Αποτελέσματα για το 1o τρίμηνο του 2012 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ. “Βλέποντας και κάνοντας” η επιχειρηματική τακτική, σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

12 Ιουνίου 2012

Το πλειοψηφικό ρεύμα ζημιογόνων εταιρειών διατηρήθηκε για ένα ακόμα τρίμηνο σε αναλογία 2:1 και από ό,τι φαίνεται, η περίοδος του εξαμήνου του 2010 - όταν υπήρχε ισορροπία μεταξύ ζημιογόνων και κερδοφόρων εταιριών - θα αργήσει να επιστρέψει. Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν οι αναλυτές της Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών κατά το 1ο τρίμηνο του 2012. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα μεγέθη του 1ου τριμήνου επηρέασε η εγχώρια ύφεση. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω ανεργίας και το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη ή αύξησαν τις ζημιές στο λιανικό εμπόριο. Επίσης, καθοριστικοί παράγοντες ήταν η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος, οι αυξημένες προβλέψεις των τραπεζών. Η εποχική μετατόπιση της αγοραστικής περιόδου του Πάσχα βοήθησε τις εμπορικές επιχειρήσεις να μειώσουν το βαθμό των απωλειών των πωλήσεων τους.

Το δριμύ ψύχος του φετινού χειμώνα - και στην Ευρώπη - περιόρισε τις πωλήσεις αναψυκτικών και αύξησε την κατανάλωση ρεύματος (+1,7%) παρά την ελαστική συμπεριφορά με τη διακύμανση του ΑΕΠ. Το κόστος δανεισμού παρέμεινε υψηλό με αποτέλεσμα όσες εταιρίες παραμένουν σε υψηλό ποσοστό μοχλευμένες να έχουν υψηλότερους πιστωτικούς τόκους. Η μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα στο εσωτερικό όπως και η έντονη κάμψη στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων για τρίτη συνεχή χρονιά, ο περιορισμός μέρους του λειτουργικού κόστους λόγω των μισθολογικών μειώσεων επηρέασαν τα μεγέθη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών για όλους τους κλάδους των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών , ο Κύκλος Εργασιών για το 1ο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €19,1 δις από €18,8 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με αύξηση 1,6% . Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,8 δις από €2,1 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με μείωση 13,2% . Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €24,7 εκατ. με μείωση 103,9% έναντι Κερδών €633,7 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ - όλων των κλάδων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


* Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 1ο τρίμηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 6/2012

Η συνέχεια
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Πάντα όμως υπάρχει η εξαίρεση. Η χρονιά φαίνεται ότι θα κινηθεί στην λογική του “βλέποντας και κάνοντας” για τις περισσότερες διοικήσεις αφού οι αβεβαιότητες του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος είναι πλέον ζωτικές για την λειτουργία των περισσότερων εταιρειών. Είναι επόμενο να μην υπάρχει κατεύθυνση ακόμα και σε επίπεδο τζίρου, αφού η μεταβλητότητα των δεδομένων της πραγματικής οικονομίας αναγκάζει σε διαρκείς αναθεωρήσεις. Ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει από τις εκλογές, η εγχώρια οικονομία έχει υποστεί σοβαρές στρεβλώσεις, γεγονός το οποίο, μεταφράζεται σε κόστος και ρίσκο το οποίο θα χρειαστεί ένα ικανό διάστημα για να αποκατασταθεί.

Στο 2ο τρίμηνο του 2012 καταγράφεται μια μικρή βελτίωση σε επίπεδο κόστους λόγω της υποχώρησης των τιμών στις πρώτες ύλες χωρίς ωστόσο αυτή η εξέλιξη να αντισταθμίζεται από την αύξηση της ζήτησης. Ενδεχομένως, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να διευκολύνει σε κάποιο βαθμό τη ροή του χρήματος και τη συγκράτηση των επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες αποτελούν ήδη ανασταλτικό παράγοντα για οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Χρηματιστηριακά τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου στέλνουν περισσότερο ένα μήνυμα επιβίωσης στην αγορά, αφού οι περισσότερες αποτιμήσεις κινούνται πάνω σε ακραία σενάρια οικονομικής ύφεσης. Η συνταγή “προσεκτική χρηματοοικονομική δομή και πωλήσεις στο εξωτερικό” φαίνεται επί του παρόντος να αποτελεί το βασικό συστατικό της επιτυχίας όσων εισηγμένων εταιρειών απέφυγαν αμφίβολα ανοίγματα και φιλόδοξες ενέργειες με σημαντικό κόστος.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών , ο Κύκλος Εργασιών για το 1 o τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €2,2 δις από €2,3 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 3,5% . Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €532,3 εκατ. από €495,3 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με αύξηση 7,5% . Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση κατά 3433,4% κυρίως λόγω της πώλησης της Telecom Serbia από τον ΟΤΕ και διαμορφώθηκαν στα €295,2 εκατ. έναντι €8,4 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2011. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Στην Πληροφορική , ο Κύκλος Εργασιών για το 1
o τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €404,6 εκατ. από €363,8 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με αύξηση 11,2% .  Τα EBITDA έφτασαν στα €47,8 εκατ. από €48,1 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με μείωση 0,4% . Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν μείωση 75% και διαμορφώθηκαν στα €1,7 εκατ. από €6,8 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2011.

Στις Τηλεπικοινωνίες , η πώληση της
Telecom Serbia στον ισολογισμό του ΟΤΕ επηρέασε το σύνολο του κλάδου. Αναλυτικά, ο Κύκλος Εργασιών το 1 o τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €1,3 δις από €1,4 δις - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 2,7% . Τα EBITDA έφτασαν στα €455,1 εκατ. από €423,2 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με αύξηση 7,5% . Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 2474,4% (λόγω ΟΤΕ) και διαμορφώθηκαν στα €293,3 εκατ. έναντι €11,4 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2011.

Στην κατηγορία Είδη - Λύσεις Πληροφορικής , ο Κύκλος Εργασιών το 1
o τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €157 εκατ. έναντι €177,5 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 11,5% . Τα EBITDA έφτασαν στα €5,2 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 9,8% . Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις €873 χιλιάδες σημειώνοντας μείωση 60% έναντι €2,2 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2011.

Στην κατηγορία Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών , ο Κύκλος Εργασιών το 1
o τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στα €13,6 εκατ. έναντι €14,4 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με μείωση 5,3% . Τα EBITDA έφτασαν στα €2,1 εκατ. έναντι €2 εκατ. - σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 - με αύξηση 9,2% . Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 3,5% και διαμορφώθηκαν στις €708 χιλιάδες έναντι 684 χιλιάδων το 1ο τρίμηνο του 2011.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 2011, Πηγή:
Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 6/2012  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 1ο τρίμηνο του 2012, Πηγή:  Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 6/2012 |Σε μορφή pdf 
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 1ο τρίμηνο του 2012, Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 6/2012 | Σε μορφή pdf 
© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ