Στην 59η θέση η Ελλάδα, σύμφωνα με το “The Global Information Technology Report 2012” του World Economic Forum, η οποία δεν μπορεί να αποκομίσει τα οφέλη της τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει

Έρευνες - Μελέτες

04 Απριλίου 2012

Σε έναν ταχύτατα και έντονα διασυνδεδεμένο κόσμο δεν αρκεί μια χώρα να χτίζει μόνο την τεχνολογική της υποδομή, αλλά πρέπει να μπορεί να αποκομίζει οφέλη από αυτή με τρόπο αντίστοιχο της ταχύτητας με την οποία αλλάζουν και εξελίσσονται οι τεχνολογίες και ο περίγυρος της. Ο ψηφιακός κόσμος αναμένει να διπλασιάζει τις επιδόσεις του κάθε δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα πολλά μηνύματα και συμπεράσματα του “The Global Information Technology Report 2012”, που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς δείκτες, που επηρεάζουν όσους χαράσσουν πολιτικές ή και λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για χώρες και οικονομίες στον κόσμο.

Ο δείκτης δεν αντικατοπτρίζει, απλώς, την τεχνολογική υποδομή μιας χώρας και το βαθμό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τη δυνατότητα η υπεραξία της τεχνολογίας να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα της πραγματικής οικονομίας και της καλύτερης λειτουργίας του κράτους, μέσα από τη δημιουργία καινοτομιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ενός νέου αναπτυξιακού και οικονομικού προφίλ. Το δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας συντάσσει και δημοσιεύει το World Economic Forum, σε συνεργασία με το INSEAD.

Στο “The Global Information Technology Report 2012” συμμετέχουν περισσότερες χώρες σε σύγκριση με πέρυσι. Οι αναλυτές, που συντάσσουν την παγκόσμια κατάταξη τεχνολογικής ετοιμότητας, μέτρησαν τις επιδόσεις 142 χωρών έναντι 138 χωρών την περίοδο 2010 - 2011. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η θέση της κατάταξης με βαθμολογία 3,9, από την 64η πέρυσι με βαθμολογία 3,8. Η βελτίωση της θέσης της χώρας μας είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης του συνόλου των χωρών που συμμετέχουν στη μελέτη για το 2012 και όχι της βελτίωσης της βαθμολογίας της, όπως φανερώνει και ο απόλυτος αριθμός της βαθμολογίας που απέσπασε η Ελλάδα και ο οποίος κυμαίνεται στο 3,9, δηλαδή λίγο πάνω από το “άσχημα”.


Διάγραμμα 1. Networked Readiness Index map, Πηγή: The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum

Το θέμα του “The Global Information Technology Report 2012” είναι η ζωή σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο (Living in a Hyperconnected World). Φορητές συσκευές, “μεγάλα” δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα είναι οι πρωταγωνιστές της τεχνολογικής σκηνής. Αυτή η υπερσυνδεσιμότητα, αλλάζει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων, πολιτών και κράτους, τονίζει ο Robert Greenhill, Chief Business Officer του World Economic Forum. Οι ψηφιακές εφαρμογές προσφέρουν πρωτοφανή δυνατότητα για οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη.

Πρώτη στην κατάταξη των 142 χωρών βρίσκεται η Σουηδία, ακολουθεί η Σιγκαπούρη και η Φινλανδία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 8η θέση, εμφανίζοντας δυναμική παρουσία στις υποδομές, αλλά αδύναμο προφίλ όσον αφορά τις τεχνολογικές πολιτικές. Οι πολυσυζητημένες χώρες και οικονομίες BRICs, παρά τις οικονομικές τους επιδόσεις, βρίσκονται πολύ χαμηλά στην κατάταξη της τεχνολογικής ετοιμότητας. Αναλυτικά, την πρώτη δεκάδα του “The Global Information Technology Report 2012” απαρτίζουν οι: Σουηδία, Σιγκαπούρη, Φινλανδία, Δανία, Ελβετία, Ολλανδία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεγάλη Βρετανία. Η Ευρώπη, παρά την οικονομική κρίση, εκτός από τις βόρειες χώρες, έχει να δείξει και πολλές άλλες χώρες με υψηλή επίδοση στο δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας, γεγονός που είναι ελπιδοφόρο για την πορεία της οικονομίας της, Πίνακας 1.
* Κατάταξη των Χωρών ανά Ήπειρο βάσει ΟΗΕ.
Πίνακας 1. The Networked Readiness Index 2012, Πηγή: The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum, Επεξεργασία: ΣΕΠΕ

Τι καθορίζει το δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας
Ο δείκτης τεχνολογικής ετοιμότητας καθορίζεται κατά 1/4 από το τεχνολογικό περιβάλλον μιας χώρας, κατά 1/4 από την τεχνολογική ετοιμότητα, κατά 1/4 από την τεχνολογική χρήση και κατά 1/4 από την επίδραση της τεχνολογίας. Στο τεχνολογικό περιβάλλον παίζει ρόλο κατά 1/2 το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον και κατά 1/2 το επιχειρηματικό και καινοτομικό περιβάλλον. Την τεχνολογική ετοιμότητα καθορίζουν κατά 1/3 οι υποδομές και το ψηφιακό περιεχόμενο, κατά 1/3 η δυνατότητα προσέγγισης στην τεχνολογία και κατά 1/3 οι τεχνολογικές δεξιότητες. Την τεχνολογική χρήση καθορίζουν κατά 1/3 η ιδιωτική χρήση, κατά 1/3 η χρήση από τις επιχειρήσεις, κατά 1/3 η χρήση της τεχνολογίας από το κράτος. Ο δείκτης επίδρασης της τεχνολογίας καθορίζεται κατά ½ από τη διείσδυση της τεχνολογίας στην οικονομία και κατά ½ από τη διείσδυση στην κοινωνία.

Ελλάδα
Σε μια ιστορική αναδρομή από το 2006 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα εμφανίζει μια σταθερή πορεία που κινείται μεταξύ “άσχημης και μέτριας επίδοσης”. Η χώρα μας το 2006 - 2007 μεταξύ 122 χωρών βρέθηκε στην 48η θέση με βαθμολογία 4,0, το 2007 - 2008 μεταξύ 128 χωρών βρέθηκε στην 56η θέση με βαθμολογία 3,9, το 2008 - 2009 ήταν στην 55η θέση μεταξύ 134 χωρών με βαθμολογία 4,0. Το 2009 - 2010 βρέθηκε στην 55η θέση μεταξύ 133 χωρών με βαθμολογία 3,8, το 2010 - 2011 απέσπασε την 64η θέση μεταξύ 138 χωρών με βαθμολογία 3,8 και φέτος βρέθηκε στην 59η θέση μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9, Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Η θέση της Ελλάδας στο Networked Readiness Index 2006 - 2012, Πηγή: The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum, Επεξεργασία: ΣΕΠΕ


Στην ανάλυση τους, οι συντάκτες του δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας είναι λιτοί αλλά σαφείς. Με βάση το σύνολο των τεχνολογικών επιδόσεων, που μετρούν το World Economic Forum και το INSEAD, η Ελλάδα για το 2012 απέσπασε την 59η θέση, αποδεικνύοντας στην πράξη την αδυναμία της να αποκομίσει τα οφέλη της τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει. Μάλιστα, αυτό που επηρέασε αρνητικά την συνολική τεχνολογική επίδοση της χώρας μας είναι το χαμηλό επίπεδο διείσδυσης της τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και κράτος. Αναλυτικά, για τη διείσδυση της τεχνολογίας στους ιδιώτες η Ελλάδα απέσπασε την 49η θέση, αλλά για τη διείσδυση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και το κράτος απέσπασε την 97η και την 102η θέση αντίστοιχα. Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα της χώρας μας στην καινοτομία (87η θέση), τόσο σε οικονομικό (73η θέση), όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (77η θέση).

Η βαθμολογία της Ελλάδας στο τεχνολογικό περιβάλλον είναι 3,85 και βρέθηκε στην 69η θέση. Για το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον η βαθμολογία της είναι 3,49, κατατάσσοντας την  στην 87η θέση και για το επιχειρηματικό και καινοτομικό περιβάλλον 4,21 και βρέθηκε στην 60η θέση. Η βαθμολογία της Ελλάδας στην τεχνολογική ετοιμότητα ήταν 5,17 και βρέθηκε στην 44η θέση. Για τις υποδομές και το ψηφιακό περιεχόμενο βαθμολογήθηκε με 4,78 και πήρε την 42η θέση, για τη δυνατότητα προσέγγισης στην τεχνολογία πήρε 5,54 και βρέθηκε στην 49η θέση και για τις τεχνολογικές δεξιότητες πήρε 5,19 και βρέθηκε στην 55η θέση. Για τη χρήση τεχνολογίας η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 3,55 και βρέθηκε στην 66η θέση. Για τη χρήση της τεχνολογίας από τους ιδιώτες βαθμολογήθηκε με 3,96 και πήρε την 49η θέση, για τη χρήση τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις βαθμολογήθηκε με 3,30 και πήρε την 97η θέση και για τη χρήση της τεχνολογίας από το κράτος - δημόσιο τομέα βαθμολογήθηκε με 3,39 και πήρε την 102η θέση. Στο δείκτη επίδρασης της τεχνολογίας η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 3,40 και βρέθηκε στην 77η θέση. Για την επίδραση της τεχνολογίας στην οικονομία, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 3,21 και πήρε την 73η θέση και για τη διείσδυση της τεχνολογίας στην κοινωνία βαθμολογήθηκε με 3,59, καταλαμβάνοντας την 77η θέση.

Λέττα Καλαμαρά

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012Περισσότερες πληροφορίες: The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ