Στην 91η θέση η Ελλάδα στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2013 - 2014, του World Economic Forum

Έρευνες - Μελέτες

01 Οκτωβρίου 2013


Χαμηλές επιδόσεις καταγράφει ακόμη η χώρα μας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2013 - 2014 (της έρευνας The Global Competitiveness Report 2013 - 2014) του World Economic Forum. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 91η θέση σε σύνολο 148 χωρών, ενώ για την περίοδο 2012 - 2013 καταλάμβανε την 96η θέση σε σύνολο 144 χωρών και την 90η θέση σε σύνολο 142 χωρών για την περίοδο 2011 - 2012. Ωστόσο, η 91η θέση για την Ελλάδα δείχνει μια τάση βελτίωσης, σε σύγκριση με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

Διεθνής κατάταξη και οι παράγοντες επιτυχίας
Ελβετία, Σιγκαπούρη και Φινλανδία διατήρησαν τις πρωτιές τους στην κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την υπόλοιπη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σουηδία, Χονγκ Κονγκ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Την Ελλάδα έχουν προσπεράσει χώρες, όπως οι: Λιθουανία, Πολωνία, Μάλτα, Βουλγαρία. Παράγοντες, όπως η λειτουργία των Θεσμών και η αποτελεσματικότητα των αγορών αγαθών, η έλλειψη χρηματοδότησης, η ποιότητα της Παιδείας, η υπερφορολόγηση και η έλλειψη “καινοτομίας” και “ποιότητας” στην επιχειρηματική δράση είναι κρίσιμοι για την καλή βαθμολογία των χωρών και τη συμμετοχή τους στις υψηλές θέσεις της λίστας ανταγωνιστικότητας του Global Competitiveness Report, Πίνακας 1.


Πίνακας 1. Global Competitiveness Index 2013 - 2014. Βαθμολογία από 1 έως 7, xx: χώρα της Ε.Ε. των 27, Δ/Δ: Δεν είναι διαθέσιμη. Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World Economic Forum.

Η απάντηση για τους λόγους της αδυναμίας της Ελλάδας να εμφανίσει υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας, από το 2001 μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη διαπίστωση των συνθηκών της κρίσης, που βιώνουμε. Αντίθετα, οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις μπορούν να βασιστούν σε μια συστηματική και προσεκτική μελέτη των αναλυτικών βαθμολογιών που απέσπασε η χώρα στους 12 πυλώνες, που συστήνουν και το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. Σε αυτές τις βαθμολογίες βρίσκονται οι απαντήσεις και οι λύσεις βελτίωσης , Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Η Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2001 - 2014, Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World Economic Forum.

Προβληματικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα
Οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, το φορολογικό πλαίσιο, η αστάθεια των πολιτικών, η διαφθορά , Διάγραμμα 2.


Σημείωση: Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν τους πέντε πιο προβληματικούς παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα και να τους κατατάξουν μεταξύ 1 (πιο προβληματικός) και 5.

Διάγραμμα 2. Οι πιο Προβληματικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα, Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World Economic Forum

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας - Ανάλυση για την Ελλάδα
Σύμφωνα με την έκθεση, στα “θετικά” για την Ελλάδα είναι η κατάταξη της όσον αφορά στους Πυλώνες “Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” (35η θέση), “Υποδομές” (38η θέση), “Τεχνολογική Ετοιμότητα” (39η θέση), “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση” (41η θέση) και “Μέγεθος Αγοράς” (47η θέση).

Ωστόσο, στον Πυλώνα Kαινοτομία” η Ελλάδα βρίσκεται στην 87η θέση και στον Πυλώνα “Θεσμικά Όργανα” στην 103η θέση. Αναφορικά με την “Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών”, η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση και την “Αποδοτικότητα Αγοράς Εργασίας” στην 127η θέση. Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι θέσεις που καταλαμβάνει στον Πυλώνα “Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς” (137η θέση), καθώς και στο “Μακροοικονομικό Περιβάλλον”, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση (147η).

Στην κατηγορία των Βασικών Απαιτήσεων, με συνολική κατάταξη στην 88η θέση (μεταξύ 148 χωρών), η Ελλάδα στους επιμέρους Πυλώνες που απαρτίζουν την κατηγορίας, κατατάσσεται ως εξής: “Θεσμικά Όργανα” 103η θέση, “Υποδομές” 38η θέση, “Μακροοικονομικό περιβάλλον” 147η θέση, “Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” 35η θέση.

Το World Economic Forum παρουσιάζει αναλυτικά τις 21 επιμέρους κατηγορίες, που συγκροτούν τον Πυλώνα “Θεσμικά Όργανα”. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 56η θέση στη διεθνή κατάταξη στην κατηγορία “Οργανωμένο Έγκλημα”, μοναδική περίπτωση που η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από την 60η θέση. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η χώρα μας καταλαμβάνει τις εξής θέσεις: “Βάρος των κρατικών ρυθμίσεων” 144η θέση, “Σπατάλη των δημοσίων δαπανών” 140η θέση, “Απόδοση του νομικού πλαισίου για τη διευθέτηση διαφορών” 138η θέση, “Εμπιστοσύνη του κοινού στους πολιτικούς138η θέση, “Απόδοση του νομικού πλαισίου σε απαιτητικούς κανονισμούς” 130η θέση, “Διαφάνεια των κυβερνητικών πολιτικών” 123η θέση, “Αποτελεσματικότητα διοικητικών συμβουλίων” 122η θέση, “Ευνοιοκρατία στις αποφάσεις κυβερνητικών αξιωματούχων” 113η θέση, “Προστασία επενδυτών” 100η θέση, “Αντοχή ελέγχου και αναφοράς προτύπων” 93η θέση, “Παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες” 91η θέση.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία “Ενισχυτές Απόδοσης”, η χώρα μας καταλαμβάνει, στη συνολική κατάταξη, την 67η θέση. Στους επιμέρους πυλώνες, που απαρτίζουν την κατηγορία, η κατάταξη της Ελλάδας, έχει ως εξής: “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση” 41η θέση, “Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών” 108η θέση, “Αποδοτικότητα Αγοράς Εργασίας” 127η θέση, “Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς” 138η θέση, “Τεχνολογική Ετοιμότητα” 39η θέση και “Μέγεθος Αγοράς” 47η θέση.

Στην κατηγορία “Διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών” η Ελλάδα κατατάσσεται στην 106η θέση, στην “Προσιτότητα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών” καταλαμβάνει την 118η θέση, στην “Ευκολία Πρόσβασης σε δάνεια” την 146η θέση, ενώ στo “Δείκτη Νομικών Δικαιωμάτων” την 101η θέση.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία “Επίπτωση της φορολογίας στα κίνητρα για την εργασία” η χώρα μας κατατάσσεται 137η, στην “Ευελιξία καθορισμού των αμοιβών” κατατάσσεται 132η, στην κατηγορία “Αμοιβές και παραγωγικότητα” καταλαμβάνει την 129η θέση, ενώ ως προς την “Ικανότητα της χώρας να προσελκύει ταλέντα” η Ελλάδα κατατάσσεται 127η.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 91η θέση σε σύνολο 148 χωρών, ενώ για την περίοδο 2012 - 2013 καταλάμβανε την 96η θέση σε σύνολο 144 χωρών και την 90η θέση σε σύνολο 142 χωρών για την περίοδο 2011 - 2012

Κακές θέσεις λαμβάνει η Ελλάδα, επίσης, στη “Συνεργασία μισθωτών - εργαζομένων” (124η θέση), αλλά και στη “Φυγή ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα” (86η θέση).

Σε σχέση με τον Πυλώνα “Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών” η Ελλάδα βρίσκεται, όσον αφορά το “Κόστος Γεωργικών Πολιτικών” στην 144η θέση, την “Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας για επενδύσεις” στην 142η θέση, τις “Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από κανόνες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων” στην 141η θέση και στον “Αριθμό διαδικασιών για έναρξη επιχείρησης” την 126η θέση. Στην κατηγορία “Σύνολο φορολογικού συντελεστή”, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 101η θέση, στην “Αποτελεσματικότητα αντιμονοπωλιακών πολιτικών” την 92η θέση και στην “Ένταση τοπικού ανταγωνισμού” στην 87η θέση.

Στον Πυλώνα που εξετάζει την “Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων”, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 83η θέση και στον Πυλώνα που αφορά την “Καινοτομία” στην 87η.

Στην υποκατηγορία “Διαδικασίες για ανάπτυξη συνεργασιών” η Ελλάδα καταλαμβάνει την 128η θέση, στην “Προθυμία για εκχώρηση εξουσίας” την 103η θέση, στην “Ποσότητα τοπικών προμηθευτών” την 89η, στην “Αξία εύρους αλυσίδας” την 84η θέση, στην “Πολυπλοκότητα διαδικασιών παραγωγής” την 79η θέση και την 70η στην “Έκταση του μάρκετινγκ”. Η χώρα μας έλαβε την 141η θέση στην κατηγορία “Κυβερνητικές προμήθειες προηγμένης τεχνολογίας και προϊόντων”, την 122η στις “Δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α”, την 119η θέση στη “Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας για Ε&Α” και την 117η θέση στην “Ικανότητα για καινοτομία”.

Στον Πυλώνα “Υποδομές” (δρόμοι, λιμάνια, αεροπορικές συνδέσεις, τηλεπικοινωνίες) η Ελλάδα κατέχει την 38η θέση, στην “Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” την 35η θέση, στην “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση” την 67η θέση, στην “Τεχνολογική ετοιμότητα” (διαθεσιμότητα τεχνολογιών και κυρίως υποδομές-χρήση διαδικτύου, δικτύου κινητής για φωνή - δεδομένα) την 39η θέση.

Στη “Διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών” η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση.

Η ανάλυση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.


Η βαθμολογία είναι σε κλίμακα από 1 (χειρότερη επίδοση) έως 7 (καλύτερη επίδοση), διαφορετικά υπάρχει η ένδειξη με (*)
Πίνακας 2. Ανάλυση Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα, Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World Economic Forum.

Global Competitiveness Report 2013 - 2014 του World Economic Forum, Στοιχεία και Ανάλυση για την Ελλάδα, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World Economic Forum | Σε μορφή pdf

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ