Τεχνολογικά άρτια διακυβέρνηση απαιτούν τα σύγχρονα κράτη, τονίζει το WEF

Έρευνες - Μελέτες

22 Αυγούστου 2011

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μια ουτοπία αλλά μια διαδικασία εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα του πολίτη, που απαιτεί εμπιστοσύνη και γρήγορα αντανακλαστικά από τους κυβερνώντες.  Το μέλλον της διακυβέρνησης των κρατών και ο ρόλος των τεχνολογιών σε αυτή τη διαδικασία ήταν το βασικό θέμα της ατζέντας των 15 πιο καινοτόμων εμπειρογνωμόνων που συναντήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν μερικά από τα πιο προηγμένα παραδείγματα διακυβέρνησης κρατών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και παραδείγματα της στρατηγικής των διεθνών οργανισμών σχετικά με τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης.

Ευέλικτη διακυβέρνηση
Η ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της διακυβέρνησης και η έκθεση που δημοσιεύτηκε περιελάμβανε μια περίληψη των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Φόρουμ για το πώς πρέπει να αλλάξουν οι στρατηγικές, οι δομές και οι πρακτικές των κυβερνήσεων τα επόμενα χρόνια και πώς τα νέα δίκτυα και οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή της κυβερνητικής ικανότητας. Η έκθεση θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για συζητήσεις σε περιφερειακές συνεδριάσεις του Φόρουμ αλλά και αλλού κατά τη διάρκεια του 2011.

Η ευέλικτη διακυβέρνηση, η σύγχρονη διακυβέρνηση είναι ευκίνητη, δεν κολακεύει τους πολίτες και κυρίως είναι τεχνολογικά άρτια. Προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, στη φροντίδα για τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και τη δημιουργία νέων δημόσιων αξιών. Δεν αγνοεί βασικές αξίες του παρελθόντος και κυρίως, δεν αγνοεί τον έλεγχο. Επιδιώκει την άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, η χρήση των οποίων δεν σημαίνει και εκμηδένιση της απόστασης ασφαλείας που πρέπει να χωρίζει την κυβέρνηση από τους πολίτες. Επιτυγχάνει διοικητική αποτελεσματικότητα και σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με περιορισμό της ιεραρχίας και κατά συνέπεια της γραφειοκρατίας, με νέα εργασιακά περιβάλλοντα συνεργασίας και αξιόπιστες αναλύσεις για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η τεχνολογική διαλειτουργικότητα των κυβερνήσεων
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται διακυβερνητική και διατομεακή συνεργασία. Οι επιτυχημένες κυβερνήσεις μπορούν να οργανώσουν από μόνες τους τις δυνάμεις τους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους τους, ώστε να αντιμετωπίζουν τις κατά καιρούς προκλήσεις.  Η έκθεση του WEF σχετικά με τη διακυβέρνηση του 21ου αιώνα τονίζει πως η κυβέρνηση του αντίστοιχου αιώνα πρέπει να είναι σε τεχνολογική ετοιμότητα και να διαθέτει τεχνολογική υπεροχή. Εκτός από το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, οι κυβερνήσεις πρέπει να διαθέτουν και ομάδες τεχνολογικής ετοιμότητας και δυναμικής. O δικτυωμένος κόσμος απαιτεί νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αντίστοιχο των συνθηκών προκειμένου να επιτυγχάνεται η πληροφόρηση, η συνεργασία, και η υποστήριξη που απαιτείται στη σύγχρονη εποχή. 

Λέττα Καλαμαρά

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ