Οι CIOs ηγέτες της καινοτομίας του αύριο, σύμφωνα με την IDC

Έρευνες - Μελέτες

24 Μαΐου 2013

Περισσότεροι από 100 CIOs συγκεντρώθηκαν στο Ritz-Carlton στη Βιέννη στα τέλη Απριλίου και συζήτησαν για τις τάσεις και το μέλλον της τεχνολογίας. Αναλυτές, γκουρού των επιχειρήσεων και σημαντικοί ηγέτες του κλάδου των τεχνολογιών έδωσαν το παρόν στην πρόσκληση της IDC. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες προέρχονταν από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η συνάντηση κορυφής των CIOs περιστράφηκε γύρω από ένα κρίσιμο θέμα: σήμερα οι CIOs αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις αλλά και φανταστικές ευκαιρίες, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που πραγματοποιούνται στις αγορές των ΤΠΕ. Ο Frank Gens, Γενικός Διευθυντής του τομέα έρευνας στην IDC, εξήγησε αυτή τη μετάβαση και τις εξελίξεις γύρω από αυτή στην ομιλία του: “Το επιχειρηματικό περιβάλλον, σήμερα, ζει σημαντικές αλλαγές και ο κλάδος της τεχνολογίας ακολουθεί την 3η Πλατφόρμα, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των τεσσάρων κυρίαρχων στοιχείων - cloud computing, (mobility) κινητικότητα, (big data analytics) ανάλυση δεδομένων και  (social applications) κοινωνικές εφαρμογές. Ο αντίκτυπος αυτών των πραγματικά ισχυρών δυνάμεων είναι και θα συνεχίσει να είναι εκτεταμένος και έντονος όχι μόνο για τα τμήματα IT αλλά για τις επιχειρήσεις συνολικά. Οι CIOs μπορεί να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις τους, αλλά πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί στους κινδύνους και να προσπαθούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα των υφιστάμενων κρίσιμων συστημάτων των επιχειρήσεων".

Εκτός από τις τέσσερις δυνάμεις του κλάδου των τεχνολογιών, δηλαδή το cloud, η κινητικότητα, η ανάλυση δεδομένων και τα κοινωνικά δίκτυα, στα βασικά θέματα κατά τη συνάντηση των CIOs περιλαμβάνονταν η οργάνωση των IT τμημάτων των επιχειρήσεων προκειμένου να αντιδρά γρήγορα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, σύγχρονες στρατηγικές datacenter, θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων, καθώς και θέματα θεσμοθέτησης της καινοτομίας στην επιχείρηση. Οι CIOs έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του ρόλου του CIO και πως μπορεί να αλλάξει. Σύμφωνα με το συντονιστή David McNally,Executive Advisor της IDC και πρώην CIO, Supermarket Powerhouse Ahold, “λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι CIOs είναι όλο και περισσότερο συνεργάτες με αντικείμενο την επιχειρηματική καινοτομία και βελτίωση. Κατά συνέπεια, η νέα γενιά CIOs πρέπει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί προκειμένου να αναδυθεί η επιχειρηματική καινοτομία του αύριο. Αναμφίβολα, δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι και η επιτυχής μετάβαση θα απαιτήσει νέες δεξιότητες, την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και τις αλλαγές, όχι μόνο από την πλευρά των CIOs”.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ