Αποτελέσματα Εισηγμένων Εταιρειών στο ΧΑ, 1ο εξάμηνο του 2010, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

02 Σεπτεμβρίου 2010

Επίθεση στη ρευστότητά τους δέχονται οι επιχειρήσεις και το αποτέλεσμα αυτής της μάχης θα κριθεί από τη στρατηγική αντίδρασης που θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε αρχικά να επιβιώσουν και κατόπιν να προχωρήσουν σε ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, στο 1ο εξάμηνο της φετινής χρήσης δεν φαίνεται τίποτα άλλο πέρα από την ανάγκη της επιβίωσης ή επιεικέστερα την ανάγκη διατήρησης της ρευστότητας σε ένα επαρκές επίπεδο για την λειτουργία των εταιρειών. 

Ζημίες ρεκόρ εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο του 2010 οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που καθιστά επισφαλή την είσπραξη των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος και την έκτακτη εισφορά που προβλέπει το Μνημόνιο του 2011. Οι συνολικές ζημίες ανήλθαν σε €1,465 δις, καθώς οι ζημιογόνες εταιρείες έφτασαν τις 144 έναντι 121 που κατόρθωσαν να εμφανίσουν κέρδη, στην πλειονότητά τους μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Ζημιές δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται στο σύνολο. Φαινόμενα ζημιών και μάλιστα σε επίπεδο άνω του €1 δις παρατηρήθηκαν στο 4ο τρίμηνο του 2008 και του 2009.

Αυτό που αλλάζει δραματικά σε αυτή την δημοσίευση είναι η μαζικότητα των ζημιογόνων εταιρειών. Για πρώτη φορά στην ιστορία των περιοδικών δημοσιεύσεων το πλήθος των εταιρειών με αρνητική τελική γραμμή πήρε κεφάλι σε μια σχέση 54/46 επιβεβαιώνοντας μια τάση που από το περυσινό 4ο τρίμηνο είχε αρχίσει να διαφαίνεται. Και η σημασία αυτής της εξέλιξης έχει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης για επενδυτές, τραπεζίτες και… εφοριακούς. Αιτίες για αυτή την κατάσταση μπορούν να αναζητηθούν σε πολλά επίπεδα και σε διαφορετικούς χώρους: Η μείωση του εισοδήματος από την περικοπή μισθών και επιδομάτων στο Δημόσιο, η αύξηση της φορολογίας σε βασικά είδη, η μείωση της ζήτησης ακόμα και σε ανελαστικά προϊόντα, η υποτίμηση των κρατικών ομολόγων, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης σε οριακό πλέον σημείο, η αύξηση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, η μείωση της κρατικής δαπάνης για έργα υποδομών ή σε κλάδους με μεγάλη εξάρτηση από το δημόσιο, ο ανταγωνισμός σε κλάδους με οριακά περιθώρια (Ακτοπλοΐα, Ηλεκτρικές συσκευές, Εκδόσεις), η έκτακτη εισφορά ακόμα και η χρηματιστηριακή κάμψη των τιμών του 1ου εξαμήνου συνέβαλαν στη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών η οποία εκμηδένισε τα κέρδη του 1ου τριμήνου και βύθισε οριστικά την χρήση σε ζημιές. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν ωστόσο ένα κοινό παρανομαστή που δεν είναι άλλος από την πιστοληπτική αναξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο εξάμηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2010

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Είναι εμφανής η πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις του κλάδου. Αν και ο κλάδος ΤΠΕ θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί παρά τη δύσκολη συγκυρία, από τη στιγμή που η ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις οι καθυστερήσεις υλοποίησης των μεγάλων προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ, η δυστοκία στα ΣΔΙΤ και οι καθυστερήσεις στο μεγάλο έργο εγκατάστασης οπτικής ίνας στην ελληνική επικράτεια, οδηγούν τις εταιρείες σε μαρασμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 1ο εξάμηνο του 2010, το σύνολο του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ του κλάδου ΤΠΕ διαμορφώθηκε στα €4,83 δις με μείωση 2,3%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,13 δις από 1,3 δις μειωμένα κατά 13,6%, και τα Κέρδη/ Ζημιές Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν στα -€40,6 εκατ. από €291,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2009, μειωμένα κατά 113,9%.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής στο ΧΑ ανήλθε στα €673,5 εκατ. έναντι €647 εκατ. και είχε αύξηση κατά 4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, τα EBITDA στα €79,5 εκατ. με μείωση κατά 15,9% και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας στα €18 εκατ. με μείωση κατά 52,5%.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Τηλεπικοινωνιών το 1ο εξάμηνο του 2010 σημείωσε μείωση κατά 3,9% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €3,06 δις από €3,18 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Τα EBITDA σημείωσαν μείωση κατά 12,8% φτάνοντας τα €998,8 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 119,1% φτάνοντας τα -€44,7 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη και Λύσεις Πληροφορικής το 1ο εξάμηνο του 2010 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,2% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €368,4 εκατ. από €376,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 12,9%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €9,7 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 121,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε -€565 χιλ. σε σύγκριση με €2,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2009.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 32 εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο εξάμηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 9/2010


© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ