Απαραίτητη η χρήση και η παρουσία στο Διαδίκτυο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”

Έρευνες - Μελέτες

24 Σεπτεμβρίου 2013

Oι ελληνικές επιχειρήσεις απαντούν καταφατικά στη χρήση του διαδικτύου, όπως αποδεικνύουν πρόσφατα στοιχεία μελετών σχετικών με το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικότερα,  η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο έχει πλέον φθάσει το 91%, μία στις τέσσερις χρησιμοποιεί πια το Facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα για την προβολή της, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό (24%) παρέχουν στο προσωπικό τους εταιρικές φορητές συσκευές (“έξυπνο” κινητό, τάμπλετ, λάπτοπ, κ.ά.), σύμφωνα με νέα έρευνα του Παρατηρητηρίου της “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”. Η μελέτη, που διεξήχθη στο 1ο τρίμηνο του 2013, διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν απαραίτητη τόσο τη χρήση όσο και την παρουσία τους στο Διαδίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται, επίσης, μια σημαντική διεύρυνση της χρήσης του Διαδικτύου στις συναλλαγές των εγχώριων επιχειρήσεων με το Δημόσιο (επτά στις δέκα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργοδοτικές εισφορές και τις δηλώσεις ΦΠΑ), ενώ παράλληλα η προώθηση των επιχειρήσεων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα είναι σε συνεχή ανοδική πορεία. Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληθώρα επιχειρήσεων συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, παρά την κρίση.

Διαδικτυακή παρουσία
Έξι στις δέκα εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους (ποσοστό 61%) στην αρχή του 2013 είχε δική της ιστοσελίδα, προβάλλοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ποσοστό το οποίο αγγίζει το 78% για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από δέκα άτομα, ενώ μία στις δύο μικρότερες εταιρίες (ποσοστό 52,4%) έχει πια την ιστοσελίδα της.

Τον Ιανουάριο του 2013, το 96,5% των ελληνικών εταιριών με πάνω από δέκα εργαζόμενους είχαν πρόσβαση στο Ίντερνετ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρίες με λιγότερα από δέκα άτομα ήταν 88,1% (από όπου προκύπτει μέσο ποσοστό 90,9% στο σύνολο της χώρας). Το 3,7% των εταιριών είχαν εταιρικό ιστολόγιο (Blog).

Το 37,8% των μεγαλύτερων εταιριών (με περισσότερους από 10 υπαλλήλους) παρέχει για εταιρικούς σκοπούς φορητές συσκευές στο προσωπικό, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 17% για τις μικρότερες επιχειρήσεις (με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), από όπου προκύπτει μέσο ποσοστό 24% για το σύνολο της χώρας.

Υπηρεσίες και επενδύσεις
Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 2012 το 6,1% των επιχειρήσεων δέχτηκαν online παραγγελίες, που αντιπροσώπευαν το 7,5% του συνολικού τζίρου τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν 40%) αφορούσε τον κλάδο ξενοδοχείων - εστίασης. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις έκαναν οι ίδιες ηλεκτρονικές παραγγελίες σε ποσοστό 12,5%, οι περισσότερες από τον κλάδο “επιστημονικών, επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων” (σχεδόν το 24%).

Οι ελληνικές εταιρίες, σύμφωνα με τη μελέτη, υστερούν σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση/εκπαίδευση (eLearning), προτιμώντας ακόμα τις πιο παραδοσιακές μεθόδους “πρόσωπο με πρόσωπο”. Μόνο το 8% των εταιριών καταφεύγει στο Διαδίκτυο για την κατάρτιση του προσωπικού του, οι περισσότερες (ποσοστό 37,5%) από τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο.

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα, ο κλάδος “ενημέρωσης - επικοινωνίας” ξεχωρίζει (με ποσοστό 65%). Γενικότερα, περισσότερες από μια στις τρεις εταιρίες οποιουδήποτε κλάδου (σχεδόν το 37%) επένδυσαν πέρυσι σε νέες τεχνολογίες.

Εξάλλου, σχεδόν μία στις πέντε εγχώριες εταιρίες (το 19%) ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας με τη χρήση του Διαδικτύου, γι’ αυτό λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ