Αποτελέσματα του 2011 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ. Το σκληρό ξεκαθάρισμα θα συνεχιστεί και το 2012, σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

04 Απριλίου 2012

Τη σοφή ρήση “των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν” δεν τη θυμήθηκαν οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα χρόνια της ευδαιμονίας. Το αποτέλεσμα αυτού του εφησυχασμού το πλήρωσαν και θα συνεχίσουν να το πληρώνουν οι εταιρείες στην τρέχουσα οικονομική χρήση, σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές. Η ύφεση είναι παρούσα σε όλη την εγχώρια αγορά. Υπό πίεση βρίσκονται τράπεζες, κατασκευές, εκδόσεις, μεταφορές. Παρατηρείται ρεκόρ ζημιών (-€7,4 δις) με τις κυριότερες τράπεζες να “χρωστούν” ακόμα αποτελέσματα, ενώ πληθαίνουν οι νέες υποψήφιες εταιρείες για το άρθρο 99. Λίγες, αλλά ευτυχώς πολύ διακριτές, είναι οι θετικές εξαιρέσεις. Τρεις εταιρείες έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα του €1 δις πωλήσεων. Υπό αυτό το πλαίσιο είναι λίγες και συντηρητικές οι επιλογές μετοχών, όσο η ανάκαμψη αργεί. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα των αναλυτών της BETA Χρηματιστηριακή, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ για το σύνολο του 2011.

Οι ενδείξεις
Το “έγκλημα” των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ότι δεν προέβλεψαν έγκαιρα ή δεν έκαναν τους κατάλληλους χειρισμούς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από το 2008 μέχρι και σήμερα στην εγχώρια οικονομία, ενώ είχαν όλες τις βασικές ενδείξεις διαθέσιμες. Το πάρτι των εύκολων κερδών και της εύκολης χρηματοδότησης τελείωσε και η λυπητερή, η οποία δεν ξεκίνησε να πληρώνεται τώρα, οδηγεί προοδευτικά ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών προς την έξοδο. Όχι της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά της οικονομίας. Το 2011 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά βαθιάς ύφεσης για την ελληνική οικονομία, που συρρικνώθηκε σε ποσοστό 7%.

Ο λόγος κερδοφόρων/ζημιογόνων εταιρειών στο ΧΑ παρέμεινε στο χειρότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας (1:3) με σταθερή τάση υπέρ της αύξησης των ζημιογόνων εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η χρήση του 2011 θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως η χρονιά στην οποία καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ζημιές σε επίπεδο καθαρών κερδών, αλλά ως μια χρήση κατά την οποία η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε (-26%) για τέταρτη συνεχόμενη χρήση και τα διανεμόμενα μερίσματα έπεσαν κάτω από το €1 δις, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνονται στα €627 εκατ. Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση στο σύνολο (+2,1%) και έχει επηρεαστεί από τη μεγάλη συνεισφορά του κλάδου καυσίμων, που χωρίς αυτούς θα εμφανιζόταν μειωμένος κατά 3,3%. Σε επίπεδο 4ου τριμήνου η αύξηση είναι αρνητική από το μέσο όρο του έτους (-0,62%), καθώς η χριστουγεννιάτικη ζήτηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι ζημιές των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ φέτος θα κλείσουν σε επίπεδα άνω των €15 δις. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους, που αφορά στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και ειδικότερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο “ακύρωσε” τις όποιες προσπάθειες μείωσης των διοικητικών εξόδων ή των αναδιαρθρώσεων που προηγήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας έχουν υποστεί οι μικρές εταιρείες με απώλειες που προσεγγίζουν το 60%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών για το 2011 διαμορφώθηκε στα €77 δις από €75,4 δις σε σύγκριση με το 2010 αυξημένος κατά 2,1%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €5,7 δις από €7,7 δις σε σύγκριση με το 2010 μειωμένα κατά 25,8%. Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €7,3 δις έναντι €1,6 δις το 2010 αυξημένες κατά 367,5%. Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων. Επίσης, οι κυριότερες τράπεζες δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα αποτελέσματα
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 4/2012

Επιρροές 4ου τριμήνου 2011
Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου επηρεάστηκαν από τις αυξημένες προβλέψεις επισφαλών δανείων, αλλά και της αξίας των κρατικών ομολόγων των τραπεζών. Επηρεάστηκαν, επίσης, από την εγχώρια ύφεση, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω ανεργίας και το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω πετρελαίου, που περιόρισε τα κέρδη ή αύξησε τις ζημιές στο λιανικό εμπόριο. Αρνητική επίδραση είχε, επίσης, το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι ισοτιμίες των νομισμάτων. Οι μεγάλες διαγραφές υπεραξίας (goodwill) που είχαν προέλθει από εξαγορές, η μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα, οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές βελτίωσαν τα περιθώρια της τελικής γραμμής. Επίσης, στις ΔΕΚΟ υπήρξε περιορισμός του λειτουργικού κόστους λόγω των μισθολογικών μειώσεων.

Η συνέχεια
Το 2011 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η χρήση της “κάθαρσης”, αν δεν είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις, οι οποίες είχαν, από λίγο ως πολύ, τον ίδιο χαρακτήρα. Οι ισολογισμοί των τραπεζών μετά το PSI και την ανακοίνωση των διαγνωστικών ελέγχων της Blackrock θα πρέπει να θεωρούνται απαλλαγμένοι από το βάρος της αμφισβήτησης αν όχι στο 100%, σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο τέλος κάθε προηγούμενης χρήσης. Το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς κάθε άλλο παρά ευοίωνο θα μπορούσε να θεωρηθεί, αφού η αδύναμη ζήτηση και τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν στο επιχειρηματικό προσκήνιο. Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, τη δυσκολία επέκτασης στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση των αδύναμων συνθηκών ζήτησης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Κάθε συζήτηση για αλλαγή κλίματος δεν έχει αυτή τη στιγμή δυνατά θετικά ερείσματα από το εσωτερικό, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φαίνεται ότι προηγείται κάθε άλλης εσωτερικής επιχειρηματικής εξέλιξης.

Σε αυτό τον ασταθή χάρτη, όπου οι προβλέψεις των οικονομικών οργανισμών εκτιμούν την ύφεση σε επίπεδα κοντά στο 4,5%, το 2012 η “κάθαρση” για πολλούς κλάδους δεν έχει τελειώσει. Από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο μέρος της τιμωρίας έχει επιβληθεί. Αν ανατρέξει κανείς στο πρόσφατο παρελθόν, θα διαπιστώσει ότι δεν μιλάμε για παράπλευρες απώλειες αλλά, πλέον, υπάρχουν σοβαρά θύματα από όλο το φάσμα της αγοράς. Ήδη δύο τραπεζικοί όμιλοι βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας, ο κλάδος των Κατασκευών και της Πληροφορικής (εισηγμένες και μη) ακολουθεί μια επιταχυνόμενη πορεία αριθμητικής και λειτουργικής συρρίκνωσης, το Λιανικό Εμπόριο βρίσκεται σε αναζήτηση νέων ισορροπιών, όπως και ο χώρος των Μ έσων Ενημέρωσης . Η ελληνική οικονομία βάσει αυτών των φαινομένων βρίσκεται “κοντά” στο βυθό αλλά η μεγάλη τους έκταση και ο βαθμός της καταστροφής των κεφαλαίων είναι τέτοιος, που η ανάκαμψη θα έχει αργό ρυθμό. Η επόμενη ημέρα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα προσδώσει στις τράπεζες πολύ πιο συντηρητικό προφίλ στη χρηματοδότηση της αγοράς. Αυτή η νέα πιστωτική κουλτούρα θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα της διαδικασίας συνειδητοποίησης του λάθους της περασμένης δεκαετίας και μια εκδοχή της συνέτισης, του “σωστού δρόμου”.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών το 2011 διαμορφώθηκε στα €9,2 δις από €9,8 δις σε σύγκριση με το 2010 μειωμένος κατά 6,2%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,9 δις από €2,1 δις σε σύγκριση με το 2010 μειωμένα κατά 8,8%. Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις €188 εκατ. έναντι €89,6 εκατ. το 2010 αυξημένες κατά 109,9%. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ο κύκλος εργασιών το 2011 διαμορφώθηκε στα €1,5 δις από €1,4 δις αυξημένος κατά 4,4%, τα EBITDA έφτασαν στα €172,7 εκατ. από €172,4 εκατ. αυξημένα κατά 0,2%, ενώ οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €3,4 εκατ. έναντι Κερδών €23,4 εκατ. το 2010 με μείωση 114,5%.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στην κατηγορία Είδη - Λύσεις Πληροφορικής για το 2011 διαμορφώθηκε στα €661,6 εκατ. έναντι €738,9 εκατ. το 2010 και σημείωσε μείωση κατά 10,5%, τα EBITDA έφτασαν στα €26,2 εκατ. έναντι €20,7 εκατ. το 2010 και παρουσίασαν αύξηση κατά 26,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €5,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 487,4%, από Ζημιές €1,4 εκατ. πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες , ο κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση του 2011, διαμορφώθηκε στα €5,7 δις από €6,1 δις το 2010 και σημείωσε μείωση κατά 6,8%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,7 δις από €1,8 δις πέρυσι μειωμένα κατά 9,3% και οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €99,3 εκατ. από €78,5 εκατ. πέρυσι αυξημένες κατά 26,6%. Τα αποτελέσματα του κλάδου πλήττονται από την πτώση της κατανάλωσης και το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον. Για το 2012 αναμένονται ανάλογοι ρυθμοί μείωσης εσόδων με το 2011 που θα αντισταθμιστούν κυρίως μέσω περικοπών του κόστους.Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 4/2012

  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 12μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 4/2012 | Σε μορφή pdf
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 12μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 4/2012 | Σε μορφή pdf

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ