Επιταχύνει τον επενδυτικό της βηματισμό στην Ε&Α η Ε.Ε. κατά 2,6% την περίοδο 2013 – 2015 - Ποιες είναι οι πρωταθλήτριες επιχειρήσεις - Αναιμικές οι επιδόσεις της Ελλάδας

Έρευνες - Μελέτες

19 Νοεμβρίου 2013Την επενδυτική τους ατζέντα σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) διευρύνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, προβλέπουν αύξηση των ετήσιων επενδύσεων σε Ε&Α κατά 2,6% την περίοδο 2013 - 2015. Πάντως, η προβλεπόμενη επιτάχυνση του επενδυτικού βηματισμού της Ε.Ε. στην Ε&Α, για την εν λόγω περίοδο, συνιστά μείωση των προσδοκιών σε σχέση με το 2013, οπότε οι βιομηχανικές επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη ενισχύθηκαν κατά 6,3%, έναντι 6,2% που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης των μεγαλύτερων επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη βρίσκονται, πλέον, τρεις εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, η Siemens, η Nokia και η Ericsson.

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ε.Ε., που δημοσιοποίησε χθες η Κομισιόν, στους παγκόσμιους πρωταθλητές των επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη περιλαμβάνονται 2.000 εταιρείες, εκ των οποίων οι 527 έλκουν την καταγωγή τους από την Ε.Ε. Πάντως, οι επιδόσεις της Ελλάδας μεταξύ των πρωταθλητριών χωρών της Ε.Ε. σε Έρευνα και Ανάπτυξη είναι μάλλον αναιμικές, αφού - σε αντίθεση με την πρωτοπόρο Γερμανία - εκπροσωπείται από μία μόνο εταιρεία.

Συνολικά, οι 527 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ε.Ε., πραγματοποίησαν το 2012 επενδύσεις ύψους €158 δις. Μάλιστα, η αύξηση του 6,2%, κατά μέσο όρο, στην ανάπτυξη της Έρευνας και Ανάπτυξης των εταιρειών του πίνακα βαθμολογιών σημειώθηκε παρά την επιβράδυνση της αύξησης των καθαρών πωλήσεων (+ 4,2% έναντι + 9,9% το 2011) και τη μείωση κατά 10,1 % των λειτουργικών κερδών το 2012. Τα συνολικά θετικά αποτελέσματα της Ε.Ε. οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στα ποσοστά αύξησης στην Έρευνα και Ανάπτυξη των γερμανικών εταιρειών, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, όπως και το προηγούμενο έτος, οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές της Έρευνας και Ανάπτυξης υστερούσαν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες των ΗΠΑ, που “έτρεξαν” επενδυτικά με 8,2%.

Συνολική επίδοση 2.000 εταιρειών, Κατάταξη 2013

Παράγοντας

Σύνολο

Ε.Ε.

Η.Π.Α.

Ιαπωνία

Άλλες χώρες

Αριθμός Επιχειρήσεων

2.000

527

658

353

462

Ε&Α το 2012, σε δις €

538,8

158,0

189,4

102,7

89,4

Ε&Α, % αύξησης

6,2

6,3

8,2

0,4

8,8

% Αύξησης Καθαρών Πωλήσεων

4,2

4,3

2,9

3,3

5,8

% Αύξησης Λειτουργικού κέρδους

-10

-18,4

-5,5

4,2

-8,9

% Αύξησης Απασχόλησης

1,5

1,1

3,0

1,3

1,0


Επιδόσεις ανά κλάδο
Οι εταιρείες της Ε.Ε. παρουσίασαν μεικτές επιδόσεις ανάλογα με τον κλάδο, με ισχυρή αύξηση στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε ορισμένους κλάδους, αλλά στασιμότητα ή μείωση σε άλλους. Οι εταιρείες με έδρα στην Ε.Ε. στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ανταλλακτικών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (+ 14,4% έναντι -2,6% για τις ομόλογες τους στις ΗΠΑ). Επίσης, οι εταιρείες της Ε.Ε. ξεπέρασαν σε επιδόσεις εκείνες των ΗΠΑ στον τομέα των βιομηχανικών τεχνολογιών (+12,3% έναντι +9,4%) και στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας (+9,5% έναντι -1,3%). Τα αποτελέσματα των εταιρειών της Ε.Ε. στον τομέα των ΤΠΕ ήταν μεικτά: στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής είχαν καλές επιδόσεις (+14,2%), αλλά παρουσίασαν μείωση στον τομέα υλικού πληροφορικής (-2,3%). Αντίθετα, οι εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ είχαν καλές επιδόσεις και στους δύο τομείς (+12,6% και + 14,8% αντίστοιχα).

Κατάταξη Βιομηχανικών Κλάδων για επενδύσεις Ε&Α και γεωγραφική διασπορά των 2.000 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως


Πηγή: 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι πρωταθλητές
Στο μεταξύ, για πρώτη φορά από το 2004, μια εταιρεία της Ε.Ε., η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen (VW), αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο, ανά τον κόσμο, επενδυτή σε Έρευνα και Ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα. Η Volkswagen βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων για το 2013, με επένδυση ύψους €9,5 δις το 2012. Στην παγκόσμια κατάταξη των πρωταθλητών Έρευνας και Ανάπτυξης, μετά από τη VW, τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Samsung Electronics από τη Νότια Κορέα με επένδυση ύψους €8,3 δις. Μεταξύ των υπόλοιπων 10 κορυφαίων εταιρειών, περιλαμβάνονται πέντε εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ (η Microsoft, η Intel, η Merck, η Johnson & Johnson και η Pfizer), δύο στην Ελβετία (η Roche και η Novartis) και μία στην Ιαπωνία (η Toyota).

Σύμφωνα με μια ανάλυση των τάσεων, που παρατηρούνται κατά τα τελευταία 10 έτη, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν την εξειδίκευσή τους σε τομείς με έντονη Έρευνα και Ανάπτυξη, όπως οι ΤΠΕ και ο τομέας της υγείας (70% των συνολικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, που πραγματοποίησαν το 2012 οι εταιρείες των ΗΠΑ του πίνακα αποτελεσμάτων, έναντι 64 % το 2004). Παρά το ισχυρό προβάδισμα των ΗΠΑ σε αυτούς τους τομείς με αρκετά έντονη Έρευνα και Ανάπτυξη, μια πιο προσεκτική εξέταση των χαμηλότερων κατατάξεων των εταιρειών της Ε.Ε. εμφανίζει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων με καλές επιδόσεις σε τομείς, όπως το λογισμικό και η βιοτεχνολογία, επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν στο μέλλον να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο.

Το “top ten” των Ευρωπαίων πρωταθλητών στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης, εκτός από τη VW, συμπληρώνουν οι: Daimler, Robert Bosch, Sanofi Aventis, Siemens, Glaxosmithkline, Nokia, BMW, Ericsson και EADS.

Θέση

Εταιρεία

Χώρα

Κλάδος

Ε&Α 2012 (σε €δις)

1

VOLKSWAGEN

Γερμανία

Αυτοκινητοβιομηχανία & Ανταλλακτικά

9,52

2

DAIMLER

Γερμανία

Αυτοκινητοβιομηχανία & Ανταλλακτικά

5,64

3

ROBERT BOSCH

Γερμανία

Αυτοκινητοβιομηχανία & Ανταλλακτικά

4,92

4

SANOFI - AVENTIS

Γαλλία

Φάρμακα & Βιοτεχνολογία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ