Τις χαμηλότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις προσλήψεις διεθνώς καταγράφουν οι Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Αυστρία και Ιρλανδία, σύμφωνα με τη Manpower

Έρευνες - Μελέτες

07 Δεκεμβρίου 2010

Στην Ελλάδα, οι εργοδότες εκτιμούν ότι το κλίμα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θα είναι δυσχερές το Α’ Τρίμηνο του 2011. Καθώς το 8% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των απασχολούμενων, το 23% προβλέπει μείωση και το 65% δεν αναμένει καμία μεταβολή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -15%, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η διεξαγωγή της Έρευνας της Manpower στην Ελλάδα, το Β’ Τρίμηνο του 2008. Σε σύγκριση με το Δ’ Τρίμηνο του 2010, οι προοπτικές προσλήψεων υποχωρούν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης καταγράφουν σημαντική μείωση της τάξεως των 16 ποσοστιαίων μονάδων.

Ανά γεωγραφική περιοχή
Στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης καταγράφουν μείωση κατά 16% και είναι οι χαμηλότερες από τότε που ξεκίνησε η   διεξαγωγή της Έρευνας της Manpower, το Β’ Τρίμηνο του 2008. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Στη Βόρειο Ελλάδα οι εργοδότες αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων για το ερχόμενο τρίμηνο, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -12%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αισθητά μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
Οι εργοδότες εκτιμούν ότι κατά το προσεχές τρίμηνο ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων θα μειωθεί σε οκτώ από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Οι δυσχερέστερες προοπτικές σε ό,τι αφορά την απασχόληση καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -34%. Σύμφωνα με τους εργοδότες, δυσοίωνες είναι επίσης οι προοπτικές προσλήψεων για όσους θα αναζητήσουν εργασία στους τομείς της Μεταποίησης και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -27% και -20% αντίστοιχα.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις τόσο για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και για τον τομέα των Κατασκευών, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -13% και -12% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας προβλέπουν ότι ο ρυθμός προσλήψεων θα παραμείνει αμετάβλητος, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο 0%. 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων μειώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Στον τομέα του Τουρισμού, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης παρουσιάζουν σημαντική πτώση, της τάξεως των 20 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπως και στον τομέα της Μεταποίησης, οι προοπτικές προσλήψεων υποχωρούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, στον τομέα της Γεωργίας ο δείκτης της απασχόλησης καταγράφει ελαφρά βελτίωση, της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε οκτώ τομείς της αγοράς εργασίας. Σημαντικές μειώσεις, της τάξεως των 35 και 24 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρονται αντίστοιχα από τους εργοδότες στους τομείς του Τουρισμού και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σημειώνουν πτώση 23 ποσοστιαίων μονάδων. Αντιθέτως, στον τομέα των Κατασκευών οι εργοδότες αναφέρουν βελτίωση της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων.

Προοπτικές απασχόλησης στον κόσμο
Σχεδόν 64.000 εργοδότες από 39 χώρες συμμετείχαν στην Έρευνα της Manpower, με στόχο τον προσδιορισμό των τάσεων της απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2011.  Οι εργοδότες σε 32 από τις 39 χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, σε επίπεδα που ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Μείωση του ρυθμού προσλήψεων αναμένεται σε 17 από τις 36 χώρες, όπου υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ βελτίωση αναμένεται σε 28 από τις 35 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία σύγκρισης με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Οι εργοδότες στην Ινδία, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βραζιλία, την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη αναφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων Α’ Τριμήνου, ενώ οι χαμηλότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις προσλήψεις αναφέρονται από τους εργοδότες στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία και την Ιρλανδία την Ισπανία και τη Ρουμανία. Στις ΗΠΑ και στην Ινδία οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται ελαφρώς βελτιωμένες σε σύγκριση τόσο με το Δ’ Τρίμηνο του 2010 όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ στην Ιαπωνία η αυξητική τάση συνεχίζεται, με τους εργοδότες να αναφέρουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις από το Δ’ Τρίμηνο του 2008.

Στην έρευνα συμμετέχουν για πρώτη φορά εργοδότες από τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Τουρκία. Στην περιφέρεια EMEA, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 11 από τις 18 χώρες. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό, καθώς ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης καταγράφεται βελτιωμένος σε 12 χώρες. Οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Τουρκία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ενώ οι εργοδότες στην Ιταλία αναφέρουν τις πρώτες θετικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης από το Γ’ Τρίμηνο του 2008.


Προοπτικές απασχόλησης για το α' τρίμηνο 2011. Πηγή: Manpower

Πηγή: Manpower

Λέττα Καλαμαρά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ