοσύνης στις new age εταιρείες τεχνολογίας, που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας, έναντι των παραδοσιακών ομίλων του κλάδου, δίνουν πλέον οι επενδυτές. Αυτό διαπιστώνει, μεταξύ των άλλων, σε newsletter της, η Eurobank Equities, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι στα δύο άκρα του τεράστιου κλάδου εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ εμφανίζονται πλέον σημαντικές αποκλίσεις επιδόσεων, καθώς και αποτιμήσεων μεταξύ “γιγάντων” σε πιο παραδοσιακές τεχνολογίες από τη μία πλευρά και νέων εταιρειών τεχνολογικής καινοτομίας, από την άλλη. Όπως αναφέρουν σε σχετική τους έκθεση οι αναλυτές της Eurobank Equities, από στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παραδοσιακοί κολοσσοί της τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Apple, η Google, η Oracle και η IBM, και από την άλλη οι ανερχόμενες επιχειρήσεις, κυρίως στο πεδίο των Social Media και του Cloud Computing, όπως οι εταιρείες Facebook, Twitter, LinkedIn, Workday, Netsuite, ServiceNow.

Το βασικό κίνητρο για τη διαφαινόμενη στροφή των επενδυτών είναι η προσδοκία για σημαντικούς ρυθμούς αύξησης εσόδων και κερδών τα επόμενα έτη από τις ανερχόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, σε αντίθεση με τις πολύ μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η Microsoft, που υπόσχονται μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά διαπραγματεύονται σε πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις.

“Οι περισσότεροι επενδυτές έχουν δείξει μια σαφή προτίμηση στις νέες εταιρείες σε ανερχόμενες τεχνολογίες και εμφανίζονται διατεθειμένοι να αγοράσουν τις αντίστοιχες μετοχές σε τιμές πολλαπλάσιες των πωλήσεων τους και ακόμη παραπάνω των κερδών τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υφίστανται ακόμη κέρδη” αναφέρει στο σχετικό report της Eurobank Equities.  

Νέες τάσεις
Οι αναλυτές παρατηρούν, ωστόσο, ότι το χάσμα μεταξύ των δύο διακριτών τάσεων της αγοράς τεχνολογίας έχει πλέον τραβήξει την προσοχή “ακτιβιστών” επενδυτών, οι οποίοι τοποθετούνται σε εταιρείες - γίγαντες με χαμηλή αποτίμηση και υψηλά ρευστά διαθέσιμα. Στη συνέχεια πιέζουν ενεργά τη διοίκηση είτε για αυξημένες επιστροφές προς τους μετόχους, μέσω προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών και υψηλότερων μερισμάτων, είτε για αύξηση της αξίας της εταιρείας μέσω μετασχηματισμών, αποεπενδύσεων και άλλων εταιρικών πράξεων. Σε κάποιες περιπτώσεις πιέζουν και για αλλαγή της διοίκησης με στόχο την υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης. 

Μάλιστα, η ανάλυση της Eurobank Equities κάνει αναφορά σε δύο πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των Apple και Microsoft. Σύμφωνα με αυτά, η διοίκηση της Apple υποχώρησε κάτω από την πίεση μετόχων για αυξημένες επιστροφές, ανεβάζοντας το ποσό τους σε $100 δις μέχρι το 2015 από $45 δις αρχικά. Στην περίπτωση της Microsoft, το Value Act απέκτησε, με ποσοστό μόλις 1%, θέση στο ΔΣ της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση των επιστροφών προς τους μετόχους, ενώ με επιτυχία στέφθηκε και η προσπάθεια αντικατάστασης του διευθύνοντος συμβούλου, με τον υφιστάμενο CEO, Steve Ballmer, να δεσμεύεται για την αποχώρηση του μέχρι το τέλος του έτους. 

Πίνακες: Θεμελιώδη στοιχεία για τις εταιρείες παραδοσιακής τεχνολογίας και για τις νεότερες επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας

Πηγή: Eurobank Equities

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ