Ηλεκτρονική τραπεζική, αναπτυσσόμενο κανάλι συναλλαγών, σύμφωνα με το ELTRUN

Έρευνες - Μελέτες

12 Σεπτεμβρίου 2011

Η συνεχής αύξηση της διείσδυσης της χρήσης του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η ανάπτυξη της πληροφορικής σε θέματα ασφάλειας των συναλλαγών, καθιστούν εφικτή τη διεκπεραίωση ακόμα και των συναλλαγών, που έχουν μεγάλο αντιλαμβανόμενο ρίσκο από τους καταναλωτές, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Πρόκειται για ένα από τα συμπεράσματα της ομάδας ερευνητών του ELTRUN σχετικά με τη σημασία της ηλεκτρονικής τραπεζικής για τους πολίτες και την εθνική οικονομία.

Για πρώτη φορά το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μελέτη για την επίδραση των ηλεκτρονικών καναλιών τραπεζικής εξυπηρέτησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τρείς σημαντικές διαστάσεις: οικονομικό κόστος, χρόνος και φυσικό περιβάλλον (μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα). Στη συντριπτική του πλειοψηφία (79%) το δείγμα αποτελείται από άνδρες και το 21% από γυναίκες, ενώ το 52% έχει καθορισμένο ωράριο και το 39% ελεύθερο ωράριο. Για το 72% η ηλικία τους κυμαίνεται από 25 ως 35 ετών. Τέλος, όσον αφορά την απασχόληση τους, το 39% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (327 άτομα), το 33% αυτοαπασχολούμενοι (282 άτομα), το 16% δημόσιοι υπάλληλοι (138 άτομα). Τα ποσοστά των φοιτητών και των συνταξιούχων είναι μικρά, της τάξεως του 2-5% (47 και 39 άτομα αντίστοιχα). Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα (94%) είναι εξοικειωμένο με την χρήση της τεχνολογίας.

Αύξηση χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής
Ο αριθμός των χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς (το 1ο εξάμηνο του 2010 ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών ανερχόταν σε 1.929.800 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12%, σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) και αυτό είναι φυσικό επακόλουθο των ωφελειών που αποκομίζει ο καταναλωτής από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, τέτοια οφέλη είναι: 

•    η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες 24x7, 
•    η εκτέλεση των συναλλαγών από οποιοδήποτε μέρος 24x7,
•    η προσωποποίηση των υπηρεσιών και η δημιουργία νέων, ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών-χρηστών. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, βάσει πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ανέδειξε τα εξής κύρια αποτελέσματα:

•    Η αντιλαμβανόμενη αξία του συμβατικού καναλιού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η εμπειρία χρήσης επηρεάζουν σημαντικά την αντιλαμβανόμενη αξία της υπηρεσίας e-banking.
•    Η ικανοποίηση από την υπηρεσία επηρεάζεται σημαντικά από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την αντιλαμβανόμενη αξία της υπηρεσίας e-banking.

Συμπεράσματα και οφέλη  

Τα βασικά συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης, είναι τα ακόλουθα:

•    Οι καταναλωτές έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος από τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, το οποίο (στο μέσο σενάριο) ανέρχεται σε 464€ ετησίως, ενώ εξοικονομείται χρόνος 30 ωρών.

•    Σε εθνικό επίπεδο προκύπτει σημαντικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης πόρων:

  • σε οικονομικούς όρους, αφού για παράδειγμα η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής από 1 εκατ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό, θα εξοικονομούσε πόρους €464 εκατ. (μέσο σενάριο) ετησίως.
  • μείωση του απολεσθέντος εργατοχρόνου, ο οποίος – για παράδειγμα - ανέρχεται σε 30 εκ. “χαμένες” εργατο-ώρες για 1 εκατ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό (μέσο σενάριο) ετησίως.
  • σημαντική συνεισφορά στη μείωση των ρύπων, οι οποίοι ενδεικτικά για 1 εκ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό (μέσο σενάριο), ανέρχονται σε 20 χιλ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

•    Οι καταναλωτές έχουν σημαντικά ποιοτικά οφέλη, αφού η ηλεκτρονική διαδικασία είναι (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας) πιο βολική, λόγω της διαθεσιμότητας της, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, πιο απλή, και πιο γρήγορη.

•    Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις πως ο μέσος Έλληνας δεν έχει κατανοήσει ακόμα πλήρως το μέγεθος της  σημασίας και αξίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ενώ για παράδειγμα στις Ευρωπαϊκές χώρες ο βαθμός διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες του διαδικτύου ξεπερνά το 50% (το ποσοστό για τις βορειο-ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά το 70-80%), στην Ελλάδα μόνο το 12% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί web banking. Η παρούσα μελέτη (επιβεβαιώνοντας και άλλες αντίστοιχες μελέτες) έδειξε ότι ο μέσος καταναλωτής είναι ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον και ψάχνει να βρει τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων. 

Στάσεις καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρονικά κανάλια εκτέλεσης συναλλαγών

ΠΗΓΗ: Eltrun

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ