Αποτελέσματα για το 6μηνο του 2011 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

05 Σεπτεμβρίου 2011

Τις εφεδρείες τους ρίχνουν στη μάχη με την ύφεση οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑ, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα για το 6μηνο του 2011. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για το επόμενο διάστημα και η ανάκαμψη δεν φαίνεται πριν από το τέλος του 2012. Τα δεδομένα δείχνουν πως οι παθογένειες, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, είναι μεγάλες με τη διαφορά, ότι ο ιδιωτικός τομέας επιδεικνύει πιο γρήγορα αντανακλαστικά σε σύγκριση με το δυσκίνητο, χρονοβόρο και σπάταλο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές θα χρειαστεί αρκετό καιρό για να πείσει η ελληνική οικονομία για τις προοπτικές της, οι οποίες περνούν πλέον μέσα από ένα πολύ απαιτητικό και φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων. Αυτό, ίσως, είναι και ο καταλύτης επιστροφής των ξένων επενδυτών: Μια καλή επίδοση σε αυτά που υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη καμπή και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της, αλλά η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Πολιτεία, πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να ξεχάσουν το μοντέλο ανάπτυξης που βασιζόταν στην κατανάλωση και να στραφούν σε παραγωγικά και εξωστρεφή οικονομικά πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό θα παραχθεί πλούτος που θα μπορεί να προσελκύσει επενδυτές εντός και εκτός χρηματιστηρίου.

Ζημίες έναντι κερδών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, από το σύνολο των 249 εισηγμένων εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμούς εξαμήνου για την τρέχουσα οικονομική χρήση, οι 154 ήταν ζημιογόνες και οι 95 ζημιογόνες. Από τις 154 ζημιογόνες, οι 70 αύξησαν τις ζημιές τους, οι 41 είχαν μείωση ζημιών, οι 43 είχαν αναστροφή κερδών σε ζημιές. Από τις 95 κερδοφόρες οι 42 ενίσχυσαν την κερδοφορία τους, οι 34 μείωσαν την κερδοφορία τους και οι 19 είχαν αναστροφή ζημιών σε κέρδη, Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Κατανομή κερδών στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2011

Προοπτικές
Η κάμψη της ζήτησης και η αδυναμία χρηματοδότησης των πωλήσεων ή κάποιας άλλης παραγωγικής ιδέας θα κρατήσει τους τζίρους σε χαμηλά επίπεδα. Οι κλάδοι που θα παραμείνουν υπό πίεση είναι αυτοί που έχουν και την μεγαλύτερη έκθεση στην ζήτηση της λιανικής (εμπόριο αυτοκινήτων, ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικά είδη), η κατασκευή και ο χώρος των μέσων ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά, όσες εταιρείες έχουν προλάβει να αλλάξουν το γεωγραφικό μίγμα πωλήσεων ή έχουν περιορίσει ζημιογόνες δραστηριότητες θα έχουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις και θα διαφοροποιηθούν αισθητά από το σύνολο.

Σημείο αναφοράς για τη βελτίωση της ψυχολογίας και της αλλαγής ίσως, κάποιων δεδομένων ζήτησης αποτελεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις για τις εκταμιεύσεις των δανείων από ΔΝΤ και Ε.Ε., τις αποκρατικοποιήσεις, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμοι παράγοντες, οι οποίοι ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα φέρουν θα έχουν και την ανάλογη επίπτωση στην αγορά. Και η μόνη περίπτωση να αρχίσει ο χρόνος να μετρά υπέρ των εταιρειών είναι οι εξελίξεις αυτές να είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων
Πίνακας 1, Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2011

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών στο 6μηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €4,5 δις από €4,9 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 μειωμένος κατά 7,5%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €960,1 εκατ. από €1,1 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2010 μειωμένα κατά 15%. Οι Ζημιές μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας περιορίστηκαν στις €551 χιλ. από €40,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και παρουσίασαν βελτίωση κατά 98,6%.

Στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 6μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης στα €709,9 εκατ. αυξημένος κατά 5,8%, τα EBITDA έφτασαν στα €86,2 εκατ. αυξημένα κατά 7,7%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €1,7 εκατ. μειωμένα κατά 90,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Είδη - Λύσεις Πληροφορικής για το 6μηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €321,5 εκατ. και σημείωσε μείωση κατά 12,7%, τα EBITDA έφτασαν στα €13,1 εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 36,4% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 715,9% στα €3,5 εκατ. , σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 6μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης στα €2,8 δις και σημείωσε μείωση κατά 8,5%, τα EBITDA έφτασαν στα €823,2 εκατ. μειωμένα κατά 17,6% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €22,9 εκατ. αυξημένα κατά 151,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2010.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2, Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2011 

  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2011 |Σε μορφή pdf
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 6μηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2011 | Σε μορφή pdf  

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ