Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών στην αγορά εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τη Manpower

Έρευνες - Μελέτες

14 Μαρτίου 2012

Στο -13 διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το 1ο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας της Manpower σχετικά με τις τάσεις της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το 2ο τρίμηνο 2012. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της μελέτης, ο Δείκτης παραμένει αρνητικός για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο και οι εργοδότες στο σύνολο των 9 κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί κατά το 2ο τρίμηνο του 2012. Ωστόσο σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2012, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τάση σταθεροποίησης παρουσιάζει ο τομέας του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης (-3), ενώ για πρώτη φορά προσφέρονται εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα για την ελληνική αγορά.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, παρατηρείται άνοδος του Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης. Αυτό προβλέπουν οι εργοδότες σε 32 από τις 41 χώρες που παίρνουν μέρος στην έρευνα. Ινδία (+44), Βραζιλία (+39) και Ταϊβάν (+31) οι χώρες με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις για την απασχόληση κατά το επόμενο τρίμηνο.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή
Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε -13%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες αναφέρουν Προοπτικές της τάξης του -12%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής διατηρούνται σχετικά σταθερές.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι εργοδότες στο σύνολο των εννέα τομέων οικονομικής δραστηριότητας κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Μεγάλη κάμψη αναμένεται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και στον τομέα των Κατασκευών, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -18% και -17% αντίστοιχα. Δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται και στον τομέα της Μεταποίησης, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -16%, αλλά και στο Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -13%. Οι εργοδότες στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν δυσοίωνες προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -1%.

Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2011, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα του Τουρισμού. Οι εργοδότες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση αναφέρουν βελτίωση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων εξασθενούν σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης μειώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Διεθνείς Προοπτικές
Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, οι εργοδότες σε 32 από τις 41 χώρες που συμμετέχουν στην Έρευνα της Manpower αναμένεται να αυξήσουν – λιγότερο ή περισσότερο – το ανθρώπινο δυναμικό τους κατά το 2ο τρίμηνο, ενώ σε 23 χώρες οι προοπτικές για την απασχόληση καταγράφονται ενισχυμένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ευχάριστο νέο για αυτό το τρίμηνο είναι η σταθερότητα των προοπτικών απασχόλησης, με τους εργοδότες σε 37 αγορές να δηλώνουν ότι, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προσλήψεις θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα ή και θα αυξηθούν. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός των προσλήψεων αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 24 χώρες.© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ