Αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ για το 1ο τρίμηνο του 2010. Φορολογία, Γραφειοκρατία, Χαμηλή Ρευστότητα δυναμιτίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

02 Ιουνίου 2010

“Ερωτηματικό παραμένει η ανάπτυξη στη χώρα μας”, τονίζουν οι αναλυτές της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ στον απολογισμό των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός τότε η φετινή χρήση θα αφήσει ιστορία στην εξέλιξη της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών.

Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ στο 1ο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα €23,1 δις με αύξηση 6,4%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €2,7 δις από €3,6 δις, μειωμένα κατά 24,9%, και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν στα €414 εκατ. από €1,4 δις το 1ο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 70,5%, που είναι το χαμηλότερο αποτέλεσμα 1ου τριμήνου που έχει σημειωθεί στην ιστορία του ΧΑ και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μόνο έκπληξη δεν προκαλεί η χαμηλότατη επίδοση κερδών της πρώτης περιόδου δημοσίευσης αποτελεσμάτων. Από τις 144 κερδοφόρες εταιρείες οι 76 κατάφεραν να έχουν ουσιωδώς καλύτερη εικόνα στα κέρδη, ενώ η αναλογία κερδισμένων - χαμένων επιδεινώθηκε σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2009 προσεγγίζοντας επικίνδυνα το 50 - 50 (54/46).

Οι κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες το 1ο τρίμηνο δούλεψαν περισσότερο για να συνεισφέρουν στο κράτος παρά στους μετόχους τους. Η έκταση της εισφοράς είναι τέτοια που αντιστοιχεί σχεδόν στο καθαρό αποτέλεσμα ενός τριμήνου και ειδικά στις τράπεζες ήταν ο βασικός λόγος που οι περισσότεροι ισολογισμοί κινήθηκαν κοντά στο “νεκρό τους σημείο”. Οι εισηγμένες πάντως δεν φαίνεται να έχουν τελειώσει με την έκτακτη εισφορά, καθώς η πλήρη ενσωμάτωση στα μεγέθη θα γίνει στις ανακοινώσεις εξαμήνου. Το μεγαλύτερο μέρος ωστόσο θεωρούμε ότι έχει εμφανιστεί στις λογιστικές καταστάσεις.

Στην πλειονότητα τους οι επιχειρήσεις δείχνουν να κινούνται πολύ προσεκτικά στην αύξηση των αποθεμάτων και το δανεισμό τους διατηρώντας ικανοποιητική ρευστότητα στους ισολογισμούς τους. Η συρρίκνωση πάντως των περιθωρίων κέρδους για το μεν λειτουργικό (13%) και το καθαρό (2,9%) δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στο να καταστούν ανταγωνιστικές οι ελληνικές βιομηχανίες και σαφώς αυξάνει το κίνδυνο από τις όποιες διακυμάνσεις εμφανιστούν αργότερα στη ζήτηση ή τη ρευστότητα.

Για να γίνει πιο αντιληπτός ο κίνδυνος που πλέον διατρέχει η φετινή κερδοφορία το 1ο εξάμηνο συνήθως είναι το πιο παραγωγικό σε κέρδη και το 2o εξάμηνο το πιο παραγωγικό σε τζίρους. Πέρα από τις πολύ σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις που θα έχει μια καταστροφική χρήση η διατήρηση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (φορολογία, γραφειοκρατία, χαμηλή ρευστότητα) εκτός από θέματα βιωσιμότητας ενδεχομένως να εγείρει διλήμματα παραμονής σε εταιρείες που έχουν ανταγωνιστικό προϊόν και υπόσταση. Όπως επισημαίνει η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, αν και η αγορά δεν έχει δώσει ακόμα ισχυρούς λόγους για να κινηθούν οι επενδυτές σε επίπεδο θεμελιωδών δεδομένων είτε σε επίπεδο μακροοικονομικών δεδομένων ή σε επίπεδο εταιρειών με περισσότερη αισιοδοξία εκτιμάται ότι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών εξαντλούνται σε σημαντικό βαθμό οι εν δυνάμει κίνδυνοι που διατρέχει η αγορά. Ως εκ τούτου μεταβάλλεται η στάση σε θετική με κύρια εστίαση σε δεικτοβαρείς μετοχές και αυξημένες τοποθετήσεις σε τράπεζες, υποδομές (ενέργεια, λιμάνια) και εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1, Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο τρίμηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2010 

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 1ο τρίμηνο του 2010, ο κλάδος υπέστη τις συνέπειες της κρίσης, έπειτα από αρκετά τρίμηνα ισχυρής αντίστασης. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑ του κλάδου Τηλεπικοινωνιών, του κλάδου Πληροφορικής και των Ειδών και Λύσεων Πληροφορικής εμφάνισαν μείωση λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και υστέρηση δραστηριότητας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ του κλάδου ΤΠΕ στο 1ο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα €2,46 δις με μείωση 1,7%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €571,6 εκατ. από €858,2 εκατ., μειωμένα κατά 33,4%, και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν στα €48,3 εκατ. από €287,9 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 83,2%.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής στο ΧΑ ανήλθε στα €289,6 εκατ. και είχε μείωση κατά 13,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, τα EBITDA στα €39,6 εκατ. με μείωση κατά 23,7% και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας στα €13,5 εκατ. με μείωση κατά 10,8%.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Τηλεπικοινωνιών το 1ο τρίμηνο του 2010 σημείωσε σημειώθηκε μείωση κατά 1,3% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €1,555 δις από €1,575 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Τα EBITDA σημείωσαν μείωση κατά 32,5% φτάνοντας τα €506,3 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 83,7% φτάνοντας τα €40,3 εκατ. Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ο κύκλος εργασιών του κλάδου τηλεπικοινωνιών υποχωρεί, επηρεασμένος από τη συρρίκνωση της ζήτησης και από τη διατήρηση των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού τιμών στους τομείς της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας. Στο περιβάλλον αυτό, οι εναλλακτικοί πάροχοι συνεχίζουν να διευρύνουν τα μερίδιά τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ιδιόκτητου δικτύου.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη και Λύσεις Πληροφορικής το 1ο τρίμηνο του 2010 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €211,7 εκατ. από €216,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν μείωση κατά 18,8%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €5,8 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 73,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €164 χιλ. σε σύγκριση με €619 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα το 2009.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 29 εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2, Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 1ο τρίμηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 6/2010 

Λέττα Καλαμαρά 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ