Οι νέες τεχνολογίες επανακαθορίζουν την ιεραρχία και τον τρόπο διαχείρισης των στρατηγικών κινδύνων, σύμφωνα με τη Deloitte

Έρευνες - Μελέτες

18 Οκτωβρίου 2013Σε αναθεώρηση της ιεράρχησης, αλλά και του τρόπου διαχείρισης των στρατηγικών κινδύνων, που επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οδηγούν τις εταιρείες, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες τεχνολογικές τάσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το cloud computing, το ασύρματο δίκτυο 4G, οι γραμμές υψηλής ταχύτητας, οι κινητές συσκευές, τα tablets θεωρούνται πλέον ως παράγοντες, που θα μπορούσαν να απειλήσουν τα καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, 9 στις 10 (ποσοστό 91%) να έχει αλλάξει τις βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές, λόγω της εμφάνισης των νέων τεχνολογιών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte, με τίτλο “Διερευνώντας τους Στρατηγικούς Κινδύνους”, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο των εταιρειών στη διαχείριση των κινδύνων, που επηρεάζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική. Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποίησε η Forbes Insights για λογαριασμό της Deloitte, το 81% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εστιάζει στη διαχείριση του στρατηγικού κινδύνου και στην πρώτη θέση των σημαντικότερων κινδύνων κατατάσσει την εταιρική φήμη. Επιπλέον, μόνο το 13% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου, που έχει θεσπιστεί στην εταιρία του, υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρίας να αναπτύξει και να εφαρμόσει σωστά την επιχειρηματική στρατηγική. Η έκθεση αναλύει τις απαντήσεις περισσότερων από 300 στελεχών της ανώτατης διοίκησης και μελών διοικητικών συμβουλίων, που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα, εκπροσωπώντας όλους τους μεγάλους εμπορικούς κλάδους και όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. 

Ευρήματα
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκύπτει ότι η εταιρική φήμη θεωρείται ως ο “νούμερο ένα” κίνδυνος τόσο σε συνολικό επίπεδο, όσο και στους επιμέρους κλάδους.

Συνολικά οι στρατηγικοί κίνδυνοι είναι ένας από τους τομείς υψηλής σπουδαιότητας: το 81% των εταιριών, που συμμετείχαν στην έρευνα, στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη σωστή διαχείριση των στρατηγικών κινδύνων. Η δε διαχείριση στρατηγικών κινδύνων είναι προτεραιότητα για τους διευθύνοντες συμβούλους και τα διοικητικά συμβούλια, καθώς τα δυο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι την εποπτεία για τη διαχείριση των κινδύνων εξασκούν ο διευθύνων σύμβουλος, το διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου.

Τεχνολογικοί κίνδυνοι
Την πεντάδα των πιο ισχυρών τεχνολογικών απειλών, που συνιστούν στρατηγικό κίνδυνο για μία εταιρεία, απαρτίζουν τα social media (47%), η υποκλοπή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων (44%), οι εφαρμογές για κινητά (40%), το cloud computing (38%) και οι κυβερνο-επιθέσεις (36%).

Οι σχετιζόμενοι με την εταιρική στρατηγική τεχνολογικοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται ως προς το ποσοστό, που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, αν και οι αποκλίσεις είναι μάλλον μικρές. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ η υποκλοπή δεδομένων θεωρείται ως ο “νούμερο ένα” παράγοντας στρατηγικού κινδύνου (56%), ενώ στην περιοχή ΕΜΕΑ η βασική ανησυχία σχετίζεται με τα social media (50%), τα οποία, από κοινού με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, καταλαμβάνουν την πρώτη θέση της σχετικής λίστας στην Ασία (51%).

Η μεγαλύτερη ανησυχία των στελεχών αναφορικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζεται με την εταιρική φήμη και πως μπορούν τα social media να την επηρεάσουν.  

Στην κορυφή η καινοτομία
Τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα, στα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν στα επόμενα τρία χρόνια, αναμένεται να είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία. 

Μια σημαντική βελτίωση, που εντοπίζει η έρευνα, είναι ότι όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν την ανάλυση των στρατηγικών κινδύνων στη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική τους και τις διαδικασίες σχεδιασμού. Ενσωμάτωση, η οποία αποδεικνύεται μάλιστα σωτήρια.  

Η έρευνα
Η έρευνα της Deloitte “Διερευνώντας τους Στρατηγικούς Κινδύνους” παρουσιάζει την πρόοδο των εταιρειών στη διαχείριση των κινδύνων, που επηρεάζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική. Η έκθεση αναλύει τις απαντήσεις περισσότερων από 300 στελεχών της ανώτατης διοίκησης και μελών διοικητικών συμβουλίων, που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα, εκπροσωπώντας όλους τους μεγάλους εμπορικούς κλάδους και όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.
Πηγή: Delloitte & Forbes Insights, “Exploring Strategic Risk”

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ