Στοχευμένες επενδύσεις και μία νέα αντίληψη για το Δημόσιο μπορούν κινητοποιήσουν κεφάλαια για την Ελλάδα, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers

Έρευνες - Μελέτες

06 Νοεμβρίου 2013Την άποψη ότι το πραγματικό στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να καλυφθεί το επενδυτικό κενό, που προκύπτει από την έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών, εκφράζει σε πρότασή της για την Ελλάδα η PricewaterhouseCoopers (PwC). Η PwC προτείνει μια στοχευμένη προσέγγιση, με στόχο την ανάκαμψη, η οποία επικεντρώνεται σε πέντε σημεία, υπογραμμίζοντας ότι, ενώ όλες οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα, το πραγματικό στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να καλυφθεί το υφιστάμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. 

Η PwC θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσα από σημαντικές δομικές αλλαγές, όπως η κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και η διασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος. Επιπρόσθετα, προτείνει επικέντρωση των προσπαθειών στην κινητοποίηση κεφαλαίων σε κλάδους, όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και με σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό και μεγάλη επίπτωση στο ΑΕΠ. Ως τέτοιοι, αναγνωρίζονται ο τουρισμός, καθώς και κλάδοι που συσχετίζονται με τις διασυνδέσεις και την εκμετάλλευση της γεωγραφικής της θέσης ως διεθνής κόμβος (ενέργεια, μεταφορές, λιμάνια, εμπόριο). 

“Θα πρέπει τα κεφάλαια αυτά να κατευθυνθούν σε μεγάλα έργα υποδομών, δικτύων και τουριστικής ανάπτυξης (ξενοδοχεία, τουριστική κατοικία) που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μεσοπρόθεσμα να κινητοποιήσουν τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας”, επισημαίνει η PwC.

Ως τρίτο σημείο - κλειδί για την ανάπτυξη, η εταιρεία καταγράφει την απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τις τράπεζες, τα οποία είναι δεσμευμένα λόγω των μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων. Εκτιμά δε ότι η απελευθέρωσή τους θα προσελκύσει πρόσθετη ρευστότητα, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία θα επανενεργοποιηθούν μέσα στον παραγωγικό κύκλο. “Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να δοθούν επιπλέον στις τράπεζες φορολογικά κίνητρα συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, έτσι ώστε να μην επηρεασθεί - κατά το δυνατό - η κεφαλαιακή τους επάρκεια”, επισημαίνει η PwC.

Αξιοποίηση πόρων
Επιπρόσθετα η PwC εισηγείται την αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (financial instruments) αντί του παραδοσιακού τρόπου των επιδοτήσεων. Θα πρέπει, επίσης, να εξετασθούν τρόποι μείωσης της γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών απορρόφησης των Κοινοτικών πόρων μέσα από συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. 

Τέλος, η εταιρεία προτείνει την αλλαγή της “αρχιτεκτονικής” του Δημοσίου τομέα, με διαχωρισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων (trading activities), με τις διοικητικές (non-trading). Στην περίπτωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, το Δημόσιο, κατά την PwC, θα πρέπει να αποσυρθεί, αφήνοντας την αγορά να λειτουργήσει και αναπτύσσοντας το ρόλο του ως ρυθμιστή. Αυτό θα γίνει με τις αποκρατικοποιήσεις και τη Συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). “Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης (non-trading activities) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, που θα κινητοποιήσουν και θα δώσουν κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους”, καταλήγει η PwC. 

Να σημειωθεί ότι την πρόταση περιέγραψε σε σχετική παρουσίασή του, ο εντεταλμένος σύμβουλος της PwC, κ. Κώστας Μητρόπουλος, στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του London Business School και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ