Πώς να αποφευχθεί το φαινόμενο της “χαμένης γενιάς”, σύμφωνα με τη Manpower Group

Έρευνες - Μελέτες

22 Μαΐου 2012

“Ζητούνται: Νέοι με Ενέργεια και Θέληση για Καριέρα”, είναι ο τίτλος της μελέτης της ManpowerGroup, ενόψει της έναρξης του Φόρουμ για την Απασχόληση των Νέων (23 - 25 Μαΐου, Γενεύη), που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι άνεργοι ανέρχονται σε σχεδόν 75 εκατομμύρια, στο ηλικιακό φάσμα 15 έως 24 ετών, το 2012. Τα στοιχεία του Οργανισμού δείχνουν ότι το 12,7% των νέων είναι άνεργοι φέτος, ποσοστό σχεδόν ίσο με το αποκορύφωμα της κρίσης το 2009 (75,4 εκατ.), και ελαφρά ανώτερο από την περασμένη χρονιά, όταν η ανεργία έπληττε το 12,6% των νέων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το Φεβρουάριο 2012 η ανεργία στους νέους 15 - 24 ετών έφτασε στο 53,8%, στην Ευρώπη των “27” ήταν στο 22,6%, στην Ευρωζώνη στο 22,1%.   

Σύμφωνα με τη ManpowerGroup, παγκόσμιο ηγέτη στις καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός νέων ανθρώπων δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το ότι ένας στους τρεις εργοδότες, παγκοσμίως, δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η μελέτη της ManpowerGroup προτείνει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεσματικές, βιώσιμες λύσεις για την αποφυγή του φαινομένου της “χαμένης γενιάς”, το οποίο απειλεί τόσο τους νέους, όσο και την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών. “Οι νέοι χρειάζονται περισσότερη εργασιακή εμπειρία και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και καλύτερη, σφαιρικότερη ενημέρωση, ώστε να κατευθυνθούν προς το καταλληλότερο για αυτούς επαγγελματικό περιβάλλον και στη συνέχεια να προβούν στις σωστές επιλογές. Παράλληλα, στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους, χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες και πρόσβαση σε θέσεις, οι οποίες είναι μεν χαμηλές, πλην έχουν προοπτική εξέλιξης. Οι υπάρχουσες υποδομές και αντιλήψεις στην Ελλάδα δεν βοηθούν. Εν μέσω κρίσης και με τον 1 στους 2 νέους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, αυτά πρέπει να αλλάξουν: με κοινή προσπάθεια από κράτος, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα και υποψήφιους εργαζομένους”, σημειώνει η Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup. “Είναι προς το συμφέρον όλων μας να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Όταν η οικονομία ανακάμψει, οι επιχειρήσεις θα έχουν ανάγκη το ταλέντο τους, καθώς και τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει, εν τω μεταξύ, ως εργαζόμενοι. Μέχρι τότε, αποτελεί καθήκον όλων μας να μην επιτρέψουμε να χαθεί αυτή η γενιά στην απραξία και τον κοινωνικό αποκλεισμό”, πρόσθεσε η Δρ Κουσία.

Προτάσεις
Αναλυτικά, η μελέτη “Ζητούνται: Νέοι με Ενέργεια και Θέληση για Καριέρα” προτείνει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, 4 δεσμίδες λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων:

Συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού
Μέσω της συνεργασίας τους με σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους νέους, τη στιγμή που οι μαθητές καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Προώθηση μιας πιο θετικής εικόνας για την επαγγελματική εκπαίδευση
Η ετήσια Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup εντοπίζει ένα συνεχιζόμενο έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού με τεχνική κατάρτιση. Όμως, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρούνται κατώτερα των ακαδημαϊκών, γεγονός που εμποδίζει τους νέους να στραφούν σε αυτά. Οι νέοι, ειδικά εκείνοι που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τη βασική εκπαίδευση, θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο για την υψηλή ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά για καταρτισμένους τεχνικούς και τεχνίτες, όσο και για τις ανταγωνιστικές αμοιβές.

Δημιουργία και συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
Οι νέοι πρέπει να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία, που θα αποδεικνύει στους εργοδότες ότι είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις ικανότητές τους σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Προγράμματα πρακτικής άσκησης, έργα συγκεκριμένης διάρκειας και προσωρινή απασχόληση είναι μερικές από τις λύσεις που βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αποδείξουν στους μελλοντικούς τους εργοδότες ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Επένδυση στη δημιουργία ποιοτικών, entry-level θέσεων
Ένας τρόπος για να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων για νέους, που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ενισχύοντας τη νεανική επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε τους ίδιους τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και τις κοινότητες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ