Ο ανταγωνισμός βοήθησε στην αύξηση της πρόσβασης εκατομμυρίων ανθρώπων στην τεχνολογία, σύμφωνα με την ITU

Έρευνες - Μελέτες

20 Ιανουαρίου 2011

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πέτυχαν, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη διευκόλυνση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο.

•    Μέχρι το 2010, ο ανταγωνισμός ήταν διαθέσιμος σε πάνω από 90% των χωρών στον τομέα των κινητών και των υπηρεσιών διαδικτύου.
•    Υπάρχουν τώρα 157 ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο - από 106 στις αρχές της δεκαετίας.
•    Ο αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε από 1 δισεκατομμύριο σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.
•    Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε από 400 εκατομμύρια σε πάνω από δύο δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια 2000 - 2010.
•    Οι υπηρεσίες που εμφάνισαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια το μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού είναι:

Οι διεθνείς διαδικτυακές πύλες  - ο ανταγωνισμός σε αυτό τον τομέα αφορά το 78% των χωρών, έναντι μόλις 38% κατά το έτος 2000.

Οι βασικές υπηρεσίες φωνής - ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο τομέα είναι υπαρκτός στα δύο τρίτα των χωρών σε όλο τον κόσμο, έναντι κάτω του 40% κατά το έτος 2000.
Οι μισθωμένες γραμμές - ο ανταγωνισμός σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών αφορά τα τρία τέταρτα των χωρών του κόσμου, έναντι του 50% κατά το 2000.

Οι υπηρεσίες ασύρματου τοπικού βρόχου - ανταγωνισμός ανέρχεται στο 82% των χωρών σε όλο τον κόσμο, έναντι 62% το 2000. 

Ιδιωτικοποίηση τηλεπικοινωνιακών παρόχων
Είκοσι χρόνια πριν, το 1991, είχαν ιδιωτικοποιηθεί οι βασικοί φορείς σταθερής τηλεφωνίας μόλις 37 χωρών. Σήμερα, οι βασικοί φορείς σταθερής τηλεφωνίας από 126 χώρες είναι εν μέρει ή πλήρως στα χέρια ιδιωτών. Ουσιαστικές διαφορές παραμένουν μεταξύ των περιφερειών: το 86% των ευρωπαϊκών κρατικών τηλεπικοινωνιακών φορέων έχουν, πλήρως ή εν μέρει, ιδιωτικοποιηθεί σε αντίθεση με το Commonwealth of Independent States, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 50%. Με πολλές αγορές να έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί, η δραστηριότητα ιδιωτικοποιήσεων έχει επιβραδυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον απόηχο της οικονομικής ύφεσης, με λιγότερους ενδιαφερόμενους επενδυτές και χαμηλότερα επενδυτικά κεφάλαια διαθέσιμα.  

Ευρυζωνικές υπηρεσίες 
Μέχρι το 2010, περίπου 82 χώρες σε όλο τον κόσμο - από το Αφγανιστάν μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία μέχρι το Μαλάουι και από τη Χιλή μέχρι τη Σλοβενία - είχε θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστεί μια εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα. Οι εθνικές πολιτικές για την ευρυζωνικότητα και τα σχέδια δίνουν  έμφαση στα οφέλη της δημιουργίας ευρυζωνικής υποδομής σε εθνικό επίπεδο για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πάνω από 40 χώρες περιλαμβάνουν τώρα υπηρεσίες ευρυζωνικότητας στο πακέτο των καθολικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσία τους και σε ορισμένες χώρες η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί νομικό δικαίωμα. 


Λέττα Καλαμαρά

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ