Πρωτόγνωρες οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες δείχνουν τα αποτελέσματα για το 6μηνο 2012 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή

Έρευνες - Μελέτες

06 Σεπτεμβρίου 2012

Η εγχώρια ύφεση λύγισε ακόμα και κραταιές δυνάμεις, τρίμηνο χωρίς τράπεζες και χωρίς σημαντικές εκπλήξεις, σημαντική επίδραση των νομισματικών ισοτιμιών, φθηνές μετοχές, ακριβή αγορά, είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του τμήματος ανάλυσης της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, αναφορικά με τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, με πολλές ελλείψεις από πλευράς δημοσιεύσεων έκλεισε η επίσημη περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες. Επισήμως, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι οκτώ εισηγμένες εταιρίες που κλείνουν χρήση το καλοκαίρι εξαιρούνται από την προθεσμία της 31ης Αυγούστου 2012. Ωστόσο, ήδη ο τραπεζικός κλάδος (9 εταιρείες) έχει πάρει παράταση δημοσίευσης έως το τέλος του Οκτωβρίου 2012, ενώ 7 εταιρείες δήλωσαν αδυναμία σύνταξης λογιστικών καταστάσεων. Αν προστεθούν και όσες δεν δημοσιεύουν λόγω της επιχειρηματικής τους αδυναμίας, τότε το “έλλειμμα” των ισολογισμών ανέρχεται σε 48 το οποίο αποτελεί νέο ρεκόρ από την εποχή που θεσπίστηκε η υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών. Είναι επίσης και μια ένδειξη, ότι οι πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες συνδυάζονται με αντίστοιχα πρωτόγνωρες χρηματιστηριακές συνθήκες.

Η πολιτική αστάθεια και οι δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων και την ανεργία συρρίκνωσαν την εγχώρια ζήτηση η οποία αποτυπώθηκε εμφατικά στο -6,2% που καταγράφηκε στο ΑΕΠ του 2ου τριμήνου. Η ρευστότητα βρέθηκε σε οριακά επίπεδα, καθώς συνεχίστηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών από το κράτος προς την ιδιωτική οικονομία, ενώ οι συνθήκες επιδεινώθηκαν και από τη φυγή κεφαλαίων και την αυξημένη φορολογία. Όπως πάντα υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που ξεχώρισαν (και πάλι) παρά το δυσμενές μίγμα παραγόντων που επηρέασαν την οικονομία. Αυτές όμως οι περιπτώσεις τείνουν σε κάθε δημοσίευση να γίνονται όλο και λιγότερες.

Το πλειοψηφικό ρεύμα των ζημιογόνων εταιρειών (69%) έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του 67%, δείγμα επιδείνωσης της κατάστασης που επικρατεί στην πραγματική οικονομία, ενώ τα περιθώρια μετά από δύο τρίμηνα ανοδικής βελτίωσης επέστρεψαν σε πτωτικούς ρυθμούς με το λειτουργικό περιθώριο να συμπιέζεται κάτω από το 9,04% καταγράφοντας απώλειες 122 μονάδων βάσης. 

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 2ου τριμήνου
Σύμφωνα με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή οι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών, συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις και η συντηρητική στάση των καταναλωτών ενόψει του αποτελέσματος. Ισχυρή αρνητική επίδραση δέχτηκαν το λιανικό εμπόριο και η οικοδομική δραστηριότητα.
  • Η εγχώρια ύφεση, η μειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω ανεργίας και η έλλειψη χρηματοδότησης πωλήσεων εντός ή εκτός των συνόρων.
  • Το κόστος δανεισμού παρέμεινε υψηλό με αποτέλεσμα όσες εταιρείες παραμένουν σε υψηλό ποσοστό μοχλευμένες να έχουν υψηλότερους πιστωτικούς τόκους.
  • Ο περιορισμός μέρους του λειτουργικού κόστους λόγω των μισθολογικών μειώσεων.
  • Οι διακυμάνσεις των νομισμάτων και των εμπορευμάτων είχαν σημαντικές αρνητικές και θετικές αποκλίσεις στην τελική γραμμή.

Η συνέχεια
Η γενική αντίληψη των διοικήσεων για το άμεσο μέλλον, όπως εκφράστηκαν μέσα από τις τηλεδιασκέψεις δεν αφήνουν και πολύ χώρο για αισιοδοξία. Αν και οι εξαιρέσεις που συνεχίζουν να κινούνται κερδοφόρα έχουν μια αξιοθαύμαστη αντοχή, η συστημική έκταση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική οικονομία δεν δίνουν κάποιο στίγμα γενικότερης βελτίωσης. Ο αγώνας αντοχής συνεχίζεται και στο 3ο τρίμηνο, αφού τίποτα επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει σε όρους εγχώριας ζήτησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης ρίσκου.

Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι της εγχώριας αγοράς δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ότι έχουν κατανεμηθεί επαρκώς σε όλες τις εταιρείες με αποτέλεσμα να υπάρχουν στρεβλώσεις. Η αγορά αποτιμώμενη στα €25 δις με καθαρά κέρδη χρήσης κάτω από €1 δις δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες με υπερβολικά χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών ή σε ιδιαίτερα χαμηλή αποτίμηση σε σχέση με την εσωτερική τους αξία. Η κεφαλαιοποίηση των προοπτικών αυτών των εταιρειών από ό,τι φαίνεται θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό τοπίο. Σε αυτές τις εταιρείες έχει νόημα να εστιάσει ένα χαρτοφυλάκιο, καθώς θα είναι οι πρώτες που θα προσελκύσουν ρευστότητα σε μια αντιστροφή ή σταθεροποίηση του κλίματος στην πραγματική οικονομία.

Επενδυτικά τα αποτελέσματα του εξαμήνου 2012 δεν μεταβάλλουν την αρχική μας προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις μετοχικές μας επιλογές. Διατηρούμε τα βασικά μας κριτήρια που κινούνται γύρω από τη συνταγή “προσεκτική χρηματοοικονομική δομή και πωλήσεις στο εξωτερικό”.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών για όλους τους κλάδους των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Κύκλος Εργασιών για το 6μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €36,9 δις από €36,8 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με αύξηση 0,3% . Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €3,1 δις από €3,9 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με μείωση 20%. Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €2,1 δις παρουσιάζοντας μείωση 15268,5% έναντι Κερδών €13,9 εκατ. το 6μηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ - όλων των κλάδων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 6μηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2012

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Συνολικά, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 6μηνο του 2012 σημείωσε μείωση Κύκλου Εργασιών κατά 1,9%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €4,3 δις από €4,4 δις το εξάμηνο του 2011. Αντίθετα τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1 δις παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% από €960,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας επίσης παρουσίασαν αύξηση φτάνοντας τα €345,2 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το 6μηνο του 2011. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Στην Πληροφορική, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €807,2 εκατ. από €709,8 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με αύξηση 13,7%. Τα EBITDA έφτασαν στα €78,4 εκατ. από €48,1 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με μείωση 9%. Σε Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας πέρασαν οι εισηγμένες εταιρείες της κατηγορίας πληροφορικής, που έφτασαν τα €15,9 εκατ. έναντι κερδών €1,7 εκατ. το 6μηνο του 2011. Η πτώση της κερδοφορίας των εισηγμένων της κατηγορίας είναι πολύ σημαντική σύμφωνα με τους αναλυτές της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €2,7 δις από €2,8 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 3,7% . Τα EBITDA αυξήθηκαν 9,1% και έφτασαν στα €897,8 εκατ. από €423,2 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 1520,6% και διαμορφώθηκαν στα €371,3 εκατ. έναντι €22,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 

Στην κατηγορία Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, η εικόνα είναι πιο επιβαρυμένη. Ο Κύκλος Εργασιών το 6μηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €281,2 εκατ. έναντι €321,5 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 12,5%. Τα EBITDA έφτασαν στα €9,5 εκατ. έναντι €13,1 εκατ. με μείωση 27,6%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €2,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση 35,4% έναντι €3,5 εκατ. το 6μηνο του 2011.

Στην κατηγορία Συμμετοχών και Παροχής Συμβουλών, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε μείωση 0,6% και διαμορφώθηκε στα €278,1 εκατ. έναντι €279,7 εκατ. το 6μηνο του 2011. Τα EBITDA έφτασαν τα €39,5 εκατ. έναντι 29,4 εκατ. ευρώ - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με αύξηση 34,4%. Οι Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €12,9 εκατ. έναντι €26,4 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Η κατηγορία των Τυχερών Παιχνιδιών δείχνει μια καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κλάδο. Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €255 εκατ. έναντι €289,5 εκατ. το 6μηνο του 2011, μειωμένος κατά 11,9%. Αντίθετα, τα EBITDA σημείωσαν άνοδο κατά 70,4%, φτάνοντας τα €2,8 εκατ. έναντι €1,6 κατ. το 2011. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €1,8 εκατ. έναντι ζημιών το 6μηνο του 2011.

Στην Εναλλακτική Αγορά, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε μείωση 9,6% και διαμορφώθηκε στα €12,6 εκατ. από €13,9 εκατ. το 6μηνο του 2011. Τα EBITDA έφτασαν τα €1,7 εκατ. έναντι €3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%. Σε Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας πέρασαν οι εισηγμένες εταιρείες της κατηγορίας πληροφορικής, που έφτασαν τις €438 χιλ. έναντι κερδών €704 χιλ. το 6μηνο του 2011.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2012

  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 6μηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2012 |Σε μορφή pdf 
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 6μηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2012 | Σε μορφή pdf 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ