Deloitte: Δύσκολο, περίπλοκο και ελάχιστα φιλικό προς τις επιχειρήσεις το ελληνικό φορολογικό σύστημα

Έρευνες - Μελέτες

20 Νοεμβρίου 2013Τις “γκρίζες ζώνες” του ελληνικού φορολογικού συστήματος, που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την έλευση ξένων επενδυτών, υπογραμμίζει μελέτη της Deloitte, η οποία αξιολογεί το εγχώριο καθεστώς φορολογίας, ως ένα από τα λιγότερο φιλικά προς τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την “Ευρωπαϊκή Φορολογική Έρευνα 2013”, μια ετήσια μελέτη της Deloitte, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Πορτογαλία αξιολογούνται ως οι χώρες με τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τις περισσότερες δυσκολίες στα φορολογικά τους συστήματα.

Η έκθεση, που καταγράφει τις τάσεις του μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος, όπως παρατηρούνται από τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων, επισημαίνει ότι οι παράγοντες που δημιουργούν τη φορολογική αβεβαιότητα είναι: οι συχνές, αλλά και οι αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία, οι αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών Αρχών, το ασαφές ή αδύναμο ρυθμιστικό σύστημα για ατομικές λύσεις και προεγκρίσεις και οι μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες.

Στον αντίποδα, η μελέτη αποκαλύπτει ότι ως χώρες, με ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τους επενδυτές, θεωρούνται εκείνες που διαθέτουν ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο διακατέχεται από μία προσέγγιση προνοητικότητας και συνεργασίας από τις φορολογικές Αρχές, προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις και εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. 

Οι χώρες με ευνοϊκό περιβάλλον
Από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, οι χώρες με το πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για επενδύσεις είναι η Ολλανδία και η Αγγλία, χώρες οι οποίες έχουν εργαστεί πολύ και με μεγάλη επιτυχία, για να γίνουν πιο ελκυστικές για πολυεθνικές εταιρείες. Στη γενική κατάταξη όμως, σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι χώρες βρίσκονται πίσω από τις μικρότερες οικονομίες του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας.  

Αντίθετα, από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, η Ιταλία και η Ρωσία, θεωρούνται οι χώρες, στις οποίες το φορολογικό σύστημα αποθαρρύνει τις επενδύσεις λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης νομοθεσίας, της ασάφειας και των διαφορετικών ερμηνειών των φορολογικού πλαισίου. 

Τι θέλουν οι επενδυτές
Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.000 εταιρείες απ’ όλη την Ευρώπη, οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων επιθυμούν, πάνω από όλα, μια σταθερή φορολογική νομοθεσία. Το σημαντικότερο ζήτημα, που πολλοί επεσήμαναν, είναι ότι τα ήδη πολύπλοκα φορολογικά συστήματα τους περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή εισαγωγή νέων νόμων. Πέραν του κόστους που επιφέρει η προσαρμογή στις αλλαγές, αλλά και η εκπαίδευση των φορολογικών τους ομάδων, οι συχνές νομοθετικές αλλαγές είναι η βασική αιτία που καλλιεργεί τη φορολογική αβεβαιότητα. Αποτελούν, μάλιστα, σημείο που θα προσπαθούσαν πολλοί να περιορίσουν, προκειμένου να κάνουν τις χώρες τους πιο ανταγωνιστικές από φορολογικής πλευράς.

Ευνοϊκά φορολογικά συστήματα
Οι επιχειρήσεις δεν εστιάζουν στο να πληρώνουν λιγότερα για φόρους, αλλά η προτεραιότητά τους είναι να είναι σωστές φορολογικά και να βελτιώσουν τη φορολογική τους συμμόρφωση. Για το λόγο αυτό, οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων δέχονται πιέσεις για να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι συνεπείς απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις και τους ελέγχους. Αντίθετα από αυτό που πιστεύει πολύς κόσμος, θεωρούν μέτρο επιτυχίας τους όχι τη μείωση των φόρων, αλλά τη φορολογική συμμόρφωση. Το μυστικό για την επιτυχία είναι η εμπρόθεσμη καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων και των σχετικών με τη συμμόρφωση εργασιών.  

Με αυτά τα δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης, που ασκείται στους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων, προέρχεται από τις συνεχείς αλλαγές στους φορολογικούς κανονισμούς. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν απλά φορολογικά συστήματα και ότι η αυξημένη βεβαιότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης απλότητας.  

Τι πρέπει να αλλάξει
Σύμφωνα με τη Deloitte, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, είναι απαραίτητο οι φορολογικές Αρχές: Να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις, όπως η εφαρμογή συμφωνιών προέγκρισης και άμεσης διευθέτησης φορολογικών θεμάτων μέσω διαιτησίας και να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τους φορολογουμένους, ώστε να υπάρχει αίσθημα αμοιβαίας ικανοποίησης.  

“Δεν έχει σημασία να έχουμε τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι δίκαιοι και προβλέψιμοι. Μόνο με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση το φορολογικό μας σύστημα να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση να ενισχύσει την οικονομία μας”, σημειώνει η επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος, κ. Μαρία Τρακάδη. © Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ