9 στους 10 Έλληνες εκτιμούν ότι καινοτομία και τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία - Τι δείχνουν τα στοιχεία του νέου Ευρωβαρόμετρου

Έρευνες - Μελέτες

15 Νοεμβρίου 2013Ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά τους, θεωρούν οι Έλληνες πολίτες την καινοτομία, καθώς σχεδόν 9 στους 10 (ποσοστό 89%) πιστεύουν ότι καινοτομία και τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μάλιστα, το ποσοστό της Ελλάδας είναι υψηλότερο του μέσου Κοινοτικού όρου, καθώς, σύμφωνα με τη νέα σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου, περίπου τα τρία τέταρτα (77%) των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Πάντως, οι Έλληνες πολίτες λαμβάνουν ελλιπή ενημέρωση σε ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς σε ποσοστό 68%, έναντι 58% που είναι ο μέσος Κοινοτικός όρος, θεωρούν ότι είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι για την εν λόγω ατζέντα θεμάτων. Ωστόσο, παρά το κενό ενημέρωσης, που διαπιστώνεται, οι Έλληνες σε ποσοστό 60% δηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε επίπεδο έρευνας - τεχνολογίας - καινοτομίας, έναντι 53%, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, πάντως, δεν εμπιστεύονται “τυφλά” τους εν λόγω τομείς, αλλά εκφράζουν ανησυχία για τους κινδύνους, που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Κατά την άποψη των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στις αρχές δεοντολογίας (76%), στην ισορροπία μεταξύ των φύλων (84%) και στο δημόσιο διάλογο (55%). Όπως έχουν δείξει και παλαιότερες σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου, πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ενδιαφέρονται για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις (53%), αλλά οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι (58%). 

Πηγές πληροφόρησης
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αντλούν πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας από την τηλεόραση (65%), ενώ έπονται - ως πηγές πληροφόρησης - οι εφημερίδες (33%), το διαδίκτυο (32%) και τα περιοδικά (26%). Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι έχουν θετική άποψη για το πώς επιδρούν στους νέους οι σπουδές σε επιστημονικούς κλάδους, ενώ οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (65%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν κάνουν αρκετά, ώστε να τονώσουν το ενδιαφέρον των νέων για τις θετικές επιστήμες. Στο μεταξύ, το 66% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι επιστήμονες που εργάζονται στα πανεπιστήμια ή στα κρατικά εργαστήρια είναι στην καλύτερη θέση για να εξηγήσουν τον αντίκτυπο, που έχουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην κοινωνία και το 82% θεωρεί ότι αυτή είναι η ομάδα που, κατ’ εξοχήν, προσπαθεί να συμπεριφερθεί υπεύθυνα προς την κοινωνία. 

 

“Ορίζοντας 2020”
Το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., με τίτλο “Ορίζοντας 2020”, θα διαρκέσει από το 2014 έως το 2020. Είναι σαφώς προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, οι οικολογικότερες μεταφορές ή η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προβλεφθεί ειδικός προϋπολογισμός για τη δράση “Επιστήμη με και για την κοινωνία”, με στόχο την ενσωμάτωση των επιστημονικών και τεχνολογικών πρωτοβουλιών στην ευρωπαϊκή κοινωνία.  

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να αυξηθεί η ελκυστικότητα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις επιστήμες και την τεχνολογία, ιδίως για τους νέους και να αντιμετωπιστεί η σημερινή ανισορροπία όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων. 

Ιστορικό
Η συγκεκριμένη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. με σκοπό να αξιολογηθεί η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην επιστήμη και την καινοτομία. Συνολικά, από τις 26 Απριλίου έως τις 14 Μαΐου 2013, ερωτήθηκαν 27.563 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες. Οι μέσοι όροι της Ε.Ε., που προέκυψαν από τη σφυγμομέτρηση αυτή, αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους της Ε.Ε. των 27, καθώς η Κροατία δεν ήταν ακόμη κράτος - μέλος της Ε.Ε., όταν έγιναν οι συνεντεύξεις. 

Νατάσα Φραγκούλη  

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ