Μήνας Ενιαίας Αγοράς από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου στην Ε.Ε.

Έρευνες - Μελέτες

18 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς, είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ο οποίος θα λάβει χώρα από 23 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2013. Θα συγκεντρώσει διαδικτυακά πολίτες και διαμορφωτές πολιτικής της Ε.Ε. για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής, τις προκλήσεις που παραμένουν και ιδέες για το μέλλον.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2013, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ιδέες στον ιστότοπο http://www.yourideasforeurope.eu/el και να συνδεθούν με επιχειρήσεις, οργανισμούς, διαμορφωτές πολιτικής και ηγέτες της Ε.Ε., για να συζητήσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ενιαία Αγορά. Οι ιδέες που θα κατατεθούν, μπορούν να κοινοποιηθούν, να σχολιαστούν και να τεθούν σε ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες της Ε.Ε. προσκαλούνται να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές θεματικές συνομιλίες με διαμορφωτές πολιτικής και ειδικούς.

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς είναι χωρισμένος σε τέσσερεις θεματικές εβδομάδες:

Θέσεις Εργασίας
Εργασία και Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Ευρώπη (23 - 25/9/2013).

Κοινωνικά Δικαιώματα
Τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Προστασία στην Ενιαία Αγορά (30/9 – 2/10/2013).

Τράπεζες
Η Ευρώπη, οι Τράπεζες και Εσείς (7 – 9/10/2013).

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αγοράζοντας, Πουλώντας και Επικοινωνώντας ηλεκτρονικά (14-16/10/2013).

Ο Μήνας θα κλείσει με μια τηλεοπτική συζήτηση στο Euronews, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο την 23η Οκτωβρίου 2013.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ