Αποτελέσματα για το 1o τρίμηνο του 2011 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

06 Ιουνίου 2011

Κλείνει η ψαλίδα ζημιογόνων και κερδοφόρων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος μιας και δεν έχουμε δημοσίευση αποτελεσμάτων από “παραδοσιακά” ζημιογόνους οργανισμούς. Σύμφωνα με τους αναλυτές η εικόνα του κύκλου εργασιών, αν και θετική στο σύνολο κατά 1,6% στα €18,9 δις έχει επηρεαστεί από τις συνεχείς αυξήσεις των φόρων που έχουν μεσολαβήσει από πέρυσι και της μεγάλης συνεισφοράς του κλάδου καυσίμων, όπου χωρίς αυτούς θα εμφανίζονταν μειωμένος κατά 4,7%. Οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να απορροφήσουν τους αυξημένους φόρους περιόρισαν το μικτό κέρδος τους με αποτέλεσμα τα EBITDA να εμφανίσουν μείωση κατά 16,2% στα €2,1 δις. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους αφορά την αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και ειδικότερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο “ακύρωσε” τις όποιες προσπάθειες μείωσης των διοικητικών εξόδων ή των αναδιαρθρώσεων που προηγήθηκαν στα προηγούμενα τρίμηνα. Τα περιθώρια κέρδους αν και παρέμειναν σε πίεση σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2010 ανέκαμψαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με το μεν λειτουργικό να διαμορφώνεται στο 11,16% μειωμένο κατά 236 μονάδες βάσης και το καθαρό να παραμένει σε πίεση στο 1,76% μειωμένο κατά 179 μονάδες βάσης. Επισημαίνεται ωστόσο η θετική διεύρυνση του περιθωρίου των μικρών εταιρειών (FTSES) κατά 203 μονάδες βάσης στο λειτουργικό και 183 μονάδες στο καθαρό περιθώριο. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση κατά 9,3% στα €435,44 εκατ.

Στο Λιανικό Εμπόριο μολονότι τα ανακοινωθέντα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά ελέω εποχικότητας (η φετινή Πασχαλινή περίοδος δημιουργεί μία σημαντική στρέβλωση με τα αποτελέσματα της να παρουσιάζονται στο 2o τρίμηνο του 2011), η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αφού οι εισηγμένοι Όμιλοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το ίδιο μη-εποικοδομητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαβάλει όλο το λιανικό εμπόριο κατά τα τελευταία τρίμηνα. Περαιτέρω, το περσινό 1ο τρίμηνο αποτέλεσε και την τελευταία προ-Μνημονίου περίοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταρράκωση της καταναλωτικής ψυχολογίας και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι σαφέστερη εικόνα για τα φετινά μεγέθη θα έχουμε με την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών 6μήνου.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων
Πίνακας 1, Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 1ο τρίμηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2011

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η εναλλαγή θετικού και αρνητικού πρόσημου στο σύνολο των αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης των εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρουσιάζει την προσπάθεια και τις αντοχές του κλάδου σε μια εποχή κατά την οποία δοκιμάζονται όλοι και όλα υπό σκληρές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών στο 1o τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €2,2 δις μειωμένος κατά 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €494,9 εκατ. μειωμένα κατά 13,2% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2010 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας παρουσίασαν μείωση κατά 82,1% στα €8,4 εκατ.

Ειδικότερα στην Πληροφορική, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ σημείωσε αύξηση κατά 26,2% στα €363,9 εκατ., τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €48,1 εκατ. με αύξηση 21,2% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν μείωση κατά 50,1% στα €6,8 εκατ. 

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη - Λύσεις Πληροφορικής για το 1o τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €177,5 εκατ. και σημείωσε μείωση κατά 16,2%, τα EBITDA παρουσίασαν μείωση κατά 2% στα €5,7 εκατ. και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 1.221% στα €2,2 εκατ. 

Στις Τηλεπικοινωνίες ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,7%, τα EBITDA κατά 16,4% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 71,8%. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η διατηρούμενη συρρίκνωση του κλάδου αποτυπώνει στο ακέραιο τη συνισταμένη αρνητική δύναμη που ασκείται στους εισηγμένους Ομίλους, η σημαντική μείωση του εγχώριου διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και η διατήρηση μίας επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής επιδρούν καταλυτικά στην πτώση του κύκλου εργασιών κατά €165,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι και τη διαμόρφωσή του στο €1,4 δις. Εκτιμάται ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε επίσπευση των αναγκαίων, προκειμένου να προκύψουν οι απαιτούμενες οργανικές συνέργιες, συνεργασιών ανάμεσα στους μεγάλους Ομίλους του κλάδου, εισηγμένους και μη, ενδεχόμενο που θα βελτιώσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών συνολικά. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2, Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 1ο τρίμηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2011

  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 1ο τρίμηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2011 |Σε μορφή pdf
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 1ο τρίμηνο του 2011, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2011 | Σε μορφή pdf 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ