Τα τεχνολογικά εργαλεία της Ανάλυσης Δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με την Deloitte

Έρευνες - Μελέτες

21 Μαΐου 2013

Η Deloitte, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς κυβερνητικούς φορείς, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δέσμης υπηρεσιών, που βασίζεται στην Ανάλυση Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό να υποστηρίξει τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν και να απομονώσουν εκείνα τα συστατικά της λειτουργίας τους που συντηρούν σημαντική προβληματικότητα κατά την άσκηση των δημοσίων πολιτικών. Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της δημόσιας διακυβέρνησης και η ανάδειξη βιώσιμων λύσεων προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, αλλά και του ίδιου του διοικητικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τη Deloitte, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι περισσότερες κυβερνήσεις ανά την υφήλιο αντιμετωπίζουν κοινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς οι οποίοι αναδεικνύουν, όλο και εντονότερα πλέον, την ανάγκη για την υιοθέτηση προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων με μετρήσιμους στόχους στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων δίνεται η δυνατότητα στους αξιωματούχους της δημόσιας διοίκησης να κατανοήσουν και να τεκμηριώσουν αποφάσεις που βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ελλάδα
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η ανάλυση δεδομένων αποτελεί βασικό ζητούμενο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Τα προβλήματα της κατακερματισμένης πληροφόρησης και της έλλειψης συντονισμού, που αναδείχθηκαν από τον ΟΟΣΑ, απαιτούν τη δημιουργία δομών ανάλυσης και τεκμηρίωσης, οι οποίες θα παράγουν αναφορές και θα λειτουργούν επιτελικά στη διαδικασία παραγωγής και αξιολόγησης πολιτικών και θεσμών.

Σύμφωνα με τον κύριο Σωτήρη Μπατζιά, Manager της Deloitte για θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στη Δημόσια Διοίκηση, “ο σχεδιασμός πολιτικών και υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελεί προϊόν μιας συνολικής προσέγγισης, η οποία αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα και διερευνώντας τάσεις θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώνει την αξιοπιστία των επιλογών. Η ανάλυση των πολιτικών με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μπορεί και θα πρέπει να προσδώσει αντικειμενικότητα σε επιλογές που αφορούν την αξιολόγηση των οργανισμών, των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο μιας συνολικής στοχοθεσίας”.

Μέσω των υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στη δημόσια διοίκηση να επενδύσει στην παραγωγή ποιοτικών πολιτικών και υπηρεσιών, περιορίζοντας πιθανές αστοχίες που οφείλονται σε έλλειψη συστηματικής πληροφόρησης. Σύμφωνα με τη Deloitte, η αξιοποίηση δεδομένων και η υιοθέτηση ενός μηχανισμού συστηματικής διαχείρισης ανταποκρίνεται σε μια σειρά από βασικά ζητούμενα, όπως:

Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών
Η αντιμετώπιση της ανεργίας, ο φορολογικός σχεδιασμός, η βελτίωση των υπηρεσιών για την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό αποτελούν μερικά από τα ζητήματα τα οποία συντηρούν αντιπαραθέσεις σχετικά με τον ορθολογισμό πολιτικών και ρυθμίσεων. Η αξιοποίηση δεδομένων για την επανεξέταση βασικών παραδοχών μπορεί να προκαλέσει την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, επιβεβαιώνοντας ή όχι θεωρίες και πρακτικές  σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την ανταποδοτικότητα συγκεκριμένων μέτρων.

Διαφάνεια
Οι απαιτήσεις διαφάνειας δημιουργούν την ανάγκη για μια έμπρακτη αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δημοσίων πολιτικών βασιζόμενη σε δεδομένα τα οποία δεν μπορούν αμφισβητηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η υιοθέτηση μηχανισμών μέτρησης της απόδοσης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών θα ενισχύσει τη λογοδοσία, δημιουργώντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική αξιολόγηση των δομών και θα υποστηρίξει τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αλλά και τη συνολική δημοσιονομική προσαρμογή.

Προγραμματικός Σχεδιασμός
Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση τάσεων, περιορισμών και προοπτικών και να υποστηρίξει τη διαμόρφωση νέων πολιτικών, εν όψει μάλιστα και του σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Ο κατάλληλος προγραμματικός σχεδιασμός είναι, εμφανώς, βασικό ζητούμενο για τη διασφάλιση της μεγιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος των επενδυόμενων πόρων, ειδικά σε συνθήκες που αυτοί είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι.  

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ