Τετραπλάσια ανάπτυξη του Internet έως το 2016, προβλέπει η CISCO

Έρευνες - Μελέτες

05 Ιουνίου 2012

Βάσει της ετήσιας μελέτης VNI Forecast της Cisco, αναμένεται αύξηση των συσκευών και συνδέσεων παγκοσμίως σε περίπου 19 δισεκατομμύρια - σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από την περίοδο 2011 - 2016. Σύμφωνα με τη CISCO, έως το 2016 η ετήσια διακίνηση δεδομένων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να ανέλθει σε 1,3 zettabyte - ένα zettabyte είναι ίσο με 1021 byte ή ένα τρισεκατομμύριο gigabyte. Η προβλεπόμενη αύξηση της διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο κατά το διάστημα 2015 - 2016, ξεπερνά τα 330 exabyte και είναι σχεδόν ίση με τη συνολική παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω IP του 2011 (369 exabyte).

Αυτή η σημαντική αύξηση της διακίνησης δεδομένων και της διείσδυσης των υπηρεσιών οφείλεται σε ένα βασικό αριθμό παραγόντων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους εξής:

Αύξηση συσκευών: Η εξάπλωση των tablet, κινητών τηλεφώνων και άλλων έξυπνων συσκευών, καθώς και οι συνδέσεις machine-to-machine (M2M) οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα. Μέχρι το 2016 θα υπάρχουν περίπου 18,9 δισεκατομμύρια συνδέσεις δικτύου, σχεδόν 2,5 συνδέσεις ανά άνθρωπο στη γη, συγκριτικά με τα 10,3 δισεκατομμύρια το 2011.

Αύξηση χρηστών του Internet: Μέχρι το 2016 θα υπάρχουν 3,4 δισεκατομμύρια χρήστες του Internet, περίπου 45% του προβλεπόμενου παγκόσμιου πληθυσμού σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Αυξημένες ευρυζωνικές ταχύτητες: Αναμένεται ότι η μέση σταθερή ευρυζωνική ταχύτητα σχεδόν θα τετραπλασιαστεί, από 9 Mbps το 2011 σε 35 Mbps το 2016.

Περισσότερο video: Μέχρι το 2016, 1,2 εκατομμύρια λεπτών video, το ισοδύναμο 833 ημερών (ή περισσότερα από δύο χρόνια), θα διακινούνται μέσω του Internet ανά δευτερόλεπτο.

Αύξηση του Wi-fi:  Μέχρι το 2016, πάνω από το μισό της διακίνησης δεδομένων μέσω του Internet σε παγκόσμιο επίπεδο θα προέρχεται από συνδέσεις wi-fi.

Συνολική διακίνηση δεδομένων μέσω IP σε “Byte” σε παγκόσμιο επίπεδο
Η διακίνηση δεδομένων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να φτάσει, έως το 2016, τα 1,3 zettabyte το χρόνο ή 110 exabyte το μήνα, δηλαδή αναμένεται σχεδόν να τετραπλασιαστεί από τα περίπου 31 exabyte το μήνα το 2011.
Η μέση διακίνηση δεδομένων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο θα φτάσει το 2016 τα 150 petabyte την ώρα, το ισοδύναμο των 278 εκατομμυρίων ανθρώπων που κάνουν ταυτόχρονα streaming μιας ταινίας HD (με μέση ταχύτητα streaming των 1,2 Mbps).

Τάσεις που αφορούν τη διακίνηση δεδομένων μέσω IP ανά περιοχή
Μέχρι το 2016, η περιοχή του Ασιατικού Ειρηνικού θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων μέσω IP (40,5 exabyte τον μήνα), υποσκελίζοντας τη Βόρεια Αμερική (27,5 exabyte τον μήνα) που κατείχε τη δεύτερη θέση.
Οι περιοχές με την ταχύτερη αύξηση διακίνησης δεδομένων μέσω IP για την περίοδο που αφορά την πρόβλεψη (2011 - 2016) είναι η Μέση Ανατολή και η Αφρική (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 58% για 10πλάσια αύξηση) και η Λατινική Αμερική (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 49% για 7πλάσια αύξηση).
Όσον αφορά την ταχύτερη αύξηση διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε επίπεδο χώρας, η Ινδία έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης με μέσο ετήσιο ρυθμός αύξησης 62% για την περίοδο 2011 – 2016. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν από κοινού η Βραζιλία και η Νότια Αφρική με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 53% κατά την περίοδο που αφορά την πρόβλεψη.
Μέχρι το 2016, οι χώρες με τη μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες (22 exabyte τον μήνα) και η Κίνα (12 exabyte τον μήνα).

Κύριος μοχλός ανάπτυξης: Video για προσωπική χρήση
Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες Internet video, αυξημένοι από τα 792 εκατομμύρια το 2011.

Αύξηση συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο
Μέχρι το 2016 θα υπάρχουν περίπου 18,9 δισεκατομμύρια συνδέσεις δικτύου, σχεδόν 2,5 συνδέσεις ανά άνθρωπο στη γη.
Το 2011, ποσοστό 94% της διακίνησης δεδομένων μέσω του Internet από καταναλωτές αφορούσε υπολογιστές. Το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 81% έως το 2016, γεγονός που δείχνει τον αντίκτυπο του αυξανόμενου αριθμού και της ποικιλίας συσκευών, όπως tablet, smartphone κ.λπ. στον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στο Internet και το χρησιμοποιούν.
Μέχρι το 2016, οι τηλεοράσεις θα αντιπροσωπεύουν άνω του 6% της διακίνησης δεδομένων μέσω του Internet παγκοσμίως από καταναλωτές (παρουσιάζει αύξηση από το 4% το 2011) και 18% της διακίνησης Internet video (παρουσιάζει αύξηση από το 7% το 2011), αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο των τηλεοράσεων με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet ως βιώσιμη online επιλογή για πολλούς καταναλωτές.

Συσκευές και συνδέσεις IPv6
Το 2016 θα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 8 δισεκατομμύρια σταθερές και κινητές συσκευές με δυνατότητα IPv6, παρουσιάζοντας αύξηση από το 1 δισεκατομμύριο το 2011.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40% όλων των σταθερών και κινητών συσκευών σε δίκτυο θα διαθέτουν δυνατότητα IPv6 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση από το 10% το 2011.

3DTV και HD (Προηγμένο Video)
Σε παγκόσμιο επίπεδο η διακίνηση δεδομένων προηγμένου video, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης τηλεόρασης (3-D) και της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV), αναμένεται να πενταπλασιαστεί κατά την περίοδο 2011-2016.

Ασύρματη ευρυζωνικότητα
Η διακίνηση δεδομένων μέσω ασύρματου Internet σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί 18 φορές κατά την περίοδο 2011-2016, φτάνοντας τα 10,8 exabyte τον μήνα (ή 130 exabyte τον χρόνο).

Διανομή αρχείων σε παγκόσμιο επίπεδο
Μέχρι το 2016, η παγκόσμια διακίνηση Ρ2Ρ θα αντιστοιχεί στο 54% της συνολικής διακίνησης δεδομένων από καταναλωτές μέσω του Internet, παρουσιάζοντας μείωση από το 77% το 2011. Από σκοπιά ποσότητας, ωστόσο, η διακίνηση Ρ2Ρ αυξάνεται από τα 4,6 exabyte τον μήνα το 2011 σε 10 exabyte τον μήνα μέχρι το 2016.

Διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο
Η βιντεοδιάσκεψη μέσω ΙΡ σε επίπεδο επιχείρησης αναμένεται να εξαπλασιαστεί για την περίοδο που αφορά την πρόβλεψη, σημειώνοντας υπερδιπλάσια ταχύτητα αύξησης σε σχέση με τη συνολική διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 42% για την περίοδο 2011 - 2016.

Υπηρεσίες προς οικιακούς χρήστες
Το 2011 υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο 1,7 δισεκατομμύρια οικιακοί χρήστες του Internet με σταθερή πρόσβαση στο Internet, μέχρι το 2016 αυτός ο αριθμός θα φτάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια.
Η ψηφιακή τηλεόραση θα παρουσιάσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης στον χώρο των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης με 694 εκατομμύρια συνδρομητές το 2011, ενώ το 2016 ο αριθμός των συνδρομητών θα φτάσει τα 1,3 δισεκατομμύρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπηρεσία voice over IP (VoIP) θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης στον χώρο των υπηρεσιών Internet προς οικιακούς χρήστες με 560 εκατομμύρια χρήστες το 2011, ενώ το 2016 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 928 εκατομμύρια.
Παγκοσμίως, η υπηρεσία Online Music θα έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση από τις υπηρεσίες Internet προς οικιακούς χρήστες. Το 2011 υπήρχαν 1,1 δισεκατομμύρια χρήστες (63% των οικιακών χρηστών του Internet), ενώ το 2016 ο αριθμός των χρηστών θα ανέλθει σε 1,8 δισεκατομμύρια (79% των οικιακών χρηστών του Internet).

Ασύρματες υπηρεσίες προς καταναλωτές
Οι καταναλωτές που κάνουν χρήση ασύρματων υπηρεσιών θα αυξηθούν από 3,7 δισεκατομμύρια το 2011 σε 4,5 δισεκατομμύρια έως το 2016.
Το Mobile Video θα παρουσιάσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης στον χώρο των ασύρματων υπηρεσιών προς καταναλωτές με 271 εκατομμύρια χρήστες το 2011, ενώ το 2016 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 1,6 δισεκατομμύρια.
Η υπηρεσία SMS προς καταναλωτές θα έχει, παγκοσμίως, τη μεγαλύτερη διείσδυση στον χώρο των ασύρματων υπηρεσιών προς καταναλωτές. Το 2011 υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια χρήστες (74% των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ασύρματες υπηρεσίες), αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στα 4,1 δισεκατομμύρια (90 των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ασύρματες υπηρεσίες) μέχρι το 2016.

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
Οι επιχειρηματικοί χρήστες του Internet θα αυξηθούν από 1,6 δισεκατομμύρια το 2011 σε 2,3 δισεκατομμύρια έως το 2016.
Η υπηρεσία Desktop Videoconferencing θα αποτελέσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης με 36,4 εκατομμύρια χρήστες το 2011, ενώ το 2016 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 218,9 εκατομμύρια.
Οι ασύρματες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (LBS) προς επιχειρήσεις θα έχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης με 27 εκατομμύρια χρήστες το 2011, ενώ το 2016 ο αριθμός τους θα φτάσει τα 158 εκατομμύρια.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ