Ανάκαμψη του Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης στο 2ο τρίμηνο του 2013 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Manpower

Έρευνες - Μελέτες

12 Μαρτίου 2013

Τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις τους από το 2ο τρίμηνο του 2010 αναφέρουν οι Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Manpower. Παρά το ότι ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης διατηρεί το αρνητικό του πρόσημο για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Οι Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώνονται σε 8 από τους 9 τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και με αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Αναλυτικά, οι Έλληνες εργοδότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις προσλήψεις του 2ου τριμήνου του 2013. Καθώς το 3% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολούν, το 16% μείωση και το 69% δεν προβλέπει μεταβολή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -3%. 

Ωστόσο οι Συνολικές Προοπτικές ενισχύονται κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 1ο  τρίμηνο του 2013.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης υποχωρούν στο -6%. Ωστόσο, ο δείκτης εμφανίζει αύξηση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους βελτιώνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίσεις ανά γεωγραφική περιοχή
Μείωση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένουν οι εργοδότες και στις δύο περιφέρειες για το ερχόμενο τρίμηνο, με το δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στο -6%. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2012, τα σχέδια προσλήψεων είναι βελτιωμένα και στις δύο περιφέρειες, με τις Προοπτικές να ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στην Βόρεια Ελλάδα.

Με βάση τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία της Έρευνας, οι εργοδότες αναφέρουν αβεβαιότητα σχετικά με τις προσλήψεις για το προσεχές τρίμηνο. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων είναι σημαντικά ενισχυμένα και στις δύο γεωγραφικές περιοχές, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι εργοδότες αναφέρουν μετρίως ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων. 

Ανά τομέα δραστηριότητας
Μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι δυσμενέστερες Προοπτικές καταγράφονται στον τομέα Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -16%. Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις και στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -9%, όπως και στον τομέα των Κατασκευών, όπου οι Προοπτικές διαμορφώνονται στο -8%. Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -7% και -6% αναφέρονται στον τομέα ∆ημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες και στον τομέα της Μεταποίησης αντίστοιχα. 

Ωστόσο, οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού και της Γεωργίας αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν κατά το 2ο τρίμηνο του 2013, με τις Προοπτικές να διαμορφώνονται στο +3% και +1% αντίστοιχα. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης της απασχόλησης ενισχύεται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού αναφέρουν σημαντική βελτίωση της τάξης των 21 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα της Γεωργίας ενισχύονται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Βελτίωση της τάξης των 8 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται τόσο στον τομέα της Μεταποίησης όσο και στον τομέα Μεταφορές & Επικοινωνίες, ενώ οι εκτιμήσεις των εργοδοτών στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση καταγράφονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Παράλληλα, οι Προοπτικές του τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες παραμένουν σχετικά σταθερές. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης καταγράφεται βελτιωμένος σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Η σημαντικότερη αύξηση, 16 ποσοστιαίων μονάδων, παρατηρείται στον τομέα του Τουρισμού, ενώ ενίσχυση της τάξης των 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται στους τομείς των Κατασκευών και της Γεωργίας αντίστοιχα. Οι Προοπτικές ενισχύονται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση. Με βάση τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία της Έρευνας, ο δείκτης της απασχόλησης για το 2ο τρίμηνο του 2013 έχει αρνητικό πρόσημο σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού και στον τομέα της Γεωργίας αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται βελτιωμένες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς.

Αναφορικά με το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, τα αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αποκαλύπτουν ότι η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει το βαθμό εμπιστοσύνης των εργοδοτών σε όλο τον κόσμο. Καθώς ακόμη δεν έχει δοθεί σαφής λύση στην κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη, και οι ενδείξεις σταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας είναι περιορισμένες, οι οργανισμοί διστάζουν να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργοδότες σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των χωρών που συμμετείχαν στην Έρευνα καταγράφουν θετικά σχέδια προσλήψεων για το 2ο τρίμηνο του 2013. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε 21 χώρες, αλλά φθίνουν σε 15. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εκτιμήσεις των εργοδοτών σε 25 από τις 42 χώρες καταγράφονται εξασθενημένες.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

Προοπτικές Απασχόλησης A’ Τριμήνου 2013 - Ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας  (Ελλάδα)
© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ