Αποτελέσματα για το 2010 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

01 Απριλίου 2011

Τα κακά νέα από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, είναι οι ζημιές ρεκόρ (€2,9 δις) που αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς για τη χρήση του 2010 με αντίστοιχο ρεκόρ στο πλήθος (62%) των ζημιογόνων εταιρειών. Η μικρομεσαία επιχείρηση δέχτηκε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης, τα μερίσματα είναι λίγα (€1,4 δις) και παράλληλα δεν παρουσιάζεται καμία ένδειξη βελτίωσης στο 1ο τρίμηνο του 2011.

Τα καλά νέα είναι πως νικήτριες κατά τη δύσκολη χρήση του 2010 ήταν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Το συμπέρασμα των αναλυτών αποτυπώνεται στη φράση πως ένα σενάριο μόνο μπορεί να βοηθήσει την αγορά να ανακάμψει, το αισιόδοξο.

Το 4ο τρίμηνο του 2010 είναι μέχρι στιγμής το χειρότερο από πλευράς ρυθμού ύφεσης, έτσι όπως καταγράφηκε από τους επίσημους δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας (-6,6%). Είναι πλέον και το χειρότερο από πλευράς κερδών, αφού κατεγράφησαν ζημιές €2,4 δις ανεβάζοντας μέχρι στιγμής τον ετήσιο λογαριασμό των ζημιών στα €2,93 δις, μέγεθος που αναμένεται να ξεπεράσει με μεγάλη άνεση τα €3 δις. Τα περιθώρια κέρδους έχουν κυριολεκτικά διαλυθεί. Οι εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης δουλεύουν με ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα (2,4% - 2,8%), όταν μια απόσταση ασφαλείας από την τελική γραμμή είναι της τάξεως του 8% - 10%. Μόνο οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν διασώσει κάπως την κατάσταση των λειτουργικών περιθωρίων (14,09%), περιορίζοντας κατά 300 περίπου μονάδες βάσης τις απώλειες από τα περυσινά τους μεγέθη. Ένας από τους λόγους διάλυσης των περιθωρίων αφορά την εσωτερική χρηματοδότηση των πωλήσεων που πραγματοποιούν ή είναι αναγκασμένες να πραγματοποιούν οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις από τη στιγμή που οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι μειωμένες κατά 32%, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα φθηνού βραχυπρόθεσμου δανεισμού από τις τράπεζες.

Το γεγονός ότι το 2010 έκλεισε με τόσο μεγάλες απώλειες δεν σημαίνει ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για όλους. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ξεκίνημα της χρονιάς δεν είναι αισιόδοξες αφού σε σχέση με πέρυσι η αγορά έως τον Μάρτιο του 2010 δεν είχε ακόμα υποστεί το σοκ της προσφυγής στο ΔΝΤ και την Ε.Ε. Η επίδραση της χαμηλής βάσης θα αρχίσει να φαίνεται μετά το 2ο τρίμηνο του 2011, όπου ενδεχομένως οι καταναλωτικές αναστολές να κορυφωθούν το 2011 χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η χρονιά θα κλείσει θετικά, αφού ο παράγοντας ψυχολογία παραμένει στα χαμηλά δεκαετίας. Οι εταιρείες θα παραμείνουν σε συντηρητικές τακτικές βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ανάπτυξη ή την εμφάνιση υψηλών κερδών επιδιώκοντας καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων τους και προσεκτικότερο χειρισμό των απαιτήσεων που απειλούν τις ταμειακές ροές τους. Οι νικητές αυτής της μάχης θα μοιραστούν μια πολύ μεγαλύτερη πίτα αγοράς, όταν οι συνθήκες της αγοράς ομαλοποιηθούν.

Η συγκυρία επομένως παραμένει αρνητική, θετικές ενδείξεις δεν υπάρχουν και οι συστημικοί κίνδυνοι αρχίζουν και επηρεάζουν οριζόντια και κάθετα την οικονομική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά στα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρξουν πολλές κινήσεις που θα αφορούν το χρηματιστήριο, καθώς η πίεση για δημόσια έσοδα είναι έντονη. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει ίσως το μοναδικό επιχείρημα αλλαγής κλίματος, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν φθηνές. Η εστίαση μας θα παραμείνει σε εξωστρεφείς εταιρείες αλλά και εν δυνάμει περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1, Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη χρήση 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 3/2011

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών στη χρήση του 2010 διαμορφώθηκε στα €9,635 δις μειωμένος κατά 4,21% σε σύγκριση με τη χρήση του 2009. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €2,118 δις μειωμένα κατά 17,7% σε σύγκριση με το 2009 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημιές €83,229 εκατ., μειωμένα κατά 121,5%, έναντι κερδών το 2009. Εντονότερες είναι οι πιέσεις στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, σε σχέση με τους κλάδους Πληροφορικής και Ειδών - Λύσεων Πληροφορικής.

Ειδικότερα στην Πληροφορική, παρά τα προβλήματα του λιανικού εμπορίου του κλάδου, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ ανήλθε στα €1,392 δις έναντι €1,220 δις και είχε αύξηση κατά 14,1% σε σχέση με τη χρήση του 2009, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €172,346 εκατ. αυξημένα κατά 4,5% και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €23,402 εκατ. μειωμένα κατά 33,2% σε σχέση με πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες παρά τη συνεχή διεύρυνση της εγχώριας ευρυζωνικής πελατειακής βάσης (+17,5% σε σύγκριση με τα τέλη του 2009, στα 2,25 εκατ. συνδρομητές, με τους εισηγμένους Ομίλους να “καρπώνονται” το 88,8% εξ αυτών) και τη “μετακίνησή” της προς ιδιόκτητα δίκτυα υψηλότερης περιθωριακής απόδοσης, (α) η διατήρηση της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής ως μέσο απόκτησης μεριδίου αγοράς, (β) η φάση μετα-ωρίμανσης που διανύει ο κλάδος στις ανεπτυγμένες τηλεπικοινωνιακές αγορές, και (γ) η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος επιδρούν καταλυτικά στην πορεία του προαναφερθέντος μεγέθους, με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου να μην εμφανίζονται ιδιαίτερα ευοίωνες.

Στο πλαίσιο αυτό, μολονότι οι εναλλακτικοί πάροχοι συνεχίζουν να αναπτύσσουν κύκλο εργασιών και μερίδια αγοράς, , οι λειτουργικές τους δραστηριότητες απέχουν ακόμα σημαντικά από την παραγωγή κερδών, με το επιχειρηματικό μέλλον τους να εξαρτάται εν πολλοίς και από την ικανότητα/ διάθεση τους να απορροφήσουν τις καθαρές ζημιές των επόμενων χρήσεων, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Τηλεπικοινωνιών τη χρήση του 2010 σημείωσε μείωση κατά 6,2% ποσοστό που αντιστοιχεί σε € 6,087 δις από € 6,490 δις το 2009. Τα ΕΒΙΤDA σημείωσαν μείωση κατά 19,1% φτάνοντας τα €1,842 δις, ενώ οι ζημίες έφτασαν τα €78,482 εκατ. έναντι κερδών το 2009.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη - Λύσεις Πληροφορικής για τη χρήση του 2010 μειώθηκε κατά 12,7% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €738,914 εκατ. από €845,993 εκατ. το 2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν μείωση κατά 34,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €20,657 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 84,3%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €1,385 εκατ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2, Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη χρήση του 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 3/2011

•    Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για τη χρήση του 2010 | Σε μορφή pdf
•    Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για τη χρήση του 2010 | Σε μορφή pdf  

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ