Βασικός πυλώνας της εποχής του Internet of Everything το cloud computing, σύμφωνα με μελέτη των Cisco και Intel

Έρευνες - Μελέτες

23 Σεπτεμβρίου 2013Tην τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση του καινοτόμου τεχνολογικού και επιχειρηματικού μοντέλου του cloud computing , μελέτησαν η Cisco® Consulting Services (CSC) και η Intel σε μια πλήρη έρευνα, που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 4.000 υπεύθυνους ΙΤ.  Σε λίγα μόλις χρόνια, το Cloud Computing έχει επηρεάσει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίον οι εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες και τις χρησιμοποιούν. Ωστόσο, αυτό είναι μόλις η αρχή μιας σημαντικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον κύριο Ευγένιο Ζερβούδη, DCV Product Sales Specialist, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, Cisco “ως βασικό στοιχείο για την πρόσβαση σε πόρους και επιχειρηματικές εφαρμογές και τη χρήση τους, το cloud αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εποχής του Internet of Everything, που ορίζεται από τα δισεκατομμύρια των συνδέσεων μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και πραγμάτων. Η μελέτη αποκαλύπτει βασικά στοιχεία  για την προσαρμογή σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες όπως η ασφάλεια, η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων, η διαθεσιμότητα και η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα”

Από την πλευρά του ο κύριος Νίκος Παναγιωτίδης, Market Development Manager, Intel επισημαίνει πως "τα οφέλη Cloud είναι πολλά. Θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε ευελιξία, γρήγορη επεξεργασία, απομακρυσμένη πρόσβαση, διαθεσιμότητα και εξοικονόμηση κόστους. Με αυτή τη λογική, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ενοποιημένες και αυτοματοποιημένες λύσεις, ταυτόχρονα με την αναγνώριση του πελάτη, που προκύπτει από την ικανοποίηση της υπόσχεσης για άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις του. Οι πλατφόρμες server πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην επεκτασιμότητα, την αξιοπιστία, την τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα λογισμικού".

Τα κύρια ευρήματα
Τα πλεονεκτήματα του cloud ξεπερνούν τα μειονεκτήματά του. Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται, κυρίως όσον αφορά τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την προστιθέμενη πολυπλοκότητα, οκτώ στους δέκα υπεύθυνους ΙΤ, που ερωτήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύει ότι το cloud έχει θετικές επιπτώσεις στις εταιρείες τους, στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της χρήσης IT υπηρεσιών (σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση).

Οι δαπάνες σχετικά με το cloud εξακολουθούν να αυξάνονται.
Είτε πρόκειται για δημόσια, ιδιωτικά είτε υβριδικά μοντέλα, οι δαπάνες σχετικά με το cloud αντιπροσωπεύουν ήδη ένα σημαντικό κομμάτι (23%) του συνολικού προϋπολογισμού ΙΤ των ερωτηθέντων. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 27% (στην Ευρώπη τα ποσοστά αυτά είναι 19% και 24%, αντίστοιχα). Το ιδιωτικό cloud είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος ανάπτυξης cloud και αντιπροσωπεύει το 45%.

Δυνατότητα μετατροπής και μείωσης κόστους.
Το όραμα του cloud διαφέρει ανάμεσα στις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες. Στις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και το Μεξικό, το cloud θεωρείται καταλύτης στη στρατηγική ΙΤ, που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ οι ερωτηθέντες από ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, δηλώνουν ότι για αυτούς το cloud αποτελεί, κατά κύριο λόγο, λύση για πιθανή μείωση του κόστους.

Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των παρόχων cloud είναι υψηλή, αλλά επίσης υψηλές είναι και οι προσδοκίες από αυτούς.
Το 86% των ερωτηθέντων, που βασίζονται σε παρόχους cloud, είναι ικανοποιημένοι με την υπηρεσία, αλλά έχουν και υψηλές προσδοκίες: οι αυξημένες δυνατότητες ασφάλειας, η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων και οι εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών, αναφέρονται ως οι πιο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τους παρόχους υπηρεσιών cloud.

Εμπόδια στο cloud.
Κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την υιοθέτηση του cloud εξακολουθεί να είναι ο προβληματισμός για την ασφάλεια, ακολουθούμενος από την πολυπλοκότητα της διαχείρισης και την έλλειψη ενοποίησης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των εσωτερικών συστημάτων και των συστημάτων των παρόχων.

Απαραίτητη συνεργασία μεταξύ του τμήματος ΙΤ και των άλλων τμημάτων.
Τα τμήματα IT πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας τους, ενώ είναι απαραίτητη η συνεργασία με τα διάφορα άλλα τμήματα, όπως Οικονομικών, Πωλήσεων, Ανθρωπίνων Πόρων κ.λπ. Συνολικά, το 44% της χρηματοδότησης ΙΤ προέρχεται ήδη από άλλα τμήματα, ενώ το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το τμήμα ΙΤ θα λειτουργεί ολοένα περισσότερο ως συντονιστής των υπηρεσιών cloud για τα διάφορα τμήματα σε εσωτερικά και εξωτερικά cloud, ενώ παράλληλα θα παρέχει ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ